Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Шайгородський Юрій Жанович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0001882 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001882


Шайгородський Юрій Жанович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 23.00.00 - Політичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2009) Політика: взаємодія реальності і міфу
  2. (1998) Вибори '98: документи, статистичні дані, аналіз
  3. (1999) Матеріали І з'їзду Всеукраїнського об'єднання демократичних сил "Злагода" (4 вересня 1999 року)
  4. (1999) Матеріали установчих зборів (з'їзду) Всеукраїнського об'єднання демократичних сил "Злагода"
  5. (1999) Центральні та регіональні засоби масової інформації про Всеукраїнське об'єднання демократичних сил "Злагода" (січень-серпень 1999 р.)
  6. (2001) На шляху до суспільної злагоди
  7. (2003) Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя
  8. (2004) На шляху до громадянського суспільства
  9. (2005) Політичні партії України : Т. 1.
  10. (2005) Політичні партії України : Т. 2.
  11. (2005) Політичні партії України : Т. 3.
  12. (2009) Політика: взаємодія реальності і міфу
  13. (2011) Влада і суспільство: діалог через громадські ради
  14. (2011) Політичне управління в сучасному суспільстві
  15. (2011) Раціональний романтик
  16. (2012) Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності
  17. (2014) Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях
  18. (2016) Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики
  19. (2016) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії
  20. (2017) Україна: шлях до консолідації суспільства
  21. (2017) Україна: шлях до консолідації суспільства. Національна доповідь
  22. (2018) Національна єдність у конкурентному суспільстві
  23. (2018) Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
  2. Політичний менеджмент
  3. Політичний менеджмент
  4. Політичний менеджмент
  5. Політичний менеджмент

     Наукова періодика:

  1. (2003) Світоглядні системи: потреба синтезу
  2. (2004) Електоральні настрої: травень 2004
  3. (2004) Філософське осмислення світу політики
  4. (2006) Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації
  5. (2007) Глобалізація як універсалізація світу: міф чи реальна загроза національним ідентифікаціям?
  6. (2008) Партійний чинник формування політичної еліти
  7. (2008) Політика як міф і наукова діяльність
  8. (2009) Міфогенеза в системі політичної теорії
  9. (2009) Регулятивна функція міфа в політичному менеджменті
  10. (2010) Політичні міфи виборчих кампаній
  11. (2011) Аксіометрія державної молодіжно політики
  12. (2011) Аномія як суспільний і особистісний феномен
  13. (2011) Динаміка економічних цінностей в умовах ринкових трансформацій
  14. (2012) Аксіологічний вимір української моделі модернізації
  15. (2012) Глобалізація: неминучість концептуальних змін
  16. (2012) "Політична енциклопедія". Київ, 2012
  17. (2012) Просторово-часові пастки сучасної соціально-політичної міфології
  18. (2013) Синдром політичної прокрастинації: причини і наслідки
  19. (2014) Громадянське суспільство у пошуках нових смислів і практик
  20. (2014) Роль громадянського суспільства у становленні нової політичної реальності
  21. (2014) Феномен політичної прокрастинації як виклик стратегічному мисленню
  22. (2015) Ґенеза поглядів на політику: ключові моменти зміни парадигм пізнання
  23. (2015) Нова суспільно-політична реальність та перспективи розвитку політичної науки в Україні
  24. (2015) Сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства в Україні (рецензія на роботу О. С. Білоусова, Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку)
  25. (2016) Політика як суспільне явище:ключові моменти зміни дослідницьких парадигм
  26. (2016) Прояви політичної деструкції в умовах демократії
  27. (2017) Унітарність як засадничий принцип організації та регулювання політичного життя в Україні
  28. (2018) Концептуальні засади та досвід здійснення децентралізації в Україні

     Реферативна інформація:

  1. (2001) На шляху до суспільної злагоди
  2. (2006) Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації
  3. (2007) Взаємодія політики і міфу: історико-політологічна база дослідження
  4. (2007) Глобалізація як універсалізація світу: міф чи реальна загроза національним ідентифікаціям?
  5. (2007) Роль міфологічної свідомості у розумінні політики
  6. (2008) Електоральна реклама: реалії і міфи
  7. (2008) Ідеологія і міфологія у символічному світі політики
  8. (2008) Міфотворчість як засіб впливу на політичну свідомість
  9. (2008) Політика як міф і наукова діяльність
  10. (2009) До визначення сутності поняття "політичний міф"
  11. (2009) Міфогенеза в системі політичної теорії
  12. (2009) Політика: взаємодія реальності і міфу
  13. (2009) Політика: взаємодія реальності і міфу
  14. (2009) Політична міфотворчість як виборча технологія
  15. (2009) Україна у вирі глобалізаційних перетворень
  16. (2010) Ідеологія, міфологія і символізація політичного простору
  17. (2010) Політичний міф як інструмент дослідження політики
  18. (2010) Політичний міф як феномен національної свідомості
  19. (2011) Аксіометрія державної молодіжної політики
  20. (2011) Амбівалентність політичних орієнтацій і проблеми суспільної інтеграції
  21. (2011) Динаміка економічних цінностей в умовах ринкових трансформацій
  22. (2011) Політичне управління в сучасному суспільстві
  23. (2011) Ціннісні аспекти формування молодіжної політики
  24. (2012) Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності
  25. (2016) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського