Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мушкетик Леся Георгіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005835 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005835


Мушкетик Леся Георгіївна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2011) Антропоцентризм народної казки Українських Карпат: оповідна традиція українців та угорців
 2. (1997) Історія угорської літератури
 3. (2006) Переклад з угорської на українську мову: теоретичні узагальнення і практичний досвід
 4. (2010) Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців
 5. (2010) Угорські казки
 6. (2013) Фольклор українсько-угорського порубіжжя
 7. (2014) Персонажі української народної казки
 8. (2015) Угорські казки
 9. (2017) Сучасна угорська ентологія: осередки, напрями досліджень, персоналії

    Наукова періодика:

 1. (2007) Фольклорне пограниччя в угорсько–слов’янському контексті
 2. (2010) Európai nyelvművelés / Európai helyesírások
 3. (2010) Герой чарівної казки українських Карпат у світлі народних уявлень про добро і зло
 4. (2010) Мотив "взаємодопомоги" в українських та угорських народних казках: давні та новіші смисли
 5. (2011) Kocsis M. Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesirásuk
 6. (2011) Дослідження звичаїв та обрядів у сучасній Угорщині
 7. (2011) Мораль родинних стосунків у народній казці (на слов’яно-неслов’янському матеріалі)
 8. (2011) Славістика у вузах Угорщини
 9. (2012) Вербалізація концепту "природа" в народній казці (на слов’яно-неслов’янському матеріалі)
 10. (2012) Славістичні інтереси Бели Бартока
 11. (2013) Мандрівні мотиви в українському фольклорі про угорського короля Матяша Корвіна (казка "про Матяша та Поган-дівча")
 12. (2014) 8-й Міжнародний конгрес україністів
 13. (2014) Збирання та дослідження українського фольклору про угорського короля Матяша Корвіна
 14. (2014) Міжнародне шевченківське свято на Черкащині
 15. (2014) Тримовний словник з лінгвістичної термінології. Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко, Г. Стрельчук, Г. Балаж, Н. Білик, М. Шевченко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 521 с.
 16. (2015) Міфологічні витоки образу змія в українській народній казці
 17. (2016) 8 Міжнародний угрознавчий конгрес
 18. (2016) Вербалізація концепту "смерть" в українських та угорських народних казках
 19. (2016) Матеріали з білоруської міфології (рец.: Новак В. С. Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя : вучэб. дапаможнык / В. С. Новак. – Мінск : РІВШ, 2013. – 394 с. : іл.)
 20. (2016) Науковці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України в Софії
 21. (2016) Слов'янське народознавство на сторінках історико-статистичної серії "Австро-Угорська монархія в описах та ілюстраціях" (кінець XIX – початок ХХ ст.
 22. (2016) Ювілей Музею української культури у Свиднику
 23. (2017) Діяльність Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук (до 50­ліття заснування)
 24. (2017) Етнічний чинник в освітньо­культурній політиці України та Угорщини
 25. (2019) |рец.| Magyar Z. A Magyar tцrtйneti mondбk katalуgusa. Budapest : Kairosz kцnyvkiadу kft., 2018. K. I–XІ

    Реферативна інформація:

 1. (2005) Угорський король Матяш в усній народній творчості Закарпаття
 2. (2006) Етнографічна діяльність Гіадора Стрипського
 3. (2006) Людина і природне середовище
 4. (2006) Національна характерологія у лубочній літературі та фольклорі
 5. (2006) Переклад з угорської на українську мову: теоретичні узагальнення і практичний досвід
 6. (2006) Семантична модель угорських вірувань про злого духа - лідерца
 7. (2006) Угорська визвольна війна у фольклорі українців-русинів
 8. (2006) Угорський баладний тип "Безсердечна мати" (походження балад та міжнародні паралелі)
 9. (2007) Людина та її доля в народних казках Українських Карпат
 10. (2010) Древні витоки екологічності народної казки
 11. (2010) Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців
 12. (2011) Антропоцентризм народної казки Українських Карпат: оповідна традиція українців та угорців
 13. (2012) Славістичні інтереси Бели Бартока (до 130-річчя з дня народження)
 14. (2013) Фольклор українсько-угорського порубіжжя
 15. (2013) Фольклористична діяльність Івана Сенька
 16. (2014) Славістичні студії в Угорщині: історія та сучасний стан
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського