Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Нечипорук Людмила Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005220 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005220


Нечипорук Людмила Володимирівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2011) Інверсійний тип формування та особливості розвитку страхового ринку в умовах глобалізації
 2. [Д] (2011) Інверсійний тип формування та особливості розвитку страхового ринку в умовах глобалізації
 3. [К] (1996) Зайнятість населення в ринковій економіці: політико- економічний аспект
 4. (1999) Економічні основи страхового ринку
 5. (2004) Теорія та практика страхового ринку в Україні
 6. (2008) Управління розвитком суб`єктів господарювання
 7. (2010) Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації
 8. (2013) Менеджмент
 9. (2013) Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Національна економіка" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
 10. (2013) Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Національна економіка"
 11. (2016) Економічна теорія

    Наукова періодика:

 1. (2012) Посилення загроз фінансовій безпеці держави в умовах фінансової глобалізації
 2. (2015) Вплив мережевої економіки на ринок праці IТ-спеціалістів

    Реферативна інформація:

 1. (2002) Місце страхування в системі економічної безпеки
 2. (2002) Роль страхования и перестрахования в обеспечении макроэкономического равновесия
 3. (2002) Теорія і практика страхового ринку України
 4. (2003) Місце страхування в системі відмивання коштів
 5. (2004) Теорія та практика страхового ринку в Україні
 6. (2008) Інверсійний тип формування страхового ринку
 7. (2010) Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації
 8. (2011) Інверсійний тип формування та особливості розвитку страхового ринку в умовах глобалізації
 9. (2013) Менеджмент
 10. (2015) Вплив мережевої економіки на ринок праці IТ-спеціалістів
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Нечипорук Любов Дмитрівна (юридичні науки)
 2. Нечипорук Любов Іванівна (педагогічні науки)
 3. Нечипорук Людмила Володимирівна (економічні науки)

  Співавтори:
  (cписок співавторів формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Левковець Олена Миколаївна (економічні науки)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського