Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Филипович Людмила Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0002681 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002681


Филипович Людмила Олександрівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2000) Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу
 2. [Д] (2000) Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу
 3. (1997) П. Могила: богослов, церковний і культурний діяч
 4. (2000) Етнологія релігії. Теоретичні проблеми. Вітчизняна традиція осмислення
 5. (2000) Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади)
 6. (2004) Толерантність: сфера міжконфесійних відносин
 7. (2005) Церква і політика від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року
 8. (2006) Релігія і нація в суспільному житті України й світу
 9. (2006) Релігія і нація в суспільному житті України й світу
 10. (2007) Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства
 11. (2011) Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин
 12. (2012) Практичне релігієзнавство
 13. (2012) Практичне релігієзнавство
 14. (2014) Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка
 15. (2015) Майдан і Церква
 16. (2016) Культура релігійного життя
 17. (2018) Петро Лаврентійович Яроцький

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Історія релігій в Україні
 2. Релігія та соціум
 3. (2009) Українське релігієзнавство : Спецвип. 2009-2. Конфесіологія релігії
 4. (2010) Релігійна свобода : № 15 (дод.). Свобода релігії і демократія: старі і нові виклики
 5. (2011) Українське релігієзнавство : Спецвип. 2011-1. Релігія - Світ - Україна
 6. (2011) Українське релігієзнавство : Спецвип. 2011-1. Релігія - Світ - Україна

    Наукова періодика:

 1.  Релігійна свобода, Київ
 2. (1996) Нові релігійні течії і культи в сучасній Україні (за матеріалами соціологічних досліджень)
 3. (1996) Орієнталізм в контексті української ментальності
 4. (1996) Релігія в контексті духовного відродження України
 5. (1998) Географія релігії
 6. (1999) Етнологія релігії
 7. (1999) Місце і роль релігії в процесах етнонаціональної ідентифікації
 8. (2001) Нетрадиційна релігійність і процеси національної ідентифікації в сучасній Україні
 9. (2010) Глобалізація релігійного життя та перспективи конфесійного розвитку в Україні
 10. (2010) Етнорелігійна ідентичність в сучасному світі: проблеми визначення і умови збереження
 11. (2011) Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти
 12. (2012) Сучасні виміри релігійної духовності українця
 13. (2012) Сучасні релігійні процеси в світі та Україні
 14. (2012-2013) Експертна діяльність українських релігієзнавців: методологічні засади і набутий досвід
 15. (2012-2013) Майбутнє міжконфесійного діалогу: подолання упереджень
 16. (2012-2013) Науково-експертний матеріал щодо виявів релігійного екстремізму і діяльності нових релігійних течій в Україні
 17. (2012-2013) Релігійна ситуація в Україні у світлі візії Міланського едикту
 18. (2012-2013) Теорія і практика реалізацї права на свободу віросповідань: всеукраїнський та регіональний контексти
 19. (2013) Пріоритети католицької соціальної доктрини у визначеннях Другого Ватиканського Собору
 20. (2013) Релігійний фундаментаплізм в його християно-конфесійних виявах
 21. (2013) Українська Асоціація релігієзнавців: двадцять років буття – здобутки і проблеми
 22. (2013) Фундаменталізація християнства як тенденція сучасного релігійного життя
 23. (2013) Ювілейна конференція пам’яті Івана Огієнка – митрополита Іларіона
 24. (2014) Духовна освіта в контексті становлення державно-церковних відносин
 25. (2014) Передслово. Релігія і освіта
 26. (2014) Традиції вітчизняного осмислення релігії як духовної основи національного буття
 27. (2015) Актуальність міжрелігійного діалогу в сучасній Україні
 28. (2015) Книга Олексія Гордєєва "Церква на Майдані" – протестантський хронометраж Революції Гідності
 29. (2015) "Майдан і Церква" – книга року
 30. (2015) Майдан і Церква
 31. (2015) Революція Гідності як об'єднуючий чинник українських конфесій і специфічний вияв екуменізму
 32. (2016) Геополітичний україно-російський конфлікт: реакція українських церков
 33. (2016) Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013–2014 років
 34. (2016) Релігійна свобода і Церква Ісуса Христа Святих останніх днів: історія і логіка взаємин
 35. (2016) Релігійні ідентичності в Україні: постановка проблеми
 36. (2016) Свобода религий и убеждений в докладе Государственного Департамента США
 37. (2016) Трансформації функціональності релігії в сучасну добу: причини та наслідки
 38. (2016) Церква – активний учасник утвердження громадянського суспільства (Майдан 2013-2014 рр.)
 39. (2016) Чи потрібна релігієзнавча експертиза
 40. (2017) Свобода релігії і протестантизм: історичний і сучасний контекст
 41. (2017) Українська Церква в баченні Івана Огієнка (митрополита Іларіона)
 42. (2018) Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: доцільність та ефективність його здійснення в умовах війни

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Етнологія релігії
 2. (1999) Етнос і релігія в сучасному світі: актуалізація взаємозв'язку
 3. (2000) Етнологія релігії. Теоретичні проблеми. Вітчизняна традиція осмислення
 4. (2000) Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу
 5. (2000) Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади)
 6. (2006) Академічне релігієзнавство України: історія і сьогодення
 7. (2006) Релігія і нація в суспільному житті України й світу
 8. (2007) Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства
 9. (2011) Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин
 10. (2012) Практичне релігієзнавство
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського