Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Греков Леонід Дмитрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0006596 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006596


Греков Леонід Дмитрович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2012) Методологічні основи створення георозподілених виробничих систем

    Наукова періодика:

 1. (2007) Контроль площ та стану озимих культур за допомогою знімків MODIS/TERRA та SPOT XI (на прикладі Київської області)
 2. (2007) Методология создания распределенных иерархических систем управления на основе компонентного подхода
 3. (2007) Применение методов и моделей нечеткой логики для моделирования экономических процессов
 4. (2007) Применение фреймовых моделей знаний на основе онтологических систем в задачах логистики
 5. (2007) Синтез целевой и функциональной моделей управления территориально-распределенной компании
 6. (2008) Моделирование функционирования распределенной транспортной системы на основе мультиагентного подхода
 7. (2008) Оптимизация структурных решений реинжиниринга архитектуры системы управления территориально распределенной компании
 8. (2008) Проектирование распределенной транспортной системы на основе мультиагентной модели и метаэвристических методов оптимизации
 9. (2009) Архитектурные решения в реинжиниринге управляющих систем территориально-распределенных компаний
 10. (2011) Логистика геораспределенных производственных систем. формирование архитектуры, размещение на земной поверхности, прокладка магистралей, оптимизация грузопотоков, космический мониторинг
 11. (2011) Оптимизация размещения геораспределенной производственной системы на земной поверхности
 12. (2013) Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень, отриманих знімальною апаратурою супутника "Січ-2"
 13. (2015) Региональная геоинформационная система мониторинга аграрных ресурсов с применением методов дистанционного зондирования Земли
 14. (2017) Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 1)

    Реферативна інформація:

 1. (2007) Методология создания распределенных иерархических систем управления на основе компонентного подхода
 2. (2008) Моделирование функционирования распределенной транспортной системы на основе мультиагентного подхода
 3. (2008) Проектирование распределенной транспортной системы на основе мультиагентной модели и метаэвристических методов оптимизации
 4. (2009) Архитектурные решения в реинжиниринге управляющих систем территориально-распределенных компаний
 5. (2011) Логистика геораспределенных производственных систем. Формирование архитектуры, размещение на земной поверхности, прокладка магистралей, оптимизация грузопотоков, космический мониторинг
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського