Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дашковська Олена Ростиславівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0004093 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004093


Дашковська Олена Ростиславівна
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2008) Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз
 2. [Д] (2008) Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз
 3. [К] (1997) Теоритичні аспекти розподілу влад в Україні
 4. (2000) Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність
 5. (2005) Жінка як суб'єкт права в аспекті гендерної рівності
 6. (2008) Історія вчень про державу і право
 7. (2009) Загальна теорія держави і права
 8. (2009) Загальна теорія держави і права
 9. (2009) Історія вчень про державу і право
 10. (2010) Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка
 11. (2012) Особистість. Суспільство. Право : Ч. 1.
 12. (2013) Правова система України: становлення і перспективи розвитку
 13. (2018) Ґендерні студії для майбутніх юристів і юристок

    Наукова періодика:

 1. (2009) Державно-правовий механізм впровадження гендерної рівності в канадському суспільстві
 2. (2009) Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини ХХ ст.
 3. (2009) Стратегія гендерних відносин у політичних партіях Великої Британії
 4. (2010) Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США
 5. (2010) До питання про правові інститути забезпечення прав і свобод людини і громадянина
 6. (2010) Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн
 7. (2011) Інтерпретаційні акти органів судової влади (на прикладі актів конституційного судочинства)
 8. (2011) Судовий прецедент і судова практика як джерела права
 9. (2012) Ідея взаємної відповідальності держави й особи в європейській політико-правовій думці
 10. (2012) Правові дефініції як різновид нормативних приписів
 11. (2013) Конституційна відповідальність:методологічні засади дослідження
 12. (2013) Системність законодавства як його конститутивна ознака
 13. (2013) Сучасні тенденції забезпечення права людини на здоров’я
 14. (2014) Гендерно-правова експертиза законодавства як інструмент забезпечення рівноправності статей
 15. (2015) Принципи нормотворчої діяльності: загальна характеристика
 16. (2016) Право нації на самовизначення як особлива форма опосередкування свободи

    Реферативна інформація:

 1. (2000) Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність
 2. (2002) Загальна теорія держави і права
 3. (2005) Жінка як суб'єкт права в аспекті гендерної рівності
 4. (2008) Історія вчень про державу і право
 5. (2008) Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз
 6. (2009) Загальна теорія держави і права
 7. (2009) Історія вчень про державу і право
 8. (2013) Правова система України: становлення і перспективи розвитку
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Дашковська Олена Володимирівна (хімічні науки)
 2. Дашковська Олена Ростиславівна (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського