Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Захарова Оксана Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005830 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005830


Захарова Оксана Володимирівна
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2011) Методологічні основи визначення оцінки інвестування у людський капітал
  2. [Д] (2011) Методологічні основи визначення оцінки інвестування у людський капітал
  3. (2013) Управління змінами
  4. (2014) Аналіз трудових показників
  5. (2014) Управління змінами
  6. (2018) Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції
  7. (2018) Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації

     Наукова періодика:

  1. (2010) Інвестиційна складова ефективної кадрової політики підприємства
  2. (2010) Обґрунтування вибору доцільності виду інвестицій у людський капітал
  3. (2010) Система бюджетного планування інвестицій у професійний розвиток працівників підприємства
  4. (2011) Мотиваційна складова інвестування у людський капітал
  5. (2011) Особливості проведення огляду вилученої комп'ютерної техніки під час розслідування комп'ютерних злочинів
  6. (2012) Аксіологічний компонент педагогічної системи К. Денека
  7. (2012) К. Денек про нові форми і тенденції розвитку світового туризму
  8. (2012) Методичний підхід до оцінки міжнародної конкурентоспроможності регіонів України
  9. (2012) Модель семантического Web-процесса для поддержки бизнес-решений
  10. (2012) Мотиваційні спонукання роботодавців до активізації інвестування у людський капітал
  11. (2012) Оцінка впливу інвестицій у людський капітал на загальні результати діяльності підприємства
  12. (2012) Професійне навчання персоналу фармацевтичних підприємств
  13. (2012) Розвиток теорії інвестування в людський капітал
  14. (2012) Туризм – нова перспектива реалізації фізичного виховання у навчальному закладі
  15. (2012) Умови досягнення Україною сталого інноваційного розвитку
  16. (2013) Глобалізаційні тренди розвитку сучасного світового господарства
  17. (2013) Обґрунтування наукових принципів забезпечення якості профе­сій­ного розвитку персоналу промислового під­приємства
  18. (2013) Особливості реалізації товарів у роздрібній торгівлі з використанням торгових автоматів
  19. (2014) Використання Інтернет-технологій у маркетингу та проблема забезпечення інформаційної безпеки
  20. (2014) Напрями розвитку методики аналізу стану та використання основних фондів
  21. (2014) Процедура комплексної оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства
  22. (2014) Реалізація здоров’я- і культуротворчого потенціалу краєзнавчого туризму в сучасній освіті
  23. (2014) Теоретичні основи дослідження вмотивованості суб’єктів інвестування у людський капітал
  24. (2014) Удосконалення системи показників оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства
  25. (2015) Діагностика внутрішньої складової привабливості бренда роботодавця
  26. (2015) Діагностика достатності інвестування у людський капітал
  27. (2015) Діагностика якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства
  28. (2015) Інструментарій дослідження міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти
  29. (2016) Закономірності управління знаннями на рівні підприємства як інструмент досягнення країною стану економіки знань
  30. (2016) Систематизація підходів до оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки знань
  31. (2016) Соціальна відповідальність вищої школи на прикладі підготовки фахівців за напрямом "Менеджмент”
  32. (2017) Забезпечення ефективної професійної взаємодії засобами фізичної підготовки
  33. (2017) Зміна підходів вищої школи до підготовки фахівців як вимога нової економіки
  34. (2017) Інноваційна стратегія розвитку підприємств машинобудівної галузі
  35. (2017) Обґрунтування вибору результативного методу мотивації персоналу
  36. (2017) Підвищення якості послуг вищої освіти за допомогою гейміфікації
  37. (2017) Провадження у справах про порушення митних правил: статистичний аналіз
  38. (2017) Психофізіологічні основи безпечної професійної діяльності авіаційних спеціалістів
  39. (2017) Специфіка управління персоналом у малому бізнесі
  40. (2018) Демографічне старіння населення: наслідки та перспективи для України
  41. (2018) Засоби та методи спеціальної фізичної та психофізіологічної підготовки майбутніх авіаційних фахівців
  42. (2018) Перспективи побудови економіки знань в Україні
  43. (2018) Пріоритети розвитку системи знань українського регіонального менеджменту: ділове середовище

     Реферативна інформація:

  1. (2002) Методические основы регулирования затрат на электроэнергию в себестоимости
  2. (2002) Управление энергетическими ресурсами на предприятии
  3. (2002) Управління енергетичними ресурсами у виробництві
  4. (2002) Экономические особенности управления потреблением электроэнергии на промышленном предприятии
  5. (2010) Моделювання макроекономічних процесів в умовах нестаціонарного середовища
  6. (2010) Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування
  7. (2011) Методологічні основи визначення оцінки інвестування у людський капітал
  8. (2011) Потенціал розвитку світової транспортної системи
  9. (2012) Технологія оптимального вибору варіантів на основі семантичного аналізу інформаційних об'єктів бізнес-процесу
  10. (2013) Управління змінами
  11. (2014) Аналіз трудових показників
  12. (2014) Управління змінами
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Захарова Оксана Віталіївна (педагогічні науки)
  2. Захарова Оксана Володимирівна (економічні науки)
  3. Захарова Оксана Володомирівна (економічні науки)
  4. Захарова Олександра Василівна (юридичні науки)
  5. Захарова Олена Семенівна (юридичні науки)
  6. Захарова Ольга Вікторівна (технічні науки)
  7. Захарова Ольга Володимирівна (економічні науки)
  8. Захарова Ольга Володимирівна (економічні науки)
  9. Захарова Ольга Михайлівна (біологічні науки)
  10. Захарова Ольга Олександрівна (біологічні науки)
  11. Захарова Ольга Олександрівна (історичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського