Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Зуб Юрій Леонідович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0003333 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0003333


Зуб Юрій Леонідович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2002) Хімія поверхні нових гібрідних органічно-неорганічних матеріалів
 2. [Д] (2002) Хімія поверхні нових гібрідних органічно-неорганічних матеріалів

    Наукова періодика:

 1. (2011) Іммобілізація уреази на полі (3-меркаптопропіл) силоксанових носіях
 2. (2012) Влияние компонентов, входящих в состав плазмозаменителей (электролитов и cорбита), на активность иммобилизованной холинэстеразы
 3. (2013) Іммобілізація уреази на сферичних полісилоксанових носіях з біфункціональним поверхневим шаром
 4. (2013) Квантово-химический расчет ЯМР спектров фрагментов функционализированной поверхности кремнезема
 5. (2013) Особенности комплексообразования на поверхности кремнеземов, содержащих тиомочевинную группу
 6. (2014) Адсорбция в открытых цилиндрических микропорах

    Реферативна інформація:

 1. (2005) Чинники, що впливають на конформаційну поведінку прищеплених до поверхні кремнезему молекул ряду калікс[4]арен-краун-6
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Зуб Юрій Леонідович (фізико-математичні науки)
 2. Зуб Юрій Леонідович (хімічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського