Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Желюк Тетяна Леонтіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005990 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005990


Желюк Тетяна Леонтіївна
(доктор наук, професор )

Дивись також:Наукове звання: професор
  Галузь науки: економічна політика, публічна служба, збалансований розвиток


Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2011) Організаційно-економічний механізм управління довгостроковим розвитком національної економіки
 2. [Д] (2011) Організаційно-економічний механізм управління довгостроковим розвитком національної економіки
 3. [К] (2000) Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області)
 4. (2003) Практикум з державного регулювання економіки
 5. (2007) Макроекономіка та макроекономічна політика
 6. (2009) Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
 7. (2010) Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти
 8. (2011) Національна економіка
 9. (2012) Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення
 10. (2017) Управління проектами
 11. (2018) Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник Тернопільського національного економічного університету

    Наукова періодика:

 1. (2013) Банківський контролінг як інструмент сталого розвитку фінансового сектору національної економіки
 2. (2013) Подолання фіскальних дисбалансів у системі антикризової політики держави
 3. (2013) Феноменологічні засади реалізації стратегічної політики України
 4. (2014) Досягнення макроекономічної стабілізації в умовах глобалізації і лібералізації світової економіки
 5. (2014) Ефективність економічної політики в умовах нестабільного середовища
 6. (2014) Проблематика посилення профілактичних гарантій в роботі службовців фіскальних структур
 7. (2015) Економічний базис децентралізації влади: проблематика подолання асиметрій територіального розвитку
 8. (2015) Концептуальні засади управління кадровим потенціалом держави в новій економіці
 9. (2015) Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози
 10. (2016) Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік
 11. (2016) Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики
 12. (2017) Модернізація державного регулювання інвестиційної діяльності: макроекономічні та регіональні аспекти
 13. (2017) Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління
 14. (2018) Модернізація менеджменту системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи
 15. (2019) Сучасні підходи до реалізації публічної політики у сфері охорони здоров’я

    Реферативна інформація:

 1. (2000) Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області)
 2. (2003) Практикум з державного регулювання економіки
 3. (2003) Фінансовий механізм децентралізації управління в Україні
 4. (2006) Механізм аналітичного обурунтування ефективності виконання управлінських рішень в органах державного управління
 5. (2007) Макроекономіка та макроекономічна політика
 6. (2008) Макроекономіка та макроекономічна політика
 7. (2009) Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
 8. (2010) Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки
 9. (2010) Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти
 10. (2011) Національна економіка
 11. (2011) Організаційно-економічний механізм управління довгостроковим розвитком національної економіки
 12. (2012) Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення
 13. (2018) Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського