Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Стрішенець Надія Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0006405 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006405


Стрішенець Надія Володимирівна (1958)
(доктор наук)

Дивись також:Персональні веб-ресурси:

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2012) Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX - початок XXI ст.)
 2. [Д] (2012) Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX - початок XXI ст.)
 3. [К] (1996) Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка
 4. [К] (1996) Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка
 5. [К] (1996) Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка
 6. (1992) Перші Меженківські читання (Київ, 18 червня 1992 р.)
 7. (1994) Юрій Олексійович Меженко (1892-1969)
 8. (1997) Бібліографічна спадщина Юрія Меженка
 9. (1997) Бібліографічна спадщина Юрія Меженка
 10. (2004) Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології
 11. (2004) Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології
 12. (2007) Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.)
 13. (2008) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005-2006 рр.)
 14. (2009) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2007 - 2008 рр.)
 15. (2011) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2009-2010 рр.)
 16. (2011) Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект
 17. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
 18. (2013) "І тільки незмінна книга!"
 19. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
 20. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
 21. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
 22. (2015) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 23. (2016) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва. Підрозділ "Л8/9 Харчові виробництва"

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

    Наукова періодика:

 1. (1998) Степан Постернак
 2. (1999) Делегація Китайської академії суспільних наук у НБУВ
 3. (2000) Бібліотека Конгресу США: основні етапи розвитку
 4. (2000) До 200-річчя Бібліотеки Конгресу
 5. (2001) Бібліотекознавчі читання, присвячені Британській бібліотеці
 6. (2001) Історія Британської бібліотеки
 7. (2001) Президенські бібліотеки США: історія та досвід функціонування
 8. (2003) Епістолярна спадщина Ю. Меженка (Рецензія на книгу: Листи Юрія Меженка до львів'ян (1923-1969) / Упорядкування, передмова, примітки канд. філол. наук М. А. Вальо. - Львів, 2002. - 324 с.; іл.)
 9. (2004) Угорський інститут бібліотекознавства
 10. (2007) Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології
 11. (2009) Від управління фондом до управління знаннями
 12. (2009) Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука?
 13. (2009) Координація комплектування в американському бібліотекознавстві
 14. (2009) Критерії відбору у процесі комплектування: американський досвід
 15. (2009) Наукова комунікація як елемент управління фондом
 16. (2009) Поняття "комплектування" в американській бібліотечній термінології
 17. (2009) Розвиток бібліотечного фонду в часи змін
 18. (2010) Каталог у епоху Google та Amazon
 19. (2010) Класифікація в електронному середовищі
 20. (2010) Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані – нове чи старе поняття?
 21. (2010) Організація інформації та організація знань у системі бібліотечної та інформаційної науки (еволюція понять в американському бібліотекознавстві)
 22. (2010) Поняття "каталогізація" у компаративному контексті
 23. (2010) Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві
 24. (2010) Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США
 25. (2010) Функціональні вимоги до бібліографічних записів
 26. (2010) "Хайдеггер чи Гайдеггер" або поняття авторитетного контролю
 27. (2011) Вивчення повноти комплектування обов’язковим примірником Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 28. (2011) Сучасний бібліографічний контроль
 29. (2013) Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства
 30. (2014) Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу
 31. (2015) Діалог бібліографів
 32. (2016) Міжнародний стандарт каталогізації "Опис та доступ до ресурсу" ("Resource Description and Access"): особливості впровадження
 33. (2017) EURIG2017: Щорічна конференція та семінар Європейської групи RDA
 34. (2017) Зарубіжна каталогізація: пов’язані дані та BIBFRAME
 35. (2017) Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек
 36. (2017) Стандартизація в діяльності сучасних бібліотек
 37. (2018) EURIG2018: щорічна конференція Європейської групи RDA
 38. (2018) Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки
 39. (2018) Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз
 40. (2018) Юрій Меженко на чолі Головної Книжної Палати

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2012) Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX - початок XXI ст.)
 2. (1998) Степан Постернак
 3. (1999) Яростав Стешенко: "...Чекати на мене... божевільна і марна вигадка"
 4. (2000) Бібліотека Конгресу США: основні етапи розвитку
 5. (2000) Депозитарій ООН Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
 6. (2001) Історія Британської бібліотеки
 7. (2001) Президентські бібліотеки США: історія та досвід функціонування
 8. (2003) Розвиток професійної термінології як засобу взаєморозуміння між бібліотекарями різних країн
 9. (2004) Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології
 10. (2004) Досвід підготовки "Англо-українського словника бібліотечної термінології"
 11. (2004) Угорський інститут бібліотекознавства
 12. (2007) Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003 - 2005 рр.)
 13. (2007) Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології
 14. (2007) Синонімія у бібліотечно-інформаційній термінології
 15. (2008) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005 - 2006 рр.)
 16. (2009) Від управління фондом до управління знаннями
 17. (2009) Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука?
 18. (2009) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2007 - 2008 рр.)
 19. (2010) Каталог у епоху Google та Amazon
 20. (2010) Класифікація в електронному середовищі
 21. (2010) Організація інформації та організація знань у системі бібліотечної та інформаційної науки (еволюція понять в американському бібліотекознавстві)
 22. (2010) Поняття "каталогізація" у компаративному контексті
 23. (2010) Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США
 24. (2010) Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США
 25. (2010) Функціональні вимоги до бібліографічних записів
 26. (2011) Вивчення повноти комплектування обов'язковим примірником Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 27. (2011) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2009 - 2010 рр.)
 28. (2011) Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект
 29. (2011) Сучасний бібліографічний контроль
 30. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
 31. (2013) Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства
 32. (2013) "І тільки незмінна книга!"
 33. (2014) Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу
 34. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
 35. (2016) Міжнародний стандарт каталогізації "Опис та доступ до ресурсу" ("Resource Description and Access"): особливості впровадження
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського