Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Калиновський Юрій Юрійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0004517 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004517


Калиновський Юрій Юрійович
(доктор наук, професор )

Дивись також:Наукове звання: професор
Додаткова спеціалізація:
 • 09.00.00 - Філософські науки
  • Галузь науки: Philosophy


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2010) Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія
  2. [Д] (2010) Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія
  3. [К] (1999) Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення
  4. [К] (1999) Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення
  5. (2004) Національна безпека України в етно-ментальному та міжнародному вимірах
  6. (2008) Правосвідомість українського суспільства: генеза та сучасність
  7. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
  8. (2009) Філософія права
  9. (2010) Правове виховання в сучасній Україні
  10. (2011) Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософія"
  11. (2011) Програма навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання"
  12. (2012) Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання"
  13. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання"
  14. (2012) Філософія правового виховання
  15. (2013) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія"
  16. (2013) Правове виховання в сучасній Україні
  17. (2013) Територіальна громада: управління розвитком
  18. (2014) Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем
  19. (2014) Філософія правового виховання
  20. (2016) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
  21. (2017) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
  22. (2018) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія" (відповідно до вимог ECTS)
  23. (2018) Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

     Наукова періодика:

  1. (1999) Проблема адаптації кримськотатарського народу в контексті етнополітичних досліджень
  2. (2012) Демократизація політико-правової свідомості українства як фактор зміцнення українсько-польського співробітництва
  3. (2013) Особливості реалізації соціальної справедливості у правовому суспільстві
  4. (2013) Правове виховання у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи
  5. (2013) Роль правового виховання у відтворенні соціального капіталу в сучасному українському суспільстві
  6. (2014) Відповідальність як ціннісна константа буття правового суспільства
  7. (2014) Українська соборність як інтегративний чинник буття правового суспільства
  8. (2015) Громадянська відповідальність особистості як атрибутивний феномен правового суспільства
  9. (2015) Діалектика свободи та відповідальності у правовому суспільстві
  10. (2016) Національна ідея як ціннісна детермінанта державотворчого процесу в Україні
  11. (2016) Роль і місце інформаційної безпеки у розбудові сучасної української держави
  12. (2016) Цивілізаційно-історичні витоки правосвідомості українського народу
  13. (2017) Аксіологічний вимір інформаційної безпеки української держави
  14. (2017) Корелятивність політичної та правової культур у вітчизняному суспільстві: ментально-історичне підґрунтя
  15. (2017) Системоутворююча роль правових цінностей та норм у вітчизняному державотворенні
  16. (2018) Вплив "політичної доцільності" на буття правових норм та цінностей у сучасному вітчизняному державотворенні
  17. (2018) Філософсько-історичне осмислення державотворчої концепції В. К. Липинського
  18. (2019) Державотворча концепція В. К. Липинського у філософсько–історичному вимірі
  19. (2019) Духовна безпека українського суспільства у державотворчих процесах сучасності

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення
  2. (2002) Політологія
  3. (2004) Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах
  4. (2005) Правосвідомість українського суспільства у цивілізаційному вимірі
  5. (2005) Правосвідомість як соціальний феномен: структура, рівні та функції
  6. (2007) Конституційні норми як підгрунтя становлення демократичної правової культури в Україні
  7. (2007) Правосвідомість глобального громадянського суспільства: сутність, витоки, тенденції
  8. (2008) Буття правосвідомості у юспозитивістському контексті
  9. (2008) Правосвідомість українського суспільства: генеза та сучасність
  10. (2008) Причини та наслідки деформацій правосвідомості українського суспільства
  11. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
  12. (2009) Філософія права
  13. (2010) Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія
  14. (2012) Філософія правового виховання
  15. (2013) Правове виховання в сучасній Україні
  16. (2013) Територіальна громада: управління розвитком
  17. (2014) Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем
  18. (2014) Філософія правового виховання
  19. (2016) Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України
  20. (2016) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
  21. (2017) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського