Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Худолій Олег Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005629 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005629


Худолій Олег Миколайович (1954)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Khudolii Oleg (англійська)
 • Худолей Олег Николаевич (російська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 • 13.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузей знань)
  • Галузь науки: Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7–13 років

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2011) Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7-13 років
  2. (2000) Загальнорозвиваючі вправи
  3. (2003) Історія фізичної культури
  4. (2003) Програма курсу "Гімнастика з методикою викладання". Спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура". Освітньо-кваліфікаційний рівень (7.010103) - спеціаліст
  5. (2003) Технологія інтегрованого викладання дисциплін "Теорія і методика фізичного виховання" і "Гімнастика з методикою викладання" в процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури
  6. (2004) Основи методики викладання гімнастики : Ч. 1.
  7. (2005) Моделирование процесса подготовки юных гимнастов
  8. (2007) Загальні основи теорії і методики фізичного виховання
  9. (2008) Загальні основи теорії і методики фізичного виховання
  10. (2008) Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту"
  11. (2008) Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми фізкультурної освіти"
  12. (2008) Основи методики викладання гімнастики : Ч. 2.
  13. (2009) Актуальні проблеми фізкультурної освіти. ІV Міжнародна електронна наукова конференція (24 квітня 2009 р.)
  14. (2011) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту". VII Всеукраїнська наукова конференція (24 листопада 2011 р.)
  15. (2012) Актуальні проблеми фізкультурної освіти. VII Міжнародна електронна наукова конференція (20-21квітня 2012 р.)
  16. (2012) Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті. VIII Міжнародна наукова конференція (28 лютого 2012 року)

     Наукова періодика:

  1.  Теорія та методика фізичного виховання, Харків
  2. (2010) Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності людини. Доповідь І
  3. (2010) Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності людини. Доповідь ІІ
  4. (2010) Закономерности развитие двигательной функции у детей дошкольного возраста
  5. (2010) Основи методології науково-дослідної роботи у фізичному вихованні і спорті
  6. (2010) Особливості розвитку рухових здібностей у хлопчиків молодшого шкільного віку
  7. (2010) Параметричний підхід до оцінки творчих робіт студентів фізкультурних навчальних закладів
  8. (2010) Педагогічний експеримент
  9. (2010) Роль спеціальних кафедр у вдосконаленні навчального плану підготовки вчителя фізичної культури в педагогічних університетах
  10. (2010) Творчі роботи в системі підготовки вчителя фізичної культури
  11. (2011) Дисципліна "Загальні основи теорії і методики фізичного виховання". Критерії оцінювання. Повідомлення І
  12. (2011) Дисципліна "Загальні основи теорії і методики фізичного виховання". Критерії оцінювання. Повідомлення ІІ
  13. (2011) Закономірності процесу навчання юних гімнастів
  14. (2011) Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення І
  15. (2011) Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення ІІ
  16. (2011) Закономірності формування рухової функції у дітей дошкільного віку
  17. (2011) Оптимізація та управління процесу навчання руховим діям на уроках з футболу в 9 класах
  18. (2011) Особливості методики розвитку сили у хлопчиків молодшого шкільного віку
  19. (2011) Педагогічна практика в школі. Повідомлення І
  20. (2011) Педагогічна практика в школі. Повідомлення ІІ
  21. (2011) Педагогічна практика в школі. Повідомлення ІІI
  22. (2011) Чинники успішного навчання вправам юних гімнастів на початковому етапі підготовки
  23. (2012) Динаміка показників рухової підготовленості дівчаток молодших класів
  24. (2012) Дисципліна "Загальні основи теорії і методики фізичного виховання". Критерії оцінювання. Повідомлення ІІІ
  25. (2012) Особливості розвитку швидкісної сили у школярів молодших класів
  26. (2012) Особливості силової підготовленості школярів старших класів
  27. (2012) Проблеми планування вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика дитячого і юнацького спорту"
  28. (2012) Програма курсу "Педагогіка фізичного виховання"
  29. (2012) Робоча програма з педагогічної практики в школі (ІV курс, напрям підготовки: 6.01020 Фізичне виховання)
  30. (2012) Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
  31. (2012) Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика дитячого і юнацького спорту"
  32. (2012) Структура рухової підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку
  33. (2013) Ефективність програмування розвитку сили у школярів молодших класів
  34. (2013) Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків (на прикладі спортивної гімнастики)
  35. (2013) Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків
  36. (2013) Особливості програмування розвитку сили у дівчаток молодших класів
  37. (2013) Особливості програмування розвитку сили у хлопчиків молодших класів
  38. (2013) Особливості формування рухових навичок у школярів молодших класів
  39. (2013) Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам дівчаток молодших класів
  40. (2013) Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів
  41. (2014) Дискримінантний аналіз в оцінці функціональної і рухової підготовленості дівчат старших класів
  42. (2014) Моделювання силової підготовленості дівчат 6—7 класів
  43. (2014) Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7—8 класів
  44. (2014) Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів
  45. (2014) Характеристика силової підготовленості хлопців 6—7 класів
  46. (2015) Моделювання процесу навчання акробатичних вправ і опорних стрибків школярів молодших класів
  47. (2015) Моделювання як метод педагогічного контролю рухової підготовленості хлопчиків 6-10 років
  48. (2015) Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів
  49. (2015) Структурна модель рухової підготовленості юних гімнасток 6—8 років
  50. (2015) Технологічні підходи до оцінки тренувальних ефектів силових навантажень у школярів молодших класів
  51. (2016) Методологічні підходи до педагогічного контролю у процесі фізичного виховання дівчат 12-14 років
  52. (2016) Особливості фізичного розвитку школярів 14-15 років
  53. (2016) Оцінка тренувальних ефектів силових навантажень у дівчаток молодших класів
  54. (2016) Структурна модель формування рухової функції у дівчаток молодших класів
  55. (2017) Informative Indicators of 14-15 Years’ Age Boys’ Motor Fitness
  56. (2017) Моделювання як метод оптимізації процесу навчання фізичних вправ хлопчиків 7 років
  57. (2017) Особливості розвитку координаційних здібностей у дівчат 5-7 класів
  58. (2018) Movement Coordination: Identification of Development Peculiarities in Girls and Boys Aged 11-13
  59. (2018) Ефективність програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку
  60. (2018) Розпізнання образів: параметри пози тіла в стійці розгону на початку відштовхування
  61. (2018) Формування рухових навичок: моделі процесу навчання акробатичних вправ дівчат 14 років

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Історія фізичної культури
  2. (2004 ) Основи методики викладання гімнастики : Ч. 1.
  3. (2004) Влияние занятий спортивной гимнастикой на изменение показателей сенсомоторики и управления движениями у детей и подростков
  4. (2004) Проблема построения процесса подготовки юных гимнастов
  5. (2004) Система подготовки юных гимнастов
  6. (2005) Информативные показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы юных гимнастов 7 - 13 лет
  7. (2005) Моделирование процесса подготовки юных гимнастов
  8. (2005) Ортостатическая проба в оценке состояния сердечно-сосудистой системы юных гимнастов 7 - 13 лет
  9. (2007) Актуальні проблеми фізкультурної освіти
  10. (2007) Загальні основи теорії і методики фізичного виховання
  11. (2007) Срочный тренировочный эффект силовых нагрузок у юных гимнастов 7 - 13 лет
  12. (2008) Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту
  13. (2008) Актуальні проблеми фізкультурної освіти
  14. (2008) Загальні основи теорії і методики фізичного виховання
  15. (2008) Основи методики викладання гімнастики : Ч. 2.
  16. (2009) Актуальні проблеми фізкультурної освіти. ІV Міжнародна електронна наукова конференція (24 квітня 2009 р.)
  17. (2011) Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту
  18. (2011) Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7 - 13 років
  19. (2012) Актуальні проблеми фізкультурної освіти
  20. (2012) Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Худолій Олег Миколайович (1954–) (педагогічні науки ; фізичне виховання та спорт)
  2. Худолій Олександр Володимирович (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського