Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ачасов Андрій Борисович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0004237 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004237


Ачасов Андрій Борисович
(доктор наук, професор )

Дивись також:Наукове звання: професор
  Галузь науки: ґрунти, картографування

Персональні веб-ресурси:

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2009) Грунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроланшафтів: теорія і практика
 2. [Д] (2009) Ґрунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроландшафтів: теорія і практика
 3. [К] (1998) Використання дистанційних методів для дослідження грунтів
 4. [К] (1998) Використання дистанційних методів для дослідження грунтів
 5. (2008) Оцінка і прогноз якості земель
 6. (2014) Система оцінки та прогнозу якості земель (стан, концепція та алгоритми)

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва

    Наукова періодика:

 1. (2012) Визначення гумусованості ґрунтового покриву за даними неконтактних досліджень
 2. (2012) Використання геоінформаційних технологій для ґрунтового картографування
 3. (2012) Картографічне забезпечення процесу математичного моделювання водної єрозії
 4. (2012) Оценка содержания неагрегированных элементарных почвенных частиц в почвах. модификация методики
 5. (2013) Проектування локальних геоінформаційних систем як інформаційної основи раціонального землекористування
 6. (2014) Геоінформаційні системи як основа сучасного картографування грунтів
 7. (2014) Дані дистанційного зондування як основа картографування ґрунтів: економічний аспект
 8. (2015) Використання геоінформаційних технологій для оцінки просторової неоднорідності вологості орних ґрунтів
 9. (2015) До питання просторових відношень в агроландшафтах
 10. (2015) Щодо використання БПЛА для оцінки стану посівів
 11. (2016) Безпілотні літальні апарати як інструмент сучасного землеробства та охорони ґрунтів
 12. (2016) До питання формування аграрних геоінформаційних систем
 13. (2016) Оцінка забур’яненості посівів соняшника за допомогою безпілотних літальних апаратів
 14. (2018) Методичні основи використання БПЛА для контроля забур’яненості посівів

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Зв'язок вмісту гумусу в грунтах Лісостепу і Степу України з їх спектральними характеристиками
 2. (1999) Перспективи використання радіолокаційної зйомки для моніторингу лісів та агроценозів
 3. (2000) Деякі закономірності формування параметрів ерозійної стійкості грунтів
 4. (2000) Методические аспекты определения параметров эрозионной устойчивости почв
 5. (2006) Деякі аспекти формалізації гідротермічних умов грунтоутворення
 6. (2008) Оцінка і прогноз якості земель
 7. (2009) Грунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроландшафтів: теорія і практика
 8. (2014) Система оцінки та прогнозу якості земель (стан, концепція та алгоритми)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського