Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Варивончик Денис Віталійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0003899 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0003899


Варивончик Денис Віталійович (1970)
(доктор наук)

Дивись також:Пов'язані особи:
  Родина:
 1. Варивончик Анастасія Віталіївна (1972–) (культурологія) - сестра

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2007) Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обгрунтування профілактики професійного раку
 2. [Д] (2007) Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обгрунтування профілактики професійного раку
 3. [К] (2001) Обгрунтування та розробка системи медико-соціальної профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед підлітків в умовах великого міста
 4. [К] (2001) Обгрунтування та розробка системи медико-соціальної профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед підлітків в умовах великого міста
 5. (2002) Організація офтальмологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД в Україні
 6. (2003) Організація офтальмологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД
 7. (2005) Комп'ютерний зоровий синдром
 8. (2006) Посібник для розробників клінічних рекомендацій/ медичних стандартів
 9. (2008) Державна установа "Інститут медицини праці АМН України": Люди та події 1928-2008 рр.
 10. (2008) Професійний рак: епідеміологія та профілактика
 11. (2014) Професійні інфекційні хвороби
 12. (2015) Occupational cancer: malignant Mesothelioma

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Архів офтальмології України
 2. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика
 3. Офтальмологія
 4. Український журнал з проблем медицини праці

    Наукова періодика:

 1. (2010) Особливості формування рівнів захворюваності населення України на первинну глаукому
 2. (2010) Проблеми первинної профілактики раку бронхів та легень професійного ґенезу та шляхи їх розв’язання
 3. (2010) Роль медико-соціальних факторів у формуванні рівнів захворюваності населення України на первинну глаукому
 4. (2011) Розробка інструментарію для оцінки ризику професійного інфікування віл на робочому місці
 5. (2011) Стандартизація системи організації офтальмоонкологічної допомоги хворим на меланому судинної оболонки та циліарного тіла
 6. (2012) Клінічна ефективність системи медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому
 7. (2012) Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому
 8. (2012) Наукове обґрунтування системи профілактики захворювання на професійний туберкульоз працівників галузі охорони здоров’я в Україні
 9. (2012) Оцінка адекватності забезпечення профілактики ВІЛ-інфікування на робочому місці в галузі охорони здоров'я україни, відповідно до рекомендації МОП та ВООЗ
 10. (2012) Стандартизація системи організації офтальмоонкологічної допомоги хворим на рак та меланому шкіри повік
 11. (2013) Інтеграція національної стратегії боротьби зi сліпотою до 2020 року до основних концептуальних напрямів реформування охорони здоров’я в Україні
 12. (2013) Канцерогенна небезпека та онкологічна захворюваність працівників галузі охорони здоров’я
 13. (2013) Обґрунтування заходів вторинної та третинної профілактики виробничо-зумовленої офтальмологічної та онкологічної патології, викликаних природним ультрафіолетовим випромінюванням
 14. (2013) Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі 22-27
 15. (2013) Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі
 16. (2013) Оцінка непрофесійних ризиків та адекватності профілактики інфікування ВІЛ серед працівників закладів охорони здоров’я України
 17. (2013) Оцінка ризиків виникнення офтальмологічної патології серед населення та у працівників, що підлягають дії природного ультрафіолетового випромінювання
 18. (2013) Оцінка та управління виробничою канцерогенною небезпекою у добувній промисловості
 19. (2013) Первинна профілактика виробничо-обумовленої патології, спричиненої природним ультрафіолетовим випромінюванням
 20. (2013) Ризики та профілактика офтальмологічної патології, зумовленої природним ультрафіолетовим випромінюванням
 21. (2013) Розвиток національної системи профілактики професійного раку в Україні
 22. (2013) Роль гігієнічних умов праці у формуванні ризику професійного інфікування ВІЛ медичних працівників
 23. (2014) Гігієнічні умови праці працівників марганцеворудної промисловості України
 24. (2014) Ідентифікація канцерогенної небезпеки в галу і охорони здоров’я
 25. (2014) Клінічні особливості виробничо зумовлених змін в органах­мішенях у працівників марганцеворудної промисловості
 26. (2014) Морфофункціональні зміни органа зору у зимівників української антарктичної станції "Академік Вернадський”
 27. (2014) Особливості умов праці, як фактор ризику професійної захворюваності лікарів-офтальмологів
 28. (2014) Професійна захворюваність у марганцеворудній промисловості України
 29. (2014) Стан захворюваності працівників марганцеворудної промисловості
 30. (2014) Удосконалення системи профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці в галузі охорони здоров’я
 31. (2014) Умови праці та ризики виникнення патології серед працівників гірничо­збагачувальних комбінатів марганцеворудної промисловості
 32. (2015) Аналіз ризиків виникнення професійного раку серед медичних працівників онкологічної служби
 33. (2015) Медико-статистичні особливості онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров’я України
 34. (2015) Наукове обґрунтування обсягів медичного нагляду за здоров’ям працівників галузі охорони здоров’я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів
 35. (2015) Оцінка умови праці лікарів­офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги
 36. (2015) Первинна профілактика професійного раку серед медичних працівників онкологічної служби
 37. (2015) Професійні фактори ризику онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров’я
 38. (2015) Розробка та оцінка клінічної ефективності заходів вторинної профілактики професійної патології серед працівників марганцеворудної промисловості
 39. (2016) Актуальні проблеми психофізіологічного стану учасників бойових дій
 40. (2016) Особливості функціонування зорового аналізатора в складних умовах освітленості вугільних шахт
 41. (2016) Система управління виробничими канцерогенними ризиками в закладах охорони здоров’я
 42. (2016) Уніфікація та стандартизація офтальмологічних оглядів працівників певних категорій під час проведення медичних оглядів
 43. (2017) Гігієнічні умови праці працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій
 44. (2017) Ідентифікація хімічної небезпеки на робочих місцях працівників стоматологічної служби
 45. (2017) Критеріальні клініко-епідеміологічні підходи щодо експертного встановлення професійного генезу злоякісних новоутворень
 46. (2017) Нейрофункціональний стан зорового аналізатора у працівників вугільних шахт
 47. (2017) Профілактика професійного раку в Україні: сучасний стан та перспективи
 48. (2017) Умови праці та ризики виникнення офтальмологічної патології в підземних працівників вугільних шахт
 49. (2018) Науково­освітнє партнерство в напрямі медицини праці між Національною медичною академією післядипломної освіти имені П. Л. Шупика та Інститутом медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України: сучасний стан і перспективи
 50. (2018) Обґрунтування комплексу заходів профілактики виробничо-зумовленої патології у працівників стоматологічної служби
 51. (2018) Розробка комплексу гігієнічних заходів попередження шкідливого впливу нано­ та дрібнодисперсних аерозолів на працівників стоматологічної служби
 52. (2018) Стан соматичного та психічного здоров'я працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних технологій
 53. (2019) Наукове обґрунтування уніфікованої програми профілактичних медичних оглядів працівників стоматологічної служби

    Реферативна інформація:

 1. (2001) Медична допомога - складова частина комплексної системи медико-соціальної профілактики ВІЛ-інфікування підлітків
 2. (2001) Обгрунтування та розробка системи медико-соціальної профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед підлітків в умовах великого міста
 3. (2002) Організація офтальмологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД в Україні
 4. (2003) Віхи історії офтальмології України
 5. (2005) Комп'ютерний зоровий синдром
 6. (2006) Методичні підходи до забезпечення актуальності тематики клінічних рекомендацій та медичних стандартів
 7. (2007) Анализ канцерогенной опасности для работающих на асбестоцементных производствах (аналитическое исследование с использованием мета-анализа)
 8. (2007) Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обгрунтування профілактики професійного раку
 9. (2007) Виробнича канцерогенна небезпека та захворюваність працюючих на професійний рак в країнах ЄС і в Україні
 10. (2007) Оцінка експозиції виробничими канцерогенними агентами працюючого населення України та захворюваність на "професійний рак"
 11. (2007) Профілактика професійного раку в Україні
 12. (2008) Державна установа "Інститут медицини праці АМН України": Люди та події 1928 - 2008 рр.
 13. (2008) До проблеми етіології та профілактики раку бронхів та легень серед робітників, експонованих на виробництві пилом двоокису кремнію
 14. (2008) Підходи щодо оцінки канцерогенного ризику на виробництвах: (огляд л-ри)
 15. (2008) Професійний рак: епідеміологія та профілактика
 16. (2009) Захворюваність дітей в Україні на ретинобластому (1992 - 2006 рр.)
 17. (2009) Оцінка клінічної ефективності антигомотоксичної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійного генезу (контрольоване дослідження)
 18. (2009) Ризики виникнення та профілактика виробничо-обумовлених злоякісних новоутворень серед працюючих коксохімічного виробництва
 19. (2009) Санітарно-гігієнічний моніторинг за канцерогенними агентами в Україні: стан та перспективи удосконалення
 20. (2009) Стан та удосконалення системи профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед працюючих в закладах охорони здоров'я України
 21. (2009) Умови праці та стан здоров'я працівників річкового транспорту в Україні
 22. (2010) Наукове обгрунтування концепції національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні
 23. (2010) Професійний рак: стан і перспективи вивчення в Україні
 24. (2011) До проблеми формування діагнозу професійного раку бронхів та легень в клініці професійних хвороб
 25. (2012) Клініко-епідеміологічні особливості професійного туберкульозу в працівників охорони здоров'я України
 26. (2012) Оценка канцерогенной опасности асбоцементного производства Украины
 27. (2012) Оцінка професійних ризиків ВІЛ-інфікування працівників лікувально-профілактичних закладів хірургічного та фтизіатричного профілів
 28. (2012) Умови праці в протитуберкульозних закладах України як фактор ризику захворювання на професійний туберкульоз (національне дослідження - 2011 рік)
 29. (2012) Эпидемиология злокачественной мезотелиомы в Украине (2001 - 2011 гг.)
 30. (2013) Канцерогенна небезпека та онкологічна захворюваність працівників галузі охорони здоров'я
 31. (2013) Молекулярні механізми патогенезу злоякісної мезотеліоми, обумовленої експозицією азбестом та вірусом SV-40
 32. (2013) Обгрунтування заходів вторинної та третинної профілактики виробничо-зумовленої офтальмологічної та онкологічної патології, викликаних природним ультрафіолетовим випромінюванням
 33. (2013) Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки в переробній галузі
 34. (2013) Оцінка ризиків виникнення онкологічних захворювань у населення та працівників, які експоновані природним ультрафіолетовим випромінюванням
 35. (2013) Оцінка ризиків виникнення офтальмологічної патології серед населення та у працівників, що підлягають дії природного ультрафіолетового випромінювання
 36. (2013) Оцінка та управління виробничою канцерогенною небезпекою у добувній промисловості
 37. (2013) Оцінка територіальних ризиків надлишкової експозиції населення та працівників природним ультрафіолетовим випромінюванням, за даними супутникових спостережень
 38. (2013) Розвиток національної системи профілактики професійного раку в Україні
 39. (2013) Роль гігієнічних умов праці у формуванні ризику професійного інфікування ВІЛ медичних працівників
 40. (2014) Гігієнічні умови праці працівників марганцеворудної промисловості України
 41. (2014) Ідентифікація канцерогенної небезпеки в галузі охорони здоров'я
 42. (2014) Клінічні особливості виробничо зумовлених змін в органах-мішенях у працівників марганцеворудної промисловості
 43. (2014) Морфофункціональні зміни органа зору у зимівників української антарктичної станції "Академік Вернадський"
 44. (2014) Особливості умов праці, як фактор ризику професійної захворюваності лікарів-офтальмологів
 45. (2014) Професійна захворюваність у марганцеворудній промисловості України
 46. (2014) Професійні інфекційні хвороби
 47. (2014) Удосконалення системи профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці в галузі охорони здоров'я
 48. (2014) Умови праці та ризики виникнення патології серед працівників гірничо-збагачувальних комбінатів марганцеворудної промисловості
 49. (2015) Аналіз ризиків виникнення професійного раку серед медичних працівників онкологічної служби
 50. (2015) Медико-статистичні особливості онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров'я України
 51. (2015) Наукове обгрунтування національної стратегії боротьби зі сліпотою в Україні на період до 2030 року
 52. (2015) Наукове обгрунтування обсягів медичного нагляду за здоров'ям працівників галузі охорони здоров'я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів
 53. (2015) Оцінка умови праці лікарів-офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги
 54. (2015) Первинна профілактика професійного раку серед медичних працівників онкологічної служби
 55. (2015) Професійні фактори ризику онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров'я
 56. (2015) Профессиональный рак: злокачественная мезотелиома
 57. (2015) Розробка та оцінка клінічної ефективності заходів вторинної профілактики професійної патології серед працівників марганцеворудної промисловості
 58. (2015) Стан медико-соціального забезпечення реабілітації інвалідів по зору в Україні
 59. (2016) Особливості функціонування зорового аналізатора в складних умовах освітленості вугільних шахт
 60. (2016) Система управління виробничими канцерогенними ризиками в закладах охорони здоров'я
 61. (2017) Ідентифікація хімічної небезпеки на робочих місцях працівників стоматологічної служби
 62. (2017) Критеріальні клініко-епідеміологічні підходи щодо експертного встановлення професійного генезу злоякісних новоутворень
 63. (2017) Нейрофункціональний стан зорового аналізатора у працівників вугільних шахт
 64. (2017) Профілактика професійного раку в Україні: сучасний стан та перспективи
 65. (2017) Сучасний стан забезпечення епідеміологічного нагляду за причинами та заходами профілактики слабкозорості і сліпоти як основної оперативної функції громадського здоров'я України
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського