Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мешко Галина Михайлівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007239 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007239


Мешко Галина Михайлівна
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Meshko Halyna (англійська)
 • Мешко Галина Михайловна (російська) • Наукове звання: професор
   Галузь науки: формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя, педагогіка і психологія професійного здоров’я,

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2013) Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я
  2. [К] (1997) Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів
  3. [К] (1997) Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів
  4. (2010) Вступ до педагогічної професії
  5. (2010) Культура здоров'я особистості

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Науковий вісник Ужгородського університету

     Наукова періодика:

  1. (2012) Шляхи гармонізації особистості майбутнього вчителя в системі підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров'я
  2. (2013) Курс "Професійне здоров’я педагога" в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності
  3. (2013) Професійний стрес у діяльності педагога
  4. (2013) Система підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
  5. (2013) Стан здоров’я студентів – майбутніх учителів у вимірах якості педагогічної освіти
  6. (2014) Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як узагальнений результат здоров’яформувальної педагогічної освіти
  7. (2014) Курс "Вступ до педагогічної професії" в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності
  8. (2014) Курс "професійне здоров’я педагога" в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності
  9. (2014) Модель системи підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
  10. (2015) Аналіз детермінант професійного здоров’я вчителя в контексті завдань педагогіки здоров’я
  11. (2015) В. Сухомлинський про емоційне благополуччя учнів у школі
  12. (2015) Збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителя: ретроспективний аналіз
  13. (2015) Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя як основи реалізації валеологічних технологій педагогічної взаємодії
  14. (2016) Аналіз мотивів вибору педагогічної професії в контексті підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
  15. (2016) Управління процесом створення здоров’язбережувального освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі
  16. (2017) Сучасні підходи до збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителів
  17. (2017) Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу
  18. (2017) Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
  19. (2018) Професійне здоров’я вчителів сучасної школи: бажане і реальне
  20. (2018) Формування психічного здоров’я учнів у сучасній школі
  21. (2019) Антистресові саногенні психотехнології в координатах підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2013) Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я
  2. (2005) Професійне здоров'я педагога як умова ефективної виховної діяльності
  3. (2010) Вступ до педагогічної професії
  4. (2010) Культура здоров'я особистості
  5. (2010) Проблема збереження і зміцнення професійного здоров'я педагога: історичний аспект
  6. (2012) Збереження та зміцнення професійного здоров'я вчителів як сучасна теоретична, методологічна й практична проблема
  7. (2012) Шляхи гармонізації особистості майбутнього вчителя в системі підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я
  8. (2013) Курс “Професійне здоров’я педагога” в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Мешко Галина Михайлівна (педагогічні науки)

   Співавтори:
   (cписок співавторів формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
  • Бережна Таміла Іванівна (педагогічні науки)
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського