Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гальцова Ольга Леонідівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0006669 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006669


Гальцова Ольга Леонідівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2012) Інституціональний розвиток агропромислового комплексу України
 2. [Д] (2012) Інституціональний розвиток агропромислового комплексу України
 3. (2006) Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств
 4. (2010) Державне регулювання АПК на основі оцінки рівня ресурсного потенціалу
 5. (2016) Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні засади
 6. (2017) Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України
 7. (2017) Розвиток економіки України: трансформації та інновації : Т. 1.
 8. (2017) Розвиток економіки України: трансформації та інновації : Т. 2.
 9. (2017) Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Держава та регіони
 2. Причорноморські економічні студії

    Наукова періодика:

 1. (2013) Малий бізнес: стан та перспективи розвитку в агропромисловому комплексі
 2. (2013) Основні напрями удосконалення цінового механізму в агропромисловому комплексі України
 3. (2014) Наукове узагальнення довгострокових мотиваційних чинників міжнародної діяльності суб’єктів господарювання з позицій різних економічних теорій
 4. (2014) Сучасний стан експортного потенцiалу апк України
 5. (2015) Концептуальні засади стратегічного розвитку промисловості будівельних матеріалів
 6. (2016) Вплив трансформаційних змін на формування інституційного підходу в системі освіти
 7. (2016) Фінансування розвитку малого бізнесу: проблеми ефективного використання інвестиційної складової
 8. (2017) Динаміка розвитку сфери зв’язку та інформатизації в України
 9. (2017) До питання поваги до прав і свобод людини як міжгалузевого принципукримінально-виконавчого права

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2012) Інституціональний розвиток агропромислового комплексу України
 2. (2006) Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств
 3. (2010) Державне регулювання АПК на основі оцінки рівня ресурсного потенціалу
 4. (2013) Малий бізнес: стан та перспективи розвитку в агропромисловому комплексі
 5. (2014) Наукове узагальнення довгострокових мотиваційних чинників міжнародної діяльності суб'єктів господарювання з позицій різних економічних теорій
 6. (2016) Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні засади
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Гальцова Олена Володимирівна (юридичні науки)
 2. Гальцова Ольга Леонідівна (економічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського