Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Горовий Валерій Микитович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005300 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005300


Горовий Валерій Микитович (1948)
(доктор наук, професор )

Дивись також:



Наукове звання: професор

Персональні веб-ресурси:

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2006) Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991-2006 р.р.)
 2. [Д] (2006) Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991-2006 р.р.)
 3. [Д] (2006) Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991-2006 р.р.)
 4. (2003) Олексій Семенович Онищенко
 5. (2004) Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти
 6. (2005) Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства
 7. (2010) Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс
 8. (2010) Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс
 9. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
 10. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
 11. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій
 12. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Ч. 1.
 13. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Ч. 2.
 14. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
 15. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
 16. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
 17. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
 18. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
 19. (2013) Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
 20. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток
 21. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства
 22. (2014) Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади
 23. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 24. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
 25. (2014) Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України
 26. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
 27. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
 28. (2015) Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 29. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж
 30. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії
 31. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
 32. (2016) Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності
 33. (2017) Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек
 34. (2017) Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 35. (2017) Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 36. (2017) Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства
 37. (2017) Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності
 38. (2018) Бібліотека. Наука. Комунікація
 39. (2018) Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни
 40. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України
 41. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України
 42. (2018) Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
 43. (2018) Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів
 44. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : Т. 2.

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Бібліотечний вісник
 2. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 3. Україна: події, факти, коментарі
 4. Україна: події, факти, коментарі
 5. (2018) Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Вип. 50. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору

    Наукова періодика:

 1. (1998) СІАЗ: нова структура Бібліотеки
 2. (2002) Імідж бібліотечного працівника в сучасній науці
 3. (2002) Технологія і організація бібліотечно-інформаційного обслуговування
 4. (2003) Інформаційний глобалізм і перспективи національного розвитку
 5. (2005) Основні тенденції розвитку соціальних інформаційних баз в Україні
 6. (2006) Бібліотеки оновлюваного суспільства: деякі тенденції та особливості розвитку
 7. (2006) Бібліотеки: погляд у завтра
 8. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень
 9. (2006) Ресурс соціальних інформаційних баз як фактор розвитку в процесі суспільних перетворень
 10. (2006) Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2006): етапи становлення
 11. (2006) Соціальні інформаційні бази в умовах прискорення глобальних перетворень
 12. (2006) Фонди ресурсів соціальних інформаційних баз в процесі виробництва нових знань: загальні перспективи
 13. (2009) Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності
 14. (2009) Бібліотеки як інформаційні центри української інформатизації
 15. (2009) Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності
 16. (2010) Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект
 17. (2011) Бібліотечна діяльність у контексті забезпечення інформаційного суверенітету
 18. (2012) Бібліотека розширює горизонти
 19. (2013) Національні інформаційні ресурси в контексті посилення інформаційних впливів
 20. (2014) Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві
 21. (2015) Інформаційні комунікації в еволюції національного інформаційного простору
 22. (2016) Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства
 23. (2018) Інформаційна основа сучасного розвитку: орієнтири вдосконалення
 24. (2018) Інформаційне протистояння як боротьба змістів
 25. (2018) Характерні особливості вдосконалення змістовного наповнення аналітичних продуктів в інформаційному протистоянні
 26. (2019) Інформаційні комунікації постіндустріального суспільства: характерні особливості розвитку
 27. (2019) Перспективи глобальної інформатизації в національному вимірі

    Реферативна інформація:

 1. (1998) СІАЗ: нова структура Бібліотеки
 2. (2002) Імідж бібліотечного працівника в сучасній науці
 3. (2002) Процес вдосконалення бібліотечного обслуговування користувачів у контексті впровадження електронних технологій
 4. (2002) Технологія і організація бібліотечно-бібліографічного обслуговування
 5. (2003) Інформаційний глобалізм і перспективи національного розвитку
 6. (2004) Дослідницькі здобутки етнографа і краєзнавця Прикарпаття
 7. (2005) Комплектування бібліотек у контексті впливу глобальних інформаційних процесів
 8. (2005) Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства
 9. (2006) Бібліотеки оновлюваного суспільства: деякі тенденції та особливості розвитку
 10. (2006) Бібліотеки: погляд у завтра
 11. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень
 12. (2006) Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991 - 2006 рр.)
 13. (2007) Еволюція інформаційних запитів суспільства як фактор бібліотечної трансформації
 14. (2008) Оновлення бібліотек як фактор підвищення ефективності інформаційних ресурсів
 15. (2009) Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності
 16. (2009) Бібліотеки як сучасні центри української інформатизації
 17. (2010) Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс
 18. (2010) Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект
 19. (2011) Бібліотечна діяльність у контексті забезпечення інформаційного суверенітету
 20. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
 21. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
 22. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій
 23. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Ч. 1.
 24. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
 25. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
 26. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
 27. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток
 28. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства
 29. (2014) Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади
 30. (2014) Газети України 1917 - 1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 31. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
 32. (2014) Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України
 33. (2015) Київські газети 1838 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 34. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж
 35. (2016) Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства
 36. (2017) Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек
 37. (2017) Газети України 1956 - 1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 38. (2017) Київські газети 1941 - 1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 39. (2017) Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних протиріч
 40. (2017) Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства
 41. (2017) Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності
 42. (2018) Бібліотека. Наука. Комунікація
 43. (2018) Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни
 44. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України
 45. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України
 46. (2018) Українські газети 1898 - 2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського