Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Лісовий Микола Вікторович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0002135 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002135


Лісовий Микола Вікторович (1938)
(доктор наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Лисовой Николай Викторович (російська)

  • Місце роботи:
  • Місто: Харків. Установа: Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського. Відомство: НААН (Національна академія аграрних наук).

   Науковий ступінь:
  • Рік: 1996. Cтупінь: Доктор. Спеціальність: Сільськогосподарські науки. 06.00.04 - Місто: Харків. Установа: Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського

  Додаткова спеціалізація:
 • 03.00.18 - Грунтознавство
  • Галузь науки: Soil Sciences

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1996) Географічні закономірності ефективності мінеральних добрив на території України та прогнозування їх дії під озиму пшеницю залежно від грунтово- кліматичних умов з використанням математичних моделей
  2. [Д] (1996) Географічні закономірності ефективності мінеральних добрив на території України та прогнозування їх дії під озиму пшеницю залежно від грунтово- кліматичних умов з використанням математичних моделей
  3. (2002) Діагностика живлення озимої пшениці
  4. (2005) Математичне планування польових дослідів та статистична обробка експериментальних даних
  5. (2006) Якість грунту
  6. (2008) Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах з різною ротацією за основними грунтово-кліматичними зонами України
  7. (2009) Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 року
  8. (2009) Планування і математична обробка багатофакторних дослідів
  9. (2009) Цільова програма "Виробництво та застосування рідких мінеральних комплексних добрив в Україні" (на період до 2015 року)
  10. (2011) Розрахунок балансу гумусу і поживних речовин у землеробстві України на різних рівнях управління
  11. (2012) Концепція виробництва овочево-баштанної продукції в Україні на період до 2015 року
  12. (2013) Агрохімічне забезпечення землеробства України на період до 2020 року (концептуальні положення)
  13. (2013) Методичні рекомендації розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий збір урожаю з корегуванням його на фактичні погодно-кліматичні умови поточного року
  14. (2015) Агрохімслужба в системі факторів збереження і підвищення родючості ґрунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України)

     Наукова періодика:

  1. (2007) Інформаційна база даних довгострокового стаціонарного досліду з добривами
  2. (2012) Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України
  3. (2012) Пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва в Україні
  4. (2013) Вплив післядії добрив на врожайність та олійність насіння соняшнику в умовах Південного Степу
  5. (2015) Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимоїв роки з різною вологозабезпеченістю ґрунту
  6. (2015) Вплив показників родючості ґрунту на якість зерна пшениці озимої на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся
  7. (2016) Нормативні показники якості зерна пшениці озимої на чорноземах Лісостепу та Степу
  8. (2017) Оптимізація норм мінеральних добрив на прогнозовану врожайність насіння сої (Glycine max L. Merr.)
  9. (2019) Визначення залежності вмісту білка в зерні пшениці озимої від показників родючості ґрунту
  10. (2019) Ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму на чорноземі типовому Лісостепу лівобережного високого

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Вплив рівня застосування мінеральних добрив на валові збори зерна в Україні
  2. (2002) Діагностика живлення озимої пшениці
  3. (2002) Методологія, інформатика та інженерне забезпечення точного землеробства в Україні
  4. (2003) Агротехнології точного рослинництва
  5. (2005) Математичне планування польових дослідів та статистична обробка експериментальних даних
  6. (2005) Щодо інтерпретації даних прямого потенціометричного вимірювання активності іонів у грунті
  7. (2006) Грунти - основа добробуту держави, турбота кожного
  8. (2006) Регіональний асортимент мінеральних добрив та ефективні агротехнології їх застосування
  9. (2008) Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах з різною ротацією за основними грунтово-кліматичними зонами України
  10. (2011) Розрахунок балансу гумусу і поживних речовин у землеробстві України на різних рівнях управління
  11. (2015) Агрохімслужба в системі факторів збереження і підвищення родючості грунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України)
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Лісовий Максим Андрійович (юридичні науки)
  2. Лісовий Микола Вікторович (1938–) (сільськогосподарські науки)
  3. Лісовий Микола Іванович (педагогічні науки)
  4. Лісовий Микола Миколайович (сільськогосподарські науки)
  5. Лісовий Микола Михайлович (біологічні науки)
  6. Лісовий Михайло Павлович (сільськогосподарські науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського