Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Патриляк Іван Казимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0006902 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006902


Патриляк Іван Казимирович
(доктор наук)

Дивись також:Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2012) Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни
 2. [К] (2001) Діяльність організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940- 42 роках (військовий аспект)
 3. [К] (2001) Діяльність організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-42 роках (військовий аспект)
 4. (1999) Легіони Українських Націоналістів (1941-1942): історія виникнення та діяльності
 5. (2009) Україна в роки Другої світової війни
 6. (2010) Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду
 7. (2010) Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду
 8. (2012) Історія України: Новітня доба
 9. (2015) Україна. Війна. Власна пам'ять: дослідження, документи, свідчення
 10. (2015) Українська Друга світова
 11. (2017) Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.
 12. (2018) Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум'ї війни. Україна та українці у Другій світовій

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 2. Етнічна історія народів Європи
 3. Проблеми всесвітньої історії
 4. Східноєвропейський історичний вісник

    Наукова періодика:

 1.  Етнічна історія народів Європи, Київ
 2. (2007) Трагедія нескореного регіону. Реценз. на: Сорока Ю.М. Населення західноукраїнських земель: депортації, переселення, мобілізації, міграції (1939–1950-ті рр.): Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 275 с.
 3. (2010) Висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля в документах гітлерівських спецслужб
 4. (2010) Пропагандистська діяльність ОУН на Київщині у 1942 р. (за матеріалами німецьких спецслужб)
 5. (2010) Створення Української повстанської армії під проводом ОУН(б): малодослідженні аспекти проблеми
 6. (2011) Cпроби українського націоналістичного підпілля нав’язати контакти із сербським і литовським антикомуністичними рухами (1943–1950 рр.)
 7. (2011) Підготовка українського націоналістичного підпілля і повстанського руху до діяльності в умовах радянської дійсності (грудень 1943 - лютий 1944 рр.)
 8. (2012) Дослідження з історії Києва, опубліковані вченими Імператорського університету святого Володимира на сторінках часопису "Киевская старина"
 9. (2013) Бої на сході… До питання про рейд з’єднання УПА "Базар" на північно-східну Житомирщину та західну Київщину (березень-квітень 1944 р.)
 10. (2013) Особливості функціонування національного підпілля на Півдні України. На прикладі Миколаївщини (1940-ві–1950-ті рр.)
 11. (2013) Протистояння рейдуючих відділів УПА радянським силовим структурам на території Житомирщини та Київщини весною 1944 р.
 12. (2013) Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному режимові: міфи та реалії
 13. (2014) Потічний П. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу
 14. (2014) Українсько-Польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду
 15. (2015) 1969 рік в радянській Україні очима КДБ
 16. (2015) Акція "Вісла" у світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля
 17. (2015) Діяльність радянських органів держбезпеки на Львівщині (липень 1944 – травень 1945 рр.) у світлі звіту оперативної бригади НКДБ СРСР
 18. (2015) Кривоконь О. Г. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті – 80-ті рр. ХХ сторіччя). – Х.: Видавництво ПП "Технологічний Центр", 2015. – 672 с.
 19. (2015) У полоні стійких стереотипів: ставлення Організації українських націоналістів до єврейської меншини в міжвоєнний період і перші роки Другої світової війни
 20. (2016) Ільницький В.І. Карпатський край ОУН в Українському визвольному русі (1945 – 1954): монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 696 с.
 21. (2016) Між двома проваллями: Україна в роки Другої світової війни
 22. (2016) Придушення опору: "зачистка" території України радянськими органами державної безпеки в 1946 році мовою документів
 23. (2016) Україна в історичній ретроспективі: східні рукописні документи. Рецензія на монографію: Туранли, Фергад. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI–перша чверть XVIII століття)/Фергад Ґардашкан Оглу Туранли.–К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія",2016.–606 с.
 24. (2017) Дослідник важких питань вітчизняної історії

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2012) Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни
 2. (1999) Легіони Українських Націоналістів (1941-1942): історія виникнення та діяльності
 3. (2009) Україна в роки Другої світової війни
 4. (2010) Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду
 5. (2011) Історія великих страждань. Нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення
 6. (2012) Історія України: Новітня доба
 7. (2014) Українсько-Польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду
 8. (2015) Українська Друга світова
 9. (2017) V Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920 - 1950-х рр." (до 75-річчя створення Української повстанської армії)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського