Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Вергунов Віктор Анатолійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0004746 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004746


Вергунов Віктор Анатолійович (1960)
(доктор наук, академік НААН)

Дивись також:Наукове звання:
Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.00 - Історичні науки
 • 27.00.02 - Документознавство, архівознавство
  • Галузь науки: Історія аграрної науки та техніки, сільськогосподарська меліорація

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Грищенко Тетяна Рубілівна (1984–) (історичні науки) - учень

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2010) Наукові засади природоохоронного адаптивно-ландшафтного землеробства меліорованих земель в басейнах малих річок Лісостепу України
  2. [Д] (2010) Наукові засади природоохоронного адаптивно-ландшафтного землеробства меліорованих земель в басейнах малих річок Лісостепу України
  3. (1995) Шляхи раціонального використання земельних ресурсів України
  4. (1996) Наслідки наукових пошуків молодих вчених- аграрників в умовах реформування АПК : Ч. 1.
  5. (1996) Наслідки наукових пошуків молодих вчених- аграрників в умовах реформування АПК : Ч. 2.
  6. (1996) Наслідки наукових пошуків молодих вчених- аграрників в умовах реформування АПК : Ч. 3.
  7. (1997) Перспективы использования сточных вод при производстве белково- витаминных кормов (научные основы и рекомендации)
  8. (1999) Вчимося господарювати
  9. (1999) Рослинність осушених боліт Лісостепу України
  10. (2001) Кормовиробництво. Практикум
  11. (2001) Луківництво з основами насінництва
  12. (2001) Професор Будрін Петро Васильович (1857-1939)
  13. (2001) Професор Довгопола Олена Павлівна. Життєвий і творчий шлях
  14. (2001) Професор Довгопола Олена Павлівна: життєвий і творчий шлях
  15. (2001) Сайко Віктор Федорович
  16. (2001) Созінов Олексій Олексійович
  17. (2002) Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових грунтів Полісся і Лісостепу
  18. (2002) Барабаш Орест Юліанович
  19. (2002) Історія освіти, науки і техніки: Перша конференція молодих вчених та спеціалістів (30 травня 2002 р.)
  20. (2002) Коноплярство в Україні: Історичні аспекти розвитку. Погляд у минуле. Проблеми сьогодення. Перспективи
  21. (2002) Котко Іван Костянтинович
  22. (2002) Культура землеробства як фактор цивіліогенезу
  23. (2002) Нарис історії плуга. До 100-річчя видання альбому професора К.Г.Шіндлера "Политипажи, эскизы и чертежи машин-орудій современнаго сельскаго хозяйства"
  24. (2002) Наукові сільськогосподарські бібліотеки у XXI столітті
  25. (2002) Періодичні видання з агрономії в Україні. 1918-1940: Журнали, "Бюлетені", "Вісті", "Наукові записки", "Збірники наукових праць", "Труди"
  26. (2002) Періодичні та продовжувані видання з агрономії на Полтавщині (XIX-XX ст.)
  27. (2002) Професор Довгопола Олена Павлівна. Життєвий і творчий шлях
  28. (2002) Професор Лихвар Данило Федорович (1902-1986)
  29. (2002) Професор Федорова Наталія Андріянівна
  30. (2002) Трегобчук Валентин Михайлович
  31. (2002) Українська сільськогосподарська книга (з фондів ЦНСГБ УААН) 1868-1900
  32. (2002) Українська сільськогосподарська книга з фондів ЦНСГБ УААН 1901-1910
  33. (2002) Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук, 1921-2001
  34. (2002) Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української Академії Аграрних Наук. 1921-2001
  35. (2003) Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект
  36. (2003) Бабич Анатолій Олександрович
  37. (2003) Бабич Анатолій Олександрович
  38. (2003) Національна доктрина розвитку інформаційно-бібліотечної справи в Україні
  39. (2003) Постанова Президії УААН "Про концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України"
  40. (2003) Постанова Президії УААН "Про концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України"
  41. (2003) Професор Фомічов Анатолій Михайлович
  42. (2003) Професор Яната Олександр Алоїзович (1888-1938)
  43. (2003) Українська сільськогосподарська книга з фондів ЦНСГБ УААН. 1911-1917
  44. (2004) Власенко Володимир Максимович
  45. (2004) К. Г. Шіндлер
  46. (2004) Погорілий Леонід Володимирович
  47. (2004) Професор Глазко Валерій Іванович
  48. (2004) Професор Іваницький Борис Георгійович (1878-1953)
  49. (2004) Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи
  50. (2004) Тлумачний словник із загального землеробства
  51. (2004) Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН. 1918-1922
  52. (2004) Член-кореспондент АН УРСР Тюленєв Микола Олександрович
  53. (2005) Академік М.І.Вавилов і Полтавщина
  54. (2005) Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні
  55. (2005) Гудков Ігор Миколайович
  56. (2005) Доктор сільськогосподарських наук Шевченко Микола Ничипорович (1909-1995)
  57. (2005) Науковий потенціал Української академії аграрних наук
  58. (2005) Наукові основи землеробства
  59. (2005) Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886-1952)
  60. (2005) Професор Слюсар Іван Тимофійович
  61. (2005) Сільське господарство України - від минулого до сьогодення : Т. 1. Землеробство України: від праслов'ян через події ХІХ і ХХ століть до наших днів
  62. (2005) Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН. 1933-1935
  63. (2006) Академік Соколовський Олексій Никанорович: життєвий шлях та наукова діяльність
  64. (2006) Коломийській дослідній станції - 50 років: здобутки, перспективи
  65. (2006) Мазур Генріх Адольфович
  66. (2006) Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки
  67. (2006) Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин
  68. (2006) Природоохоронне адаптивно-ландшафтне меліоративне землеробство в басейнах малих річок Лісостепу України
  69. (2006) Рибалко Валентин Павлович
  70. (2006) Сільське господарство України - від минулого до сьогодення : Т. 4. Аграрна наука: розвиток та досягнення
  71. (2006) Сільськогосподарський науковий комітет України (1918-1927 рр.)
  72. (2006) Україна в умовах столипінської аграрної реформи
  73. (2006) Українська академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени УААН). 1990-2004
  74. (2006) Українська академія сільськогосподарських наук (1956-1962 рр.)
  75. (2006) Циков Валентин Сергійович
  76. (2007) Аграрна історія України
  77. (2007) Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.) : Ч. 1. 1930-1935 рр.
  78. (2007) Академік Юрєв Василь Якович (1879-1962)
  79. (2007) Барабаш Орест Юліанович
  80. (2007) Голік Віктор Степанович
  81. (2007) Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: історія і сьогодення
  82. (2007) Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: історія і сьогодення
  83. (2007) Канівець Віктор Іванович
  84. (2007) Козирь Володимир Семенович
  85. (2007) Коломийська дослідна станція в нарисах і спогадах
  86. (2007) Лебідь Євген Макарович
  87. (2007) Професор Дегодюк Едуард Григорович
  88. (2007) Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862 - 1927)
  89. (2007) Селекція, насінництво та сортознавство пшениці
  90. (2007) Харківський науковий центр з селекціїї сільськогосподарських культур: історія та сьогодення
  91. (2008) Агрономічне грунтознавство в Україні (1918-1930 рр.)
  92. (2008) Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР (1945-1956)
  93. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946-1950 : Ч. 2. Додатки
  94. (2008) Критерії ефективності роботи сільськогосподарських бібліотек
  95. (2008) Мусієнко Микола Миколайович Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  96. (2008) Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки : Ч. 2.
  97. (2008) Обробіток грунту: історія розвитку наукових основ
  98. (2008) Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень в системі установ Української академії аграрних наук
  99. (2008) Україна та столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, здійснення
  100. (2008) Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН. 1940, 1941, 1943-1945
  101. (2008) Шевченко Анатолій Михайлович
  102. (2009) Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах України та Франції (друга половина ХVIII ст. - 1917 рік)
  103. (2009) Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах України та Франції (друга половина ХVIII ст. - 1917 рік)
  104. (2009) Академік К.К.Гедройц і Україна: невідомі сторінки творчої біографії (1919-1930 рр.)
  105. (2009) Грабовець Анатолій Іванович
  106. (2009) Єжов Валерій Микитович
  107. (2009) Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві)
  108. (2009) Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві)
  109. (2009) Польська сільськогосподарська книга у фондах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1771-2008 рр.)
  110. (2009) Снітинський Володимир Васильович
  111. (2009) Собко Олександр Олексійович
  112. (2010) Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності, 1841-2008
  113. (2010) Кириченко Віктор Васильович
  114. (2010) Організація роботи та умов функціонування сільськогосподарських бібліотек України
  115. (2010) Сігарьова Діна Дмитрівна
  116. (2010) Сільське господарство України першої чверті XX століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А. Г. Терниченка
  117. (2010) Созінов Олексій Олексійович
  118. (2010) Федоренко Віталій Петрович
  119. (2010) Черновол Михайло Іванович
  120. (2010) Член-кореспондент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна Почерняєв Федір Кузьмич (1929 - 1987)
  121. (2011) Апостол раціонального рільництва С. Ф. Третьяков
  122. (2011) Березовський Микола Давидович
  123. (2011) В. І. Сазанов: портрет розбудовника сільськогосподарської дослідної справи та громадянина
  124. (2011) Влізло Василь Васильович
  125. (2011) Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими : Кн. 1. Листування: А - Г
  126. (2011) Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими : Кн. 1. Листування: А - Г
  127. (2011) Герман В'ячеслав Валентинович
  128. (2011) Головко Анатолій Миколайович
  129. (2011) Історія аграрної науки, освіти і техніки в Україні
  130. (2011) Історія освіти, науки і техніки в Україні
  131. (2011) Німецькі сільськогосподарські видання у фондах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1822-2010)
  132. (2011) Південне відділення ВАСГНІЛ (1969-1990)
  133. (2011) Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України
  134. (2011) Стегній Борис Тимофійович
  135. (2011) Третьяков Сергій Федорович (1872-1918)
  136. (2011) Фонд видань, випущених у ХІХ століття з сільськогосподарської тематики Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, включених до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання (1802-1900)
  137. (2011) Шістнадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів: "Пріоритети української науки і техніки", 18 травня 2011 р., Київ
  138. (2012) Академії наук країн Європи : Кн. 2.
  139. (2012) Академік Рожественський Борис Миколайович (1874-1943)
  140. (2012) Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими : Кн. 2. Листування: Д - Я
  141. (2012) Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі XXI століття: завдання та шляхи іноваційного вирішення
  142. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : Ч. 1. Документи і матеріали
  143. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : Ч. 2. Додатки
  144. (2012) Мій земляк з Дернівки - Василь Костенко, якого О. П. Довженко любив "... більш за всіх людей на Україні"
  145. (2012) Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки : Ч. 4.
  146. (2012) Науково-організаційні засади становлення та діяльності Національної академії аграрних наук України
  147. (2012) Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени), 1990-2011
  148. (2012) Професор Кобець Анатолій Степанович
  149. (2012) Професор Степченко Лілія Михайлівна
  150. (2012) Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України
  151. (2012) С. Ф. Третьяков (1872-1918) та його наукова агрономія
  152. (2012) Сівозміни в системах землеробства України (1958-1984 рр.)
  153. (2012) Сільське господарство УРСР та його наукове забезпечення у 1940-1946 роках
  154. (2012) Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до академічного існування: організаційний аспект
  155. (2012) Чеські сільськогосподарські видання у фондах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1894-2012)
  156. (2013) Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.) : Ч. 2. 1936 - 1941 рр.
  157. (2013) Бджільництво
  158. (2013) Грунтознавство
  159. (2013) Історія освіти, науки і техніки в Україні : Ч. 2.
  160. (2013) Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги професора В. В. Докучаєва "Російський чорнозем", і появі сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань, 10 грудня 2013 р.
  161. (2013) Месель-Веселяк Віктор Якович
  162. (2013) Професор Дерлеменко Віталій Володимирович (1944-2013)
  163. (2013) Професор Набоких Олександр Гнатович (1874 - 1920)
  164. (2013) Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України
  165. (2013) Становлення та розвиток наукових засад сортовипробування в Україні
  166. (2013) Ушкалов Валерій Олександрович
  167. (2013) Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади
  168. (2013) Член-кореспондент АН УРСР Зосимович Володимир Павлович (1899 - 1981)
  169. (2014) Академік Є. В. Оппоков (1869-1937) та становлення й розвиток сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні (до 145-річчя від дня народження)
  170. (2014) Академік М. В. Зубець (1938-2014) - учений, організатор, новатор, політичний і громадський діяч, особистість
  171. (2014) Дев'ятнадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 95-річному ювілею Національної академії наук України, 18 квітня 2014 р., м. Київ
  172. (2014) Ерозія ґрунтів України: еволюція теорії та практики
  173. (2014) Заслужений працівник культури України Дерлеменко Таміла Федорівна
  174. (2014) Зубець Михайло Васильович
  175. (2014) Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва
  176. (2014) Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі
  177. (2014) К. І. Осьмак (Осьмаков) (1890-1960) - український учений - аграрний економіст, державний та політичний діяч
  178. (2014) Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін
  179. (2014) Осьмак Кирило Іванович (1890 - 1960)
  180. (2014) Професор В. О. Поггенполь - учений, метеоролог, фенолог, кліматолог, викладач, інспектор Уманського училища землеробства і садівництва
  181. (2014) Професор Зленко Валентина Андріївна
  182. (2014) Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : Ч. 1.
  183. (2014) Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : Ч. 2.
  184. (2014) Сільськогосподарська радіоекологія в Україні: історичні витоки, становлення, розвиток
  185. (2015) Антонець Семен Свиридонович
  186. (2015) Богданов Григорій Олександрович
  187. (2015) Гузєв Ігор Вікторович (1963-2014)
  188. (2015) Двадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Наука України як фактор національної безпеки", 17 квітня 2015 р., м. Київ
  189. (2015) Еволюція наукової думки в механізації та автоматизації у тваринництві УРСР (20–80-ті рр. ХХ ст.)
  190. (2015) Професор А. К. Скороходько - учений, педагог, організатор зоогігієнічної науки
  191. (2015) Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України
  192. (2015) Український науково-дослідний інститут економіки й організації сільського господарства (1928-1937 рр. ). Документи та матеріали
  193. (2015) Шляхами мудрості: патріархи вітчизняної аграрної науки : [Ч. 1].
  194. (2016) Ґрунтознавство в Україні : Ч. 1. Історія та сучасність
  195. (2016) Двадцять перша Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України", 15 квітня 2016 р., м. Київ
  196. (2016) Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  197. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : Ч. 1. Документи і матеріали
  198. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : Ч. 2. Додатки
  199. (2016) Історія освіти, науки і техніки в Україні
  200. (2016) Національній академії аграрних наук України - 85: історія та перспективи
  201. (2016) Професор Бойко Петро Іванович
  202. (2016) Професор С. Л. Франкфурт (1866-1954) - видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження) : Ч. 2.
  203. (2016) Професор Франкфурт Соломон Львович (1866 - 1954)
  204. (2016) Професор Хоменко Олексій Денисович (1919-1994)
  205. (2016) Професор Шелепов Володимир Васильович
  206. (2016) С. Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня народження)
  207. (2017) Болгарська сільськогосподарська книга у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1903-2006 рр.)
  208. (2017) Власов Вячеслав Всеволодович
  209. (2017) Двадцять друга Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою "Шляхи відродження науки України", 14 квітня 2017 р.
  210. (2017) Єфіменко Михайло Якович
  211. (2017) Інформаційно-бібліотечна діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН в контексті її 100-річного ювілею
  212. (2017) Іспанські сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1914-2012)
  213. (2017) Історія освіти, науки і техніки в Україні
  214. (2017) Історія освіти, науки і техніки в Україні
  215. (2017) Князь О. С. Кудашев (1872-1917) - педагог, учений-аграрій та піонер літакобудування в Україні
  216. (2017) Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Hаціональної академії аграрних наук України: історична ретроспектива до вікового ювілею
  217. (2017) Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН: історія та сучасність. До 100-річчя від дня створення
  218. (2017) Професор Уткін Олександр Іванович
  219. (2017) Сільське господарство України (історичний аграрно-науковий нарис)
  220. (2017) Сільськогосподарський вчений комітет України (1918-1927) як модель В. І. Вернадського академізації галузевої науки (до 100-річчя Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України)
  221. (2017) Увічнені славетні імена та події аграрної історії України
  222. (2017) Угорські сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогсподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1595-2014)
  223. (2018) Бащенко Михайло Іванович
  224. (2018) Вікопомні аграрні звершення Полтавщини
  225. (2018) Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво
  226. (2018) Науково-технологічний потенціал аграрної науки в рамках стратегії інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції
  227. (2018) Національна академія аграрних наук України. Презентація до 100-річчя від дня створення
  228. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 1. 1946 – 1970
  229. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 2. 1971 – 1991
  230. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 3. 1992 – 2018
  231. (2019) Член-кореспондент АН УРСР М. О. Тюленєв (1889-1969) - вчений, педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні (до 130-річчя від дня народження)

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН
  2. Вісник аграрної історії
  3. Календар знаменних і пам'ятних дат в історії сільськогосподарської дослідної справи України на ... рік
  4. Меліорація і водне господарство
  5. Питання історії науки і техніки
  6. Сільськогосподарська мікробіологія

     Наукова періодика:

  1.  Історія науки і біографістика, Київ
  2. (2000) Дослідні установи Полтавщини початку ХХ ст. при сільськогосподарських школах
  3. (2000) З історії створення Інституту землеробства Української академії аграрних наук
  4. (2001) Професор П.В.Будрін – видатний діяч сільськогосподарської дослідної справи
  5. (2002) Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук в інформаційному просторі
  6. (2002) Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці УААН - 80 років
  7. (2004) Тамілі Федорівні Дерлеменко – 60
  8. (2005) Євген Пилипович Вотчал - засновник української школи фізіологів рослин і ботаніків
  9. (2005) Пам'яті Степана Васильовича Слухая
  10. (2006) Історія і сьогодення національної сільськогосподарської бібліографії
  11. (2006) Комплектування фондів ДНСГБ УААН: стан і перспективи
  12. (2006) Лілії Олександрівні Зінченко – 50
  13. (2006) Літопис розвою світової фізичної науки : Ю. А. Храмов. История физики. — К.: Фенікс, 2006. — 1176 с.
  14. (2007) Київ у дзеркалі часу
  15. (2007) Науково-методична діяльність Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук: історія, здобутки, перспективи
  16. (2007) Проблеми збереження фондів наукових бібліотек
  17. (2008) Життєвий гарт металофізика : до 75-річчя від дня народження М. М. Новикова
  18. (2008) Корифей аграрної науки : з нагоди 70-річчя М. В. Зубця
  19. (2008) Рік академічної науки
  20. (2008) Шлях до нових знань : Оноприенко В. И. Науковедение: поиск системных идей. – Киев:ГП "Информационно-аналитическое агентство", 2008. – 288 с.
  21. (2009) Аграрне підґрунтя незалежності : до 125-річчя Полтавського дослідного поля
  22. (2009) Історія сільськогосподарської дослідницької справи як складової культури України та Франції від зародження до початку ХХ ст.: події, факти і особистості
  23. (2009) Національний пріоритет на шляху до Європейської інтеграції (до 10-річчя РЖ "Агропромисловий комплекс України")
  24. (2009) Передумови зародження, становлення й розвику науково-освітньої меліораційної справи на українських землях
  25. (2009) Перші російські вчені агрономи і становлення дослідництва на українських землях
  26. (2009) П'ята конференція молодих учених та спеціалістів зі спеціальності – історія науки і техніки
  27. (2009) Сучасний стан та перспективи наукового реферування
  28. (2009) Українське сільське господарство в 1917-1920 рр. (елементи французького впливу)
  29. (2010) Академік К. Гедройц і вітчизняне ґрунтознавство : до 100-річчя Носівської сільськогосподарської станції
  30. (2010) Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного вирішення
  31. (2010) Знаний вчений і кваліфікований бібліотекар (До 50-річчя доктора с.-г. наук, професора О. Тарабріна)
  32. (2010) Іноземна сільськогосподарська книга у фондах наукових бібліотек: історико-бібліографічне дослідження для потреб трансферу інновацій
  33. (2010) Історія вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи в контексті українсько-польських взаємин
  34. (2010) Наукова спадщина академіка К. К. Гедройця і Україна
  35. (2010) Національна сільськогосподарська бібліографія: науково-інформаційний ресурс, культурно-історична пам’ять нації
  36. (2010) Репертуар статей журналу "Вісті Харківського сільськогосподарського інституту імені тов. Раковського" (1925–1929 ) як інформаційний ресурс для вивчення історії аграрної науки та освіти в Україні
  37. (2010) Стан та перспективи інформаційно-­бібліотечного забезпечення наукових досліджень аграрної галузі України
  38. (2011) Бібліотека Київського агрономічного товариства–фундатор галузевої бібліографічно-реферативної діяльності на Наддніпрянщині початку XX ст.
  39. (2011) Бібліотечне задзеркалля : як підвищити роль книги у суспільному житті
  40. (2011) Сучасний погляд на історію української науки
  41. (2012) В. С. Костенко та його творча спадщина з "полтавським" наповненням на благо України (до 100-річчя від дня народження)
  42. (2012) Вітчизняна аграрна наука: від Вернадського до Патона
  43. (2012) К. І. Осьмак – державний діяч та один з організаторів і популяризаторів наукового забезпечення сільського господарства в Україні у 1911–1928 рр.
  44. (2012) Науково-видавнича діяльність В. С. Костенка у 1958–1972 роках
  45. (2012) Науково-освітня діяльність В.С. Костенка на Полтавщині у 1952–1958 рр.
  46. (2013) Академічна аграрна наука: постаті й події
  47. (2014) В.В. Докучаев и становление отечественного сельскохозяйственного опытного дела как отрасли знаний и организации
  48. (2014) Діяльність професора Б. К. Єнкена (1873–1943) в контексті становлення й розвитку селекційної та дослідної справи на Харківщині
  49. (2014) З історії аграрних наук
  50. (2014) Інноваційна діяльність – запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек
  51. (2014) Історія інституалізації агрохімічної науки в Україні у світлі творчої спадщини академіка АН УРСР О. І. Душечкіна (до 140-річчя від дня народження)
  52. (2014) Книгозбірні. Замість світових стандартів - туманне уявлення владців
  53. (2014) Науково-організаційна діяльність О. Корнеєва
  54. (2014) П. І. Гавсевич (1879-1920) - організатор системного дослідження культури лікарських рослин, державний та громадський діяч у роки перших сподівань державності України)
  55. (2014) Професор Б.К. Єнкен (1873–1943) - учений, педагог, організатор вітчизняної селекційної дослідної справи
  56. (2014) Професор М.П. Флоров (1886–1948) як один із фундаторів українського ґрунтознавства та піонерів морфолого–генетичного вчення
  57. (2014) Творцю сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні академіку Є.В. Оппокову – 145
  58. (2015) Перша історія науки агрохімії в Україні. Рецензія на книгу Б. С. Носка "Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні"
  59. (2015) Рецензія на монографію "Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області". — Київ, 2015. — 736 с.
  60. (2015) Традиція гідного господарювання на землі
  61. (2015) Учені запропонували – агросектор виграв
  62. (2016) В. П. Патиці — 70
  63. (2016) Видатний організатор агробіологічної науки в Україні (до 150-річчя С.Л. Франкфурта)
  64. (2016) Видатний учений і організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 150-річчя від дня народження професора С. Л. Франкфурта)
  65. (2016) Життя, присвячене аграрній економічній науці
  66. (2016) І. Г. Кириленку — 60
  67. (2016) І. І. Грициняку — 60
  68. (2016) Науково-організаційна діяльність професора С. Л. Франкфурта зі становлення та розвитку Київського агрономічного товариства у 1909–1918 рр.
  69. (2016) Національній академії аграрних наук України — 85: віхи історії
  70. (2016) П. І. Гавсевич (1883–1920) та історія становлення Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (до 100-річного ювілею)
  71. (2016) Повернення із забуття
  72. (2017) Алелопатичні основи високопродуктивних агрофітоценозів інтродукованих ароматичних рослин у творчій спадщині Л. Д. Юрчак
  73. (2017) Визнаний геній сучасної української аграрної науки світового виміру (професору В. Г. Вировцю – 80)
  74. (2017) Засновник Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН
  75. (2017) Інформаційно-бібліотечне супроводження наукового забезпечення агропромислового виробництва в Україні (До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України)
  76. (2017) Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних добрив у працях професора О. Д Хоменка
  77. (2017) Світлій пам’яті теоретика, практика, педагога – професора Любові Калинівні Тараненко
  78. (2017) Становлення та розвиток екологічних аспектів хімічної взаємодії рослин в Україні (до 80-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук Л. Д. Юрчак)
  79. (2017) Чи має право Національна академія аграрних наук України 1 листопада 2018 року відзначати свій віковий ювілей?
  80. (2018) Внесок академіка В. І. Вернадського установлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 155-річчя від дня народження)
  81. (2018) Лідер аграрної науки України. До 80-річчя від дня народження академіка НААН, Героя України М. В. Зубця
  82. (2018) Перший президент Академії аграрних наук незалежної України (пам’яті академіка НАН України О. О. Созінова)
  83. (2018) Професор В. М. Румянцев – фундатор науково-освітнього напряму "Агрономічна робота" в УСРР: біографія в контексті здобутків
  84. (2018) Український інститут аспірантури НКЗС УСРР: з історії створення та діяльності
  85. (2018) Ювілей президента Національної академії аграрних наук України (До 60-річчя академіка НААН України Я. М. Гадзала)
  86. (2019) Наукові основи інноваційного розвитку аграрної науки на регіональному рівні
  87. (2019) Професор В. І. Ковалевський — видатний учений та організатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Вчимося господарювати
  2. (1999) Рослинність осушених боліт Лісостепу України
  3. (2000) Сільськогосподарська освіта в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)
  4. (2001) Луківництво з основами насінництва
  5. (2001) Прагматичні моделі замлеустрою і цивілізаційні зрушення (з досвіду Японії)
  6. (2001) Професор Будрін Петро Васильович (1857 - 1939)
  7. (2001) Професор Довгопола Олена Павлівна: життєвий і творчий шлях
  8. (2001) Сайко Віктор Федорович
  9. (2001) Созінов Олексій Олексійович
  10. (2002) Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових грунтів Полісся і Лісостепу
  11. (2002) Барабаш Орест Юліанович
  12. (2002) Історія освіти, науки і техніки в Україні: Перша конф. молодих вчен. та спеціалістів (30 трав. 2002 р.)
  13. (2002) Коноплярство в Україні: Історичні аспекти розвитку. Погляд у минуле. Проблеми сьогодення. Перспективи
  14. (2002) Котко Іван Костянтинович
  15. (2002) Культура землеробства як фактор цивіліогенезу
  16. (2002) Нарис історії плуга. До 100-річчя видання альбому професора К.Г.Шіндлера "Политипажи, эскизы и чертежи машин-орудій современнаго сельскаго хозяйства"
  17. (2002) Наукові сільськогосподарські бібліотеки у XXI столітті
  18. (2002) Періодичні видання з агрономії в Україні. 1918 - 1940: Журнали, "Бюлетені", "Вісті", "Наукові записки", "Збірники наукових праць", "Труди"
  19. (2002) Періодичні та продовжувані видання з агрономії на Полтавщині (XIX - XX ст.)
  20. (2002) Професор Довгопола Олена Павлівна. Життєвий і творчий шлях
  21. (2002) Професор Лихвар Данило Федорович (1902 - 1986)
  22. (2002) Професор Федорова Наталія Андріянівна
  23. (2002) Розвиток сільськогосподарської науки та дослідної справи в Україні (1917 - 1941 роки)
  24. (2002) Створення електронних сільськогосподарських бібліотек
  25. (2002) Трегобчук Валентин Михайлович
  26. (2002) Українська сільськогосподарська книга (з фондів ЦНСГБ УААН) 1868 - 1900
  27. (2002) Українська сільськогосподарська книга з фондів ЦНСГБ УААН 1901 - 1910
  28. (2002) Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук в інформаційному просторі
  29. (2002) Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української Академії Аграрних Наук. 1921 - 2001
  30. (2003) Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект
  31. (2003) Бабич Анатолій Олександрович
  32. (2003) Зародження і початкові етапи розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні
  33. (2003) Наукові та освітні сільськогосподарські бібліотеки в інформаційному просторі ХХІ ст.: реалії та перспективи
  34. (2003) Професор Фомічов Анатолій Михайлович
  35. (2003) Професор Яната Олександр Алоїзович (1888 - 1938)
  36. (2003) Українська сільськогосподарська книга з фондів ЦНСГБ УААН. 1911 - 1917
  37. (2003) Хронологія розвитку плуга до першої чверті ХХ століття
  38. (2004) Власенко Володимир Максимович
  39. (2004) Погорілий Леонід Володимирович
  40. (2004) Професор Глазко Валерій Іванович
  41. (2004) Професор Іваницький Борис Георгійович (1878 - 1953)
  42. (2004) Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи
  43. (2004) Тлумачний словник із загального землеробства
  44. (2004) Член-кореспондент АН УРСР Тюленєв Микола Олександрович
  45. (2005) Академік М.І.Вавилов і Полтавщина
  46. (2005) Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні
  47. (2005) Гудков Ігор Миколайович
  48. (2005) Діяльність церкви в контексті започаткування та розвитку наукових підходів у сільському господарстві України
  49. (2005) Доктор сільськогосподарських наук Шевченко Микола Ничипорович (1909 - 1995)
  50. (2005) Науковий потенціал Української академії аграрних наук
  51. (2005) Наукові основи землеробства
  52. (2005) Основы математического моделирования агробиопроцессов
  53. (2005) Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886 - 1952)
  54. (2005) Професор Слюсар Іван Тимофійович
  55. (2005) Сільське господарство України - від минулого до сьогодення : Т. 1. Землеробство України: від праслов'ян через події ХІХ і ХХ століть до наших днів
  56. (2005) Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН. 1933 - 1935
  57. (2006) Агробиологические особенности возделывания сои в Украине
  58. (2006) Академік Соколовський Олексій Никанорович: життєвий шлях та наукова діяльність
  59. (2006) Історичні аспекти створення Української академії аграрних наук
  60. (2006) Історія і сьогодення національної сільськогосподарської бібліографії
  61. (2006) Комплектування фондів ДНСГБ УААН: стан і перспективи
  62. (2006) Кучко Анатолій Андрійович
  63. (2006) Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки
  64. (2006) Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин
  65. (2006) Природоохоронне адаптивно-ландшафтне меліоративне землеробство в басейнах малих річок Лісостепу України
  66. (2006) Рибалко Валентин Павлович
  67. (2006) Розподіл радіонуклідів в ерозійно деградованих ландшафтах
  68. (2006) Сільське господарство України - від минулого до сьогодення : Т. 4. Аграр. наука: розвиток та досягнення
  69. (2006) Україна в умовах столипінської аграрної реформи
  70. (2006) Українська академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени УААН). 1990 - 2004
  71. (2006) Циков Валентин Сергійович
  72. (2007) Аграрна історія України
  73. (2007) Академік Юр'єв Василь Якович (1879 - 1962)
  74. (2007) Барабаш Орест Юліанович
  75. (2007) Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: історія і сьогодення
  76. (2007) Канівець Віктор Іванович: Дослідження. Творчість. Боротьба
  77. (2007) Козирь Володимир Семенович
  78. (2007) Лебідь Євген Макарович
  79. (2007) Наукова діяльність ДНСГБ УААН як форма бібліотечно-інформаційного обслуговування та інформаційно-аналітичний ресурс аграрного сектору України
  80. (2007) Науково-методична діяльність Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук: історія, здобутки, перспективи
  81. (2007) Національна сільськогосподарська бібліографія як форма збереження культурно-історичної пам'яті нації та інформаційний ресурс
  82. (2007) Проблеми збереження фондів наукових бібліотек
  83. (2007) Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862 - 1927)
  84. (2007) Селекція, насінництво та сортознавство пшениці
  85. (2007) Харківський науковий центр з селекції сільськогосподарських культур: історія та сьогодення
  86. (2008) Агрономічне грунтознавство в Україні (1918 - 1930 рр.)
  87. (2008) Критерії ефективності роботи сільськогосподарських бібліотек
  88. (2008) Мусієнко Микола Миколайович Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  89. (2008) Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки : Ч. 2.
  90. (2008) Обробіток грунту: історія розвитку наукових основ
  91. (2008) Рік академічної науки
  92. (2008) Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень в системі установ Української академії аграрних наук
  93. (2008) Україна та столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, здійснення
  94. (2008) Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ УААН. 1940, 1941, 1943 - 1945
  95. (2008) Шевченко Анатолій Михайлович
  96. (2009) Аграрне підгрунтя незалежності (до 125-річчя Полтавського дослідного поля)
  97. (2009) Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах України та Франції (друга половина ХVIII ст. - 1917 рік)
  98. (2009) Академік К.К. Гедройц і Україна: невідомі сторінки творчої біографії (1919 - 1930 рр.)
  99. (2009) Відлік дослідництва в агрономії та тваринництві України (до 125-річчя Полтавського інституту АПВ ім. М. І. Вавилова УААН)
  100. (2009) Грабовець Анатолій Іванович
  101. (2009) Єжов Валерій Микитович
  102. (2009) Національний пріоритет на шляху до європейської інтеграції (до 10-річчя РЖ "Агропромисловий комплекс України")
  103. (2009) Организация сельского хозяйства Франции и его научно-образовательного обеспечения II половины XVIII ст. до I половины XIX ст.: эволюция государственной заинтересованности
  104. (2009) Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні
  105. (2009) Пшеница: история, морфология, биология, селекция
  106. (2009) Снітинський Володимир Васильович
  107. (2009) Собко Олександр Олексійович
  108. (2010) Академік К. Гедройц і вітчизняне грунтознавство (до 100-річчя Носівської сільськогосподарської станції)
  109. (2010) Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності
  110. (2010) Кириченко Віктор Васильович
  111. (2010) Національна сільськогосподарська бібліографія: науково-інформаційний ресурс, культурно-історична пам'ять нації
  112. (2010) Організація роботи та умов функціонування сільськогосподарських бібліотек України
  113. (2010) Сігарьова Діна Дмитрівна
  114. (2010) Созінов Олексій Олексійович
  115. (2010) Федоренко Віталій Петрович
  116. (2010) Черновол Михайло Іванович
  117. (2010) Член-кореспондент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна Почерняєв Федір Кузьмич (1929 - 1987)
  118. (2011) Апостол раціонального рільництва С. Ф. Третьяков
  119. (2011) Березовський Микола Давидович
  120. (2011) Бібліотека Київського агрономічного товариства - фундатор галузевої бібліографічно-реферативної діяльності на Наддніпрянщині початку XX ст.
  121. (2011) Бібліотечне задзеркалля. (Як підвищити роль книги у суспільному житті)
  122. (2011) В. І. Сазанов: портрет розбудовника сільськогосподарської дослідної справи та громадянина
  123. (2011) Влізло Василь Васильович
  124. (2011) Історія аграрної науки, освіти і техніки в Україні
  125. (2011) Історія освіти, науки і техніки в Україні
  126. (2011) Німецькі сільськогосподарські видання у фондах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1822 - 2010)
  127. (2011) Пріоритети української науки і техніки
  128. (2011) Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України
  129. (2011) Стегній Борис Тимофійович
  130. (2011) Фонд видань, випущених у XIX століття з сільськогосподарської тематики Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, включених до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання (1802 - 1900)
  131. (2012) Академії наук країн Європи : Кн. 2.
  132. (2012) Академік Рожественський Борис Миколайович (1874 - 1943)
  133. (2012) Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими : Кн. 2. Листування Д - Я
  134. (2012) Професор Степченко Лілія Михайлівна
  135. (2012) Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України
  136. (2012) С. Ф. Третьяков (1872 - 1918) та його наукова агрономія
  137. (2012) Сільське господарство УРСР та його наукове забезпечення у 1940 - 1946 роках
  138. (2012) Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до академічного існування: організаційний аспект
  139. (2012) Сільськогосподарська дослідна справа у творчій спадщині академіка АН УРСР А. М. Гродзинського
  140. (2012) Сільськогосподарські періодичні видання в Україні, 1918 - 1940. Журнали, "Бюлетені", "Вісті", "Наукові записки", "Збірники наукових праць", "Труди"
  141. (2012) Чеські сільськогосподарські видання у фондах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1894 - 2012)
  142. (2013) Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги професора В. В. Докучаєва "Російський чорнозем", і появі сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань, 10 груд. 2013 р., Київ
  143. (2013) Месель-Веселяк Віктор Якович
  144. (2013) Професор Дерлеменко Віталій Володимирович (1944 - 2013)
  145. (2013) Професор Набоких Олександр Гнатович (1874 - 1920)
  146. (2013) Пшеница: биология, селекция, морфология, семеноводство
  147. (2013) Становлення та розвиток наукових засад сортовипробування в Україні
  148. (2013) Ушкалов Валерій Олександрович
  149. (2013) Член-кореспондент АН УРСР Зосимович Володимир Павлович (1899 - 1981)
  150. (2014) В. В. Докучаев и становление отечественного сельскохозяйственного опытного дела как отрасли знаний и организации
  151. (2014) Дев'ятнадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 95-річному ювілею Національної академії наук України, 18 квіт. 2014 р., Київ
  152. (2014) Ерозія грунтів України: еволюція теорії та практики
  153. (2014) Заслужений працівник культури України Дерлеменко Таміла Федорівна
  154. (2014) Зубець Михайло Васильович
  155. (2014) Інноваційна діяльність - запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек
  156. (2014) Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва
  157. (2014) Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі
  158. (2014) Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін
  159. (2014) Осьмак Кирило Іванович (1890 - 1960)
  160. (2014) Професор В. О. Поггенполь - учений, метеоролог, фенолог, кліматолог, викладач, інспектор Уманського училища землеробства і садівництва
  161. (2014) Сільськогосподарська радіоекологія в Україні: історичні витоки, становлення, розвиток
  162. (2015) Антонець Семен Свиридонович
  163. (2015) Богданов Григорій Олександрович
  164. (2015) Еволюція наукової думки в механізації та автоматизації у тваринництві УРСР (20 – 80-ті рр. ХХ ст.)
  165. (2015) Наука України як фактор національної безпеки
  166. (2015) Професор А. К. Скороходько - учений, педагог, організатор зоогігієнічної науки
  167. (2015) Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України
  168. (2015) Шляхами мудрості: патріархи вітчизняної аграрної науки : [Ч. 1].
  169. (2016) Видатний учений і організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 150-річчя від дня народження професора С. Л. Франкфурта)
  170. (2016) Грунтознавство в Україні : Ч. 1. Історія та сучасність
  171. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956 - 1960 : Ч. 1. Документи і матеріали
  172. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956 - 1960 : Ч. 2. Додатки
  173. (2016) Модернізація науково-технологічної політики України
  174. (2016) П. І. Гавсевич (1833 - 1920) та історія становлення Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (до 100-річного ювілею)
  175. (2016) Проблемно-краєзнавчий аспект у віковій діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (до 15-річчя Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН)
  176. (2016) Професор Бойко Петро Іванович
  177. (2016) Професор Хоменко Олексій Денисович (1919 - 1994)
  178. (2016) Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О. С. Кудашева у 1903 - 1908 роках
  179. (2017) Єфіменко Михайло Якович
  180. (2017) Історія освіти, науки і техніки в Україні
  181. (2017) Князь О. С. Кудашев (1872 - 1917) - педагог, учений-аграрій та піонер літакобудування в Україні
  182. (2017) Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН: історія та сучасність. До 100-річчя від дня створення
  183. (2017) Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних добрив у працях професора О. Д. Хоменка
  184. (2017) Сільське господарство України (історичний аграрно-науковий нарис)
  185. (2017) Становлення та розвиток екологічних аспектів хімічної взаємодії рослин в Україні (до 80-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук Л. Д. Юрчак)
  186. (2017) Увічнені славетні імена та події аграрної історії України
  187. (2017) Шляхи відродження науки України
  188. (2018) Бащенко Михайло Іванович
  189. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 1. 1946 – 1970
  190. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 2. 1971 – 1991
  191. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 3. 1992 – 2018
  192. (2018) Перший президент Академії аграрних наук незалежної України (пам'яті академіка НАН України О. О. Созінова)
  193. (2018) Ювілей президента Національної академії аграрних наук України (до 60-річчя академіка НААН України Я. М. Гадзала)
  194. Наукові засади природоохоронного адаптивно-ландшафтного землеробства меліорованих земель в басейнах малих річок Лісостепу України
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського