Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сніцарчук Лідія Віталіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0004289 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004289


Сніцарчук Лідія Віталіївна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2010) Українська преса Галичини (1919-1939): політико-правові умови функціонування,тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика
 2. [К] (2002) Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості
 3. (1998) Періодика Західної України 20-30-х рр. ХХ ст. : Т. 1.
 4. (2003) Науков-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.) : Т. 2. Постаті: Бібліографічний покажчик. Борис Черняков
 5. (2003) Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.) : Т. 1. Наукова-діяльність: Покажчик видань
 6. (2003) Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.) : Т. 2. Постаті: Біобібліографічний покажчик
 7. (2007) Дарія Віконська (1893-1945 рр.)
 8. (2007) Іван Тиктор: талан і талант
 9. (2007) Іван Тиктор: талан і талант
 10. (2007) Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939-1944 рр.) : Т. 1. А - М
 11. (2007) Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939-1944 рр.) : Т. 2. Н - Я
 12. (2009) Українська преса Галичини (1919-1939 рр.) і журналістикознавчий дискурс
 13. (2010) Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 14. (2010) Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 15. (2011) Богдан Жеплинський
 16. (2011) Літературно-мистецький журнал "Ми", 1933-1939
 17. (2012) Валерій Трипачук
 18. (2012) Галичина і галичани на сторінках журналу "Кіевская Старина" (1882-1906)
 19. (2012) Матеріали до біографічного словника І. О. Левицького : Т.1. А-Б
 20. (2012) Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : Кн. 2. Матеріали до історії Фундації, листування, грамоти, виступи та лекції лауреатів нагород Антоновичів (1998-2011)
 21. (2012) Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : Кн. 2. Матеріали до історії Фундації: листування, грамоти, виступи та лекції лауреатів нагород Антоновичів (1998-2011)
 22. (2013) Путівники Львовом (друга половина ХІХ - початок ХХІ століття)
 23. (2015) Іван Калинович (1884-1927)
 24. (2015) Історія відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР
 25. (2016) Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917 - 1920)
 26. (2016) Зенон Кузеля (1882-1952)
 27. (2017) Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 28. (2017) Наша культура (Вінніпег, 1951-1953)
 29. (2017) Український книжковий знак XIX-XX століть : Т. 1. А - Д
 30. (2017) Український книжковий знак XIX-XX століть : Т. 2. Е - О
 31. (2017) Український книжковий знак XIX-XX століть : Т. 3. П - Я. Додаток
 32. (2018) Українська періодика: історія і сучасність
 33. (2018) Українські видавничі осередки в Німеччині, Франції та Чехословаччині у міжвоєнний період (1914 - 1939)
 34. (2019) Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів : Т. 2. 1946 - березень 1953

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
 2. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства

    Наукова періодика:

 1. (2009) Динаміка розвитку української преси міжвоєнної Галичини
 2. (2010) Медіадіяльність українських громад міст Тифліса і Трапезунда 1917—1918 рр.
 3. (2011) Людина і свобода: філософсько-політичні концепції правої вітчизняної політичної думки на тлі міжвоєнної доби
 4. (2011) Українська преса у міжвоєнній Галичині: періодичність як індикатор інтенсивності комунікації
 5. (2012) Легко долаючи "важко прохідні джунглі": дитяча книга як об’єкт дослідження
 6. (2013) "Що і для кого писатиму?": щоденник Осипа Назарука (1915, 1917 рр.)
 7. (2014) Дослідницьке двадцятиліття науковців Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника
 8. (2014) Журнал "Natio" як консолідаційна медіаплатформа національних меншин у Польській державі (1927 р.)
 9. (2014) Об’єднані дослідницьким пошуком
 10. (2014) "Тарнів. Еміграція. 1921 рік": Щоденникові записи журналіста Назара Гнатюка
 11. (2014) Шевченкіана журналу "Правда" (Львів, друга половина ХІХ ст.)
 12. (2015) "Організація дійсної і доцільної пропаганди за кордоном": міністерство преси й пропаганди УНР у 1921 р.
 13. (2015) Пресознавча діяльність відомого бібліографа М. В. Галушко
 14. (2017) Назар Гнатюк: "Бути журналістами в тяжкий для пресової праці час" (1917–1921)

    Реферативна інформація:

 1. (2001) Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20 - 30 рр. ХХ ст. Історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості
 2. (2001) Українсько-польські відносини в Галичині міжвоєнного періоду: сатиричний хронікат (за матеріалами української сатирично-гумористичної преси Галичини)
 3. (2002) "Крок вперед!" або Темпоральна референтність часопису "Час" (1931 - 1932 рр.)
 4. (2002) Мирослав Романюк
 5. (2002) Сатирична періодика Львова 30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект
 6. (2002) Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20 - 30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості
 7. (2003) Науково-дослідний центр періодики (1993 - 2003 рр.) : Т. 1. Наукова-діяльність: Покаж. видань
 8. (2003) Науково-дослідний центр періодики (1993 - 2003 рр.) : Т. 2. Постаті: Біобібліогр. покажч.
 9. (2004) "Нація без релігії гине": церковна тематика в корпусі текстів часопису "Розбудова нації" (1928 - 1934 рр.)
 10. (2005) Газета "Громадський голос" першого періоду видання (1895 - 1902 рр.) "екзистенування" та формування інформаційної політики
 11. (2006) Перший український партійний часопис "Народ" (1890 - 1895 рр.): до історії функціонування
 12. (2006) Розвиток громадсько-політичної періодики у 80-ті роки XIX ст. в Галичині
 13. (2007) Дарія Віконська (1893 - 1945 рр.)
 14. (2007) Іван Тиктор: талан і талант
 15. (2007) Розвиток преси українських радикалів в останнє десятиліття XIX ст.
 16. (2007) Українська преса в Україні та світі XIX - XX ст. : Т. 1. 1812 - 1890 рр.
 17. (2009) Динаміка розвитку української преси міжвоєнної Галичини
 18. (2009) Українська преса в Україні та світі ХІХ - ХХ ст.: історико-бібліографічне дослідження : Т. 2. 1891 - 1905 рр.
 19. (2009) Українська преса Галичини (1919 - 1939 рр.) і журналістикознавчий дискурс
 20. (2010) Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 21. (2010) Українська преса Галичини (1919 - 1939): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика
 22. (2011) Богдан Жеплинський
 23. (2011) Літературно-мистецький журнал "Ми" (1933 -1939 рр.)
 24. (2011) Пресознавча публіцистика української преси Галичини (1919 - 1939 рр.) як профетизм сучасної медіакритики
 25. (2012) Валерій Трипачук
 26. (2014) Дослідницьке двадцятиліття науковців Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника
 27. (2014) Українська преса в Україні та світі, ХІХ - ХХ ст. : Т. 4. 1911 - 1916 рр.
 28. (2015) Історія відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР
 29. (2017) Український книжковий знак XIX - XX століть : Т. 1. А - Д
 30. (2017) Український книжковий знак XIX - XX століть : Т. 2. Е - О
 31. (2017) Український книжковий знак XIX - XX століть : Т. 3. П - Я. Додаток
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського