Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Лавріненко Валерій Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0002653 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002653


Лавріненко Валерій Іванович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2000) Наукові основи шліфування інструментальних матеріалів із спрямованою зміною характеристик контактних поверхонь
 2. (2013) Надтверді абразивні матеріали в механообробці
 3. (2018) Надтверді матеріали

    Наукова періодика:

 1. (2012) Ефекти, що виникають в процесах електрошліфування, та пошук шляхів їх утворення за умов неявної поляризації або електризації при обробці
 2. (2012) Структурно змінений поверхневий шар контактних поверхонь круга з НТМ та виробу, що піддається обробці, як чинник підвищення їх зносостійкості (плівкова складова)
 3. (2013) Дослідження умов спрямованого теплового впливу на зміну фізико-механічних властивостей алмазних зерен та їх зносостійкість у шліфувальних кругах
 4. (2013) Ефекти, що супроводжують процес шліфування кругами з НТМ з введенням додаткової електричної енергії в зону обробки
 5. (2013) Структурозмінений поверхневий шар контактних поверхонь кругу з НТМ та виробу, що піддається обробці, як чинник підвищення їх зносостійкості (зміна елементного складу)
 6. (2014) Дослідження впливу електризації на процес шліфування кругами з введенням компактів мікропорошків НТМ до робочого шару
 7. (2014) Дослідження впливу морфометричних характеристик зерен НТМ на різальну здатність алмазно-абразивного інструменту
 8. (2014) Композити на основі мікропорошків КНБ, структурованих вуглецевою зв’язкою, як функціональні елементи в структурі робочого шару алмазно-абразивного інструменту. 1. Шліфпорошки з композитів як абразивні елементи
 9. (2014) Оцінювання зносостійкості алмазних шліфувальних кругів із введенням зернистих домішок до робочого шару при шліфуванні твердого сплаву
 10. (2015) Вплив фізико-механічних характеристик композиційного інструментального матеріалу на зносостійкість шліфувального інструменту
 11. (2015) Дослідження впливу фізико-механічних характеристик алмазних зерен з металізованим покриттям на зносостійкість шліфувальних кругів
 12. (2016) Окислення або оксидні матеріали в зоні обробки кругами з НТМ як чинник впливу на показники процесу шліфування
 13. (2017) Дослідження зносостійкості алмазного шліфувального інструменту, робочий шар якого містить різнодисперсні абразивні порошки з композиційних матеріалів
 14. (2018) Дослідження тенденції і ступеню зміни морфометричних характеристик стандартних шліфпорошків синтетичного алмазу неперервного ряду їх марок та зернистостей
 15. (2018) Процес абразивної обробки як фрикційна взаємодія різнородних матеріалів
 16. (2018) Сучасні досягнення в розробці абразивних інструментів і дослідженні процесів алмазно-абразивної обробки (матеріалознавчий підхід). Огляд

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Спеціальні круги із НТМ для шліфування інструментальних матеріалів
 2. (2000) Наукові основи шліфування інструментальних матеріалів із спрямованою зміною характеристик контактних поверхонь
 3. (2005) Вплив кристалографічної орієнтації монокристалів парателуриту та тетраборату літію, отриманих методом витягування з розплаву, на мікрорельєф поверхонь при механічній обробці
 4. (2006) Підхід до вибору складу технологічних рідин як нетрадиційного засобу неявної поляризації при алмазному шліфуванні
 5. (2009) Шліфувальні круги з надтвердих матеріалів у верстатній системі: обмеження за критерієм жорсткості
 6. (2010) Вплив плазмової обробки на зміну елементного складу поверхні робочого шару твердосплавного інструменту, її шорскості та зносостійкості
 7. (2010) Дослідження впливу плазмової обробки на різальну поверхню шліфувальних кругів з надтвердих матеріалів
 8. (2011) Застосування опорних елементів у структурі робочого шару кругів з надтвердих матеріалів для підвищення їх експлуатаційних показників
 9. (2011) Застосування синтетичних алмазів, отриманих у ростовій системі Fe - Si - C, у шліфувальному інструменті
 10. (2012) Структурно змінений поверхневий шар контактних поверхонь круга з НТМ та виробу, що піддається обробці, як чинник підвищення їх зносостійкості (плівкова складова)
 11. (2013) Відпрацювання наукомісткої технології та створення дослідно-виробничої дільниці з виготовлення високоефективного прецизійного алмазного правлячого інструменту для потреб машинобудування України та імпортозаміщення
 12. (2013) Надтверді абразивні матеріали в механообробці
 13. (2013) Розробка і застосування високоефективного прецизійного алмазного правлячого інструменту для потреб енергетичного і транспортного машинобудування України
 14. (2013) Структурозмінений поверхневий шар контактних поверхонь кругу з НТМ та виробу, що піддається обробці, як чинник підвищення їх зносостійкості (зміна елементного складу)
 15. (2014) Композити на основі мікропорошків КНБ, структурованих вуглецевою зв'язкою, як функціональні елементи в структурі робочого шару алмазно-абразивного інструменту. 1. Шліфпорошки з композитів як абразивні елементи
 16. (2014) Композити на основі мікропорошків КНБ, структуровані вуглецевою зв'язкою, як функціональні елементи в структурі робочого шару алмазно-абразивного інструменту. Повідомл. 2. Композити як опорні елементи
 17. (2016) Окислення або оксидні матеріали в зоні обробки кругами з НТМ як чинник впливу на показники процесу шліфування
 18. (2018) Відпрацювання технології формоутворення високопористих абразивних кругів європейської номенклатури з монокристалічного корунду прецизійним інструментом з надтвердих матеріалів для турбобудування України
 19. (2018) Процес абразивної обробки як фрикційна взаємодія різнородних матеріалів
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Лавріненко Валерій Іванович (технічні науки)
 2. Лавріненко Василь Петрович (медичні науки)
 3. Лавріненко Вікторія Михайлівна (біологічні науки)
 4. Лавріненко Віталій Анатолійович ()

  Співавтори:
  (cписок співавторів формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Новіков Микола Васильович (1932–2017) (технічні науки)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського