Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Слободяник Михайло Семенович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0001991 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001991


Слободяник Михайло Семенович
(доктор наук)

Дивись також:

Рукописний фонд
   
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (1995) Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій
 2. [Д] (1995) Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій
 3. (1989) Основные направления развития Центральной научной библиотеки им. В. И. Вернадского АН УССР
 4. (1992) Дослідження фондів наукових бібліотек України. Сучасний стан та перспективи розвитку. Перша наукова сесія Інституту бібліотекознавства, Київ., 29 жовт. 1992 р.
 5. (1993) Організація діяльності бібліотек
 6. (1993) Удосконалення обслуговування читачів наукової бібліотеки. Друга наукова сесія Інституту бібліотекознавства, Київ, 17 червня 1993 р.
 7. (1995) Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій
 8. (1995) Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій
 9. (1998) Організація діяльності бібліотек
 10. (1999) Бібліографічні покажчики сільськогосподарської літератури, підготовлені бібліотеками науково- дослідних установ УААН та сільськогосподарських вищих учбових закладів Мінагропрому України. 1969-1999
 11. (2003) Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика
 12. (2004) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
 13. (2006) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
 14. (2007) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
 15. (2008) Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001-2005)
 16. (2009) Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2001-2005 роки
 17. (2010) Бібліотека. Документ. Комунікації
 18. (2010) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
 19. (2010) Українське бібліотекознавство (1991-2008)
 20. (2011) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

    Література:

 1. (1999) Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник
 2. (1999) Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник
 3. (2005) Михайло Семенович Слободяник

    Наукова періодика:

 1.  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, Київ
 2. (1993) До підсумків II Надзвичайного з'їзду бібліотекарів України
 3. (1993) Методологічні аспекти дослідження наукової бібліотеки
 4. (1993) Справжнє покликання
 5. (1994) Бібліотека та її роль у системі наукових комунікацій
 6. (1997) Вагомий внесок у вузівську підготовку бібліографів
 7. (1998) До історії діяльності Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки Української Держави
 8. (2000) Наталя Миколаївна Кушнаренко
 9. (2000) Сучасний стан і перспективи розвитку джерельної бази історії аграрної науки України
 10. (2005) Концептуальні засади бібліографознавства
 11. (2005) Новий погляд на історію національної книжкової скарбниці України. (Рецензія)
 12. (2008) Деякі підсумки 2008 року
 13. (2008) Дискуссия должна стать конструктивной
 14. (2008) До підсумків 2007 року
 15. (2008) До підсумків п'ятого міжнародного форуму в Академії
 16. (2009) Базова модель бібліотеки як соціально­комунікаційної інституції
 17. (2009) Оновлений склад редакційної колегії та редакційної ради журналу
 18. (2009) П'ять років у системі професійних комунікацій
 19. (2010) До підсумків ювілейного року
 20. (2011) До підсумків діяльності журналу 2010 року
 21. (2011) До підсумків Міжнародного професійного форуму в Академії
 22. (2011) Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні
 23. (2011) Чи можливе порозуміння представників різних сфер науково­практичної діяльності в новому дискурсі пізнання?
 24. (2012) 2011 року
 25. (2012) Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні
 26. (2012) Роздуми бібілографа з приводу рецензії професора Г. М. Швецової-Водки

    Реферативна інформація:

 1. (1998) До історії діяльності Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки Української Держави
 2. (1998) Організація діяльності бібліотек
 3. (1999) Трансформація змісту діяльності Національної бібліотеки України в період формування інформаційного суспільства
 4. (2000) Наталя Миколаївна Кушнаренко
 5. (2001) Высшее библиотечное образование: теоретико-методологические аспекты развития
 6. (2002) Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку
 7. (2002) Концептуальні засади формування електронної бібліотеки університету
 8. (2003) Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика
 9. (2003) О концепции журнала "Библиотечный форум Украины"
 10. (2003) Подвижник бібліотечної інформатики: [Про Л.Й.Костенка - керівника центру комп'ютерних технологій НБУ ім. Вернадського]
 11. (2003) Системно-функциональная модель библиотеки
 12. (2004) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
 13. (2006) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
 14. (2007) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
 15. (2008) Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001 - 2005)
 16. (2008) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
 17. (2010) Бібліотека. Документ. Комунікації
 18. (2010) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
 19. (2010) Українське бібліотекознавство (1991 - 2008)
 20. (2011) Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Слободяник Марина Ярославівна (медичні науки)
 2. Слободяник Микола Семенович (хімічні науки)
 3. Слободяник Михайло Семенович (історичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського