Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Хамрай Олексій Олександрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0004991 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004991


Хамрай Олексій Олександрович (1963)
(доктор наук)
Персональні веб-ресурси:

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2010) Обмеження структури арабської граматики: семантика й синкретизм граматичного значення
 2. [Д] (2010) Обмеження структури арабської граматики: семантика й синкретизм граматичного значення
 3. [К] (1999) Застосування формалізованого аналізу почерків при описанні єврейських рукописів (доба середньовіччя -XVIII ст.)
 4. [К] (1999) Застосування формалізованого аналізу почерків при описанні єврейських рукописів (доба середньовіччя -XVIII ст.)
 5. (2008) Вибрані сходознавчі праці : Т. 4. Іраністика
 6. (2009) Обмеження структури арабської граматики
 7. (2010) Обмеження структури арабської граматики
 8. (2014) Теоретична фонетика арабської літературної мови

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

    Наукова періодика:

 1. (2003) Зв’язок розвитку системи відмінювання з характером суб’єктно-об’єктних відносин в арабській мові
 2. (2005) Співвідношення темпоральності й аспектуальності арабського дієслова
 3. (2006) Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові
 4. (2006) Системна типологія і арабська граматика
 5. (2008) Єврейські рукописи східного походження у фондах НБУВ
 6. (2008) Інваріанти, прототипи і парадигми арабської граматики
 7. (2011) А. Ю. Кримський про обставини іудаїзації хозарів (фрагмент із другої частини монографії "Історія хазарів з найдавніших часів до X віку”)
 8. (2011) Монографія А. Ю. Кримського "Історія хазарів з найдавніших часів до X віку”
 9. (2012) А.Ю. Кримський у засланні у Звенигородці (деякі обставини написання монографії "Історія хазарів”)
 10. (2012) Транскрипція й транслітерація арабомовних текстів: від діакритики до просодичних шаблонів
 11. (2013) Просодичні перспективи арабської морфології
 12. (2013) Світлої пам’яті Валерія Анатолійовича Бушакова
 13. (2015) Понятійний апарат давньоіндійської лінгвістичної традиції в контексті сучасної фонологічної термінології
 14. (2015) Практична транскрипція іменних груп з теофорними компонентами арабського походження
 15. (2016) Зібрання записних книг єврейських громад у фондах Інституту рукопису НБУВ
 16. (2016) Перспективи застосування феноменологічного підходу в описі арабської граматики
 17. (2017) Каталоги та списки єврейських рукописів у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
 18. (2017) Феноменологічний аспект парадигматики арабської літературної мови
 19. (2018) Біблійні тексти у зібраннях Відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
 20. (2018) Перспективи умозірного підходу до опису арабської граматики

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Застосування формалізованого аналізу почерків при описанні єврейських рукописів (доба середньовіччя - XVIII ст.)
 2. (2002) Місце категорії невідчужуваної приналежності в граматичній системі арабської мови
 3. (2003) До питання про кореляцію форм відносного прикметника та <$Eg union>arr'у в арабській мові
 4. (2003) До питання про функціонування неномінативних семантичних детермінант у текстах Старого Заповіту
 5. (2003) Зв'язок розвитку системи відмінювання з характером суб'єктно-об'єктних відносин в арабській мові
 6. (2004) <$Eroman bold { g hot arr}>, генітивна конструкція та зовнішній посесор в арабській мові
 7. (2004) Арабські дієслова дії та стану як наслідок функціонування діатези активність/стативність
 8. (2004) До можливості співвіднесення моделей арабської ламаної множини з іменними класами
 9. (2004) Імплікативний зв'язок якісного прикметника з семантикою дієслівних словоформ в літературній арабській мові
 10. (2004) Місце ядерних актантів у реляційній структурі арабського речення
 11. (2006) Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові
 12. (2009) Обмеження структури арабської граматики
 13. (2010) Обмеження структури арабської граматики
 14. (2010) Обмеження структури арабської граматики: семантика й синкретизм граматичного значення
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського