Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Чуб Олена Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0004973 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004973


Чуб Олена Олександрівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2010) Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації
 2. [Д] (2010) Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації
 3. [К] (2004) Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
 4. [К] (2004) Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
 5. (2005) Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
 6. (2008) Банківські ризики: теорія та практика управління
 7. (2009) Банки в глобальній економіці
 8. (2012) Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів
 9. (2014) Прогнозування та хеджування фінансових ризиків
 10. (2018) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання

    Наукова періодика:

 1. (2008) Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи
 2. (2008) Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації
 3. (2009) Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації
 4. (2010) Місце виборчих процедур у системі інших форм безпосередньої демократії
 5. (2010) Різноманіття форм політичної активності громадян України як чинник де-мократичності державної влади
 6. (2011) Іпотечна сек’юритизація – виклик глобалізації
 7. (2011) Проект землеустрою як основа раціонального використання земель сільськогосподарського призначення
 8. (2011) Трансформації у виборчому законодавстві України
 9. (2011) Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
 10. (2012) Заставні операції банків РЕПО та кредитування під заставу цінних паперів
 11. (2012) Концептуальні засади трансформації банківської діяльності у глобальному середовищі
 12. (2012) Теорія глобалізму в трансформації світових економічних відносин
 13. (2012) Транспарентність діяльності центральних і ділових банків
 14. (2012) Транспарентність у діяльності ділових та центральних банків у глобальному просторі
 15. (2016) Елементи партійно-пов’язаного представницького мандату в Україні
 16. (2016) Право на доступ до інформації vs право на приватність в контексті законодавства України про запобігання корупції
 17. (2016) Типи представницького мандату: європейське бачення і сучасна практика в Україні
 18. (2017) Багатоаспектність принципу правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин
 19. (2018) Сучасні тенденції щодо дієздатності суб’єктів конституційного права на звернення

    Реферативна інформація:

 1. (2004) Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
 2. (2005) Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
 3. (2008) Банківські ризики: теорія та практика управління
 4. (2009) Банки в глобальній економіці
 5. (2009) Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни
 6. (2010) Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації
 7. (2012) Перспективи впровадження Базель III в умовах фінансової глобалізації
 8. (2012) Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів
 9. (2012) Транспарентність у діяльності ділових та центральних банків у глобальному просторі
 10. (2014) Прогнозування та хеджування фінансових ризиків
 11. (2018) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Чуб Оксана Петрівна (технічні науки)
 2. Чуб Олег Анатолійович (сільськогосподарські науки)
 3. Чуб Олександр Анатолійович (технічні науки)
 4. Чуб Олександр Васильович (ветеринарні науки)
 5. Чуб Олександр Миколайович (архітектура)
 6. Чуб Олена Вікторівна (фармацевтичні науки)
 7. Чуб Олена Олександрівна (юридичні науки ; економічні науки)
 8. Чуб Ольга Ігорівна (економічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського