Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Филипович Людмила Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0002681 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002681


Филипович Людмила Олександрівна (1956)
(доктор наук, професор )

Дивись також:Наукове звання: професор

Персональні веб-ресурси:

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2000) Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу
 2. [Д] (2000) Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу
 3. (1997) П. Могила: богослов, церковний і культурний діяч
 4. (2000) Етнологія релігії. Теоретичні проблеми. Вітчизняна традиція осмислення
 5. (2000) Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади)
 6. (2004) Толерантність: сфера міжконфесійних відносин
 7. (2005) Церква і політика від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року
 8. (2006) Релігія і нація в суспільному житті України й світу
 9. (2006) Релігія і нація в суспільному житті України й світу
 10. (2007) Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства
 11. (2011) Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин
 12. (2012) Практичне релігієзнавство
 13. (2012) Практичне релігієзнавство
 14. (2014) Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка
 15. (2015) Майдан і Церква
 16. (2016) Культура релігійного життя
 17. (2018) Петро Лаврентійович Яроцький

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Історія релігій в Україні
 2. Проблеми гуманітарних наук
 3. Релігія та соціум
 4. (2009) Українське релігієзнавство : Спецвип. 2009-2. Конфесіологія релігії
 5. (2010) Релігійна свобода : № 15 (дод.). Свобода релігії і демократія: старі і нові виклики
 6. (2011) Українське релігієзнавство : Спецвип. 2011-1. Релігія - Світ - Україна
 7. (2011) Українське релігієзнавство : Спецвип. 2011-1. Релігія - Світ - Україна

    Наукова періодика:

 1.  Релігійна свобода, Київ
 2. (1996) Нові релігійні течії і культи в сучасній Україні (за матеріалами соціологічних досліджень)
 3. (1996) Орієнталізм в контексті української ментальності
 4. (1996) Релігія в контексті духовного відродження України
 5. (1998) Географія релігії
 6. (1998) Поширення нових релігійних течій і рухів в Україні
 7. (1999) Етнологія релігії
 8. (1999) Місце і роль релігії в процесах етнонаціональної ідентифікації
 9. (1999) Релігійні меншини в Україні: ідентифікація та правовий статус, проблеми та шляхи їх розв'язання
 10. (2000) Правові проблеми буття релігійних меншин в Україні
 11. (2001) Нетрадиційна релігійність і процеси національної ідентифікації в сучасній Україні
 12. (2001) Религия в Интернете
 13. (2001) Сучасна релігійна ситуація в Україні й український Інтернет
 14. (2002) Українські візії релігійної свободи і національної ідентичності
 15. (2003) Зміст західної соціології релігії як науки і навчальної дисципліни
 16. (2004) Американізація релігійного життя України як прояв трансформаційних процесів глобалізованого світу
 17. (2005) Міжнародний досвід міжрелігійного діалогу і Україна
 18. (2005) Неорелігії України в епоху постмодерну
 19. (2005) Неохристиянська релігійність в умовах конфлікту ідентичностей
 20. (2005) Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна в Україні
 21. (2005) Розвиток православної освіти в сучасній Україні
 22. (2006) Етнологія релігії – актуальна сфера українського релігієзнавства
 23. (2006) Нові релігійні течії в дослідженнях українських вчених
 24. (2006) Українське релігієзнавство в контексті світової науки про релігію
 25. (2006) Церква – держава – суспільство в умовах утвердження релігійної свободи
 26. (2007) Міжрелігійний діалог в культурах світу
 27. (2007) Новий закон про свободу совісті: проект на майбутнє
 28. (2007) Традиційні Церкви України в системі міжнародного міжрелігійного діалогу
 29. (2008) Антисектантская истерия в украинских СМИ: видимые и невидимые причины
 30. (2008) Нові релігійні течії в українському соціумі
 31. (2008) Післяслово. Україна у світовому релігійному просторі
 32. (2008) Прогнози неорелігійних процесів в Україні
 33. (2009) Вступ
 34. (2009) Географія релігій як релігієзнавча наука
 35. (2009) Дисциплінарне релігієзнавство. Тезовий виклад матеріалу
 36. (2009) Етнічні релігії в їх сутності і різноманітті
 37. (2009) Етнологія релігії як галузь релігієзнавства
 38. (2009) Етнорелігійні стереотипи та їх функціонування в українському суспільстві
 39. (2009) Нові релігійні течії в українському соціумі: зміна стратегій
 40. (2009) Нові релігійні течії України: загрози уявні і реальні
 41. (2009) Природа нових релігій і перспективи конфесійного багатоманіття
 42. (2009) Релігієзнавство: підручники і навчальні посібники
 43. (2009) Традиційні Церкви України в системі міжнародного міжрелігійного діалогу
 44. (2010) Американізація релігійного життя у світі як проявтрансформаційних процесів глобалізованого світу
 45. (2010) Вступ
 46. (2010) Глобалізація релігійного життя та перспективи конфесійного розвитку в Україні
 47. (2010) Глобалізація: загрози і можливості для розвитку релігій (фокус на Україні)
 48. (2010) Етнорелігійна ідентичність в сучасному світі: проблеми визначення і умови збереження
 49. (2010) Етнорелігійна ідентичність: визначення і збереження
 50. (2010) Католицька концепція міжрелігійного діалогу: зміна акцентів
 51. (2010) Міжнародний досвід міжрелігійного діалогу
 52. (2011) Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти
 53. (2011) Неорелігійний процес України як відображення світових закономірностей розвитку релігії
 54. (2011) Свобода релігії: виклики нового часу і пошук відповідей
 55. (2012) Вступ. Природа релігійних процесів сучасності
 56. (2012) Неорелігійні процеси в контексті світового релігійного розвитку
 57. (2012) Сучасні виміри релігійної духовності українця
 58. (2012) Сучасні релігійні процеси в світі та Україні
 59. (2012) Українське релігієзнавство в контексті світової науки про релігію
 60. (2012) Фундаменталізація релігії як основа її самозбереження
 61. (2012) Функціональна природа етнорелігійних стереотипів на українських теренах
 62. (2012-2013) Експертна діяльність українських релігієзнавців: методологічні засади і набутий досвід
 63. (2012-2013) Майбутнє міжконфесійного діалогу: подолання упереджень
 64. (2012-2013) Науково-експертний матеріал щодо виявів релігійного екстремізму і діяльності нових релігійних течій в Україні
 65. (2012-2013) Релігійна ситуація в Україні у світлі візії Міланського едикту
 66. (2012-2013) Теорія і практика реалізацї права на свободу віросповідань: всеукраїнський та регіональний контексти
 67. (2013) Пріоритети католицької соціальної доктрини у визначеннях Другого Ватиканського Собору
 68. (2013) Релігійний фундаментаплізм в його християно-конфесійних виявах
 69. (2013) Українська Асоціація релігієзнавців: двадцять років буття – здобутки і проблеми
 70. (2013) Фундаменталізація християнства як тенденція сучасного релігійного життя
 71. (2013) Ювілейна конференція пам’яті Івана Огієнка – митрополита Іларіона
 72. (2014) Духовна освіта в контексті становлення державно-церковних відносин
 73. (2014) Передслово. Релігія і освіта
 74. (2014) Традиції вітчизняного осмислення релігії як духовної основи національного буття
 75. (2015) Актуальність міжрелігійного діалогу в сучасній Україні
 76. (2015) Книга Олексія Гордєєва "Церква на Майдані" – протестантський хронометраж Революції Гідності
 77. (2015) "Майдан і Церква" – книга року
 78. (2015) Майдан і Церква
 79. (2015) Революція Гідності як об'єднуючий чинник українських конфесій і специфічний вияв екуменізму
 80. (2016) Геополітичний україно-російський конфлікт: реакція українських церков
 81. (2016) Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013–2014 років
 82. (2016) Релігійна свобода і Церква Ісуса Христа Святих останніх днів: історія і логіка взаємин
 83. (2016) Релігійні ідентичності в Україні: постановка проблеми
 84. (2016) Свобода религий и убеждений в докладе Государственного Департамента США
 85. (2016) Трансформації функціональності релігії в сучасну добу: причини та наслідки
 86. (2016) Церква – активний учасник утвердження громадянського суспільства (Майдан 2013-2014 рр.)
 87. (2016) Чи потрібна релігієзнавча експертиза
 88. (2017) Свобода релігії і протестантизм: історичний і сучасний контекст
 89. (2017) Українська Церква в баченні Івана Огієнка (митрополита Іларіона)
 90. (2018) Актуалізація сімейних цінностей в постсекулярну добу: виклики для Держави і Церкви
 91. (2018) Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: доцільність та ефективність його здійснення в умовах війни
 92. (2019) Православні церкви України в новій релігійній і соціо-політичній реальності: небезпеки і виклики

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Етнологія релігії
 2. (1999) Етнос і релігія в сучасному світі: актуалізація взаємозв'язку
 3. (2000) Етнологія релігії. Теоретичні проблеми. Вітчизняна традиція осмислення
 4. (2000) Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу
 5. (2000) Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади)
 6. (2006) Академічне релігієзнавство України: історія і сьогодення
 7. (2006) Релігія і нація в суспільному житті України й світу
 8. (2007) Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства
 9. (2011) Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин
 10. (2012) Практичне релігієзнавство
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського