Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Кулешов Сергій Георгійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005318 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005318


Кулешов Сергій Георгійович
(доктор наук)
Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
  Наукова школа:
 1. Соколов Віктор Юрійович (1964–) (соціальні комунікації) - учень

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (1997) Типологія наукових документів: історія та сучасний стан
 2. [Д] (1997) Типологія наукових документів: історія та сучасний стан
 3. [Д] (1997) Типологія наукових документів: історія та сучасний стан
 4. (2004) Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів"
 5. (2005) Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять
 6. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 7. (2014) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог
 8. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 9. (2018) Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Бібліотечний вісник
 2. Вісник Книжкової палати
 3. Вісник Харківської державної академії культури
 4. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 5. Пам'ятки
 6. Рукописна та книжкова спадщина України
 7. Студії з архівної справи та документознавства

    Література:

 1. (2010) Сергій Кулешов: учений-документознавець

    Наукова періодика:

 1.  Пам’ятки, Київ
 2.  Студії з архівної справи та документознавства, Київ
 3. (1994) Книгознавчі аспекти дослідження документальних джерел наукової інформації
 4. (1995) Про значення поняття "документ"
 5. (1996) Документальні джерела наукової інформації як об'єкт дослідження інформатики
 6. (1997) Про базові поняття документознавства (нотатки з приводу змісту розділу "Загальні поняття" ДСТУ 2732-94 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення")
 7. (1999) Нові навчальні видання з документознавства
 8. (1999) Українське документознавство: сучасний стан та перспективи розвитку
 9. (1999) Чи входить книгознавство у документознавство? (до проблеми структуризації сучасного документознавства)
 10. (1999) Швецова-Водка Г. М. Типологія книги: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів культури і мистецтв / Рівнен. держ. ін-т культури. - К.: Кн. палата України, 1999. - 58 с.
 11. (2001) Стандартизація в галузі справочинства в Україні: невирішені проблеми
 12. (2002) Ще раз про "доджерело"
 13. (2003) До історії українського герба "Тризуб"
 14. (2004) Електронний документ у системі сучасного діловодства
 15. (2004) З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в Україні у 1920-1930-х роках
 16. (2004) Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві
 17. (2005) Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади
 18. (2006) Документологія як навчальний курс та наукова дисципліна
 19. (2007) Критика, критика... або деякі зауваги до рецензії М. Васильченка
 20. (2008) Деякі міркування щодо віднесення наукової спеціальності "Документознавство, архівознавство” до галузі науки "Соціальні комунікації”
 21. (2008) З історії документознавства в Україні
 22. (2009) Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу?
 23. (2010) Проект "Концепції перегляду структури та змісту Державного класифікатора управлінської документації (ДКУД, ДК 010-98)"
 24. (2011) Поняття загального документознавства в класичному документознавстві: спроба сучасного трактування
 25. (2011) Слово про ювіляра
 26. (2012) Загальна теорія документа: реалії та перспективи
 27. (2013) Декілька реплік з приводу статті відомого вченого
 28. (2013) Знахідки фальшивих денаріїв англійського короля Етельреда ІІ на території України
 29. (2013) Наслідування європейським денаріям VIII–XI століть як об’єкт нумізматичного дослідження
 30. (2013) Основні результати дослідження уніфікації галузевої документації в Україні
 31. (2013) Пам’яті Георгія Володимировича Портнова
 32. (2015) Періодизація уніфікації офіційних документів в Україні
 33. (2016) Інноваційне дослідження торговельної документації в Україні
 34. (2017) Середньовічний європейський денарій зі слов’янськими (?) рунами
 35. (2018) Три фальшиві середньовічні західноєвропейські денарії, знайдені в Рівненській області

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Концепції документа як засобу соціальних комунікацій
 2. (1999) Чи входить книгознавство у документознавство? (до проблеми структуризації сучасного документознавства)
 3. (2000) Катерина Селіверстова
 4. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 5. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 6. (2018) Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського