Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Процюк Ігор Валерійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007298 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007298


Процюк Ігор Валерійович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2013) Поділ влади в умовах різних форм правління
 2. [К] (1999) Законодавча влада в Україні
 3. [К] (1999) Законодавча влада в Україні
 4. (2008) Історія вчень про державу і право
 5. (2009) Історія вчень про державу і право
 6. (2012) Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління

    Наукова періодика:

 1. (2010) Форма держави як категорія правознавства
 2. (2012) Влада як особлива категорія державознавства
 3. (2012) Втілення принципу поділу влади в дуалістичних і парламентських монархіях
 4. (2012) Глава держави в парламентських монархіях і республіках
 5. (2012) Головні компоненти поділу державної влади
 6. (2012) Змішана республіка: поняття та ознаки
 7. (2012) Місце і роль президента в президентській республіці
 8. (2012) Парламентська форма правління: сутність і особливості
 9. (2012) Поділ державної влади в парламентсько-президентській республіці
 10. (2013) Законодавча влада в президентській республіці (на прикладі США)
 11. (2013) Форма державного правління: до питання про співвідношення форми і змісту
 12. (2014) Законодавча влада у парламентській республіці
 13. (2015) Глава держави у президентській республіці
 14. (2015) Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади
 15. (2015) Особливості зовнішньої та внутрішньої сторони правомірної поведінки особи
 16. (2015) Парламентсько-президентська республіка: ознаки та особливості
 17. (2015) Поділ державної влади в розрізі його головних аспектів
 18. (2015) Поділ державної влади: сутність і зміст
 19. (2015) Система стримувань і противаг у функціонуванні механізму державної влади парламентської держави
 20. (2015) Сутність і зміст поняття "влада"
 21. (2015) Формування концепції поділу державної влади
 22. (2016) Рецензія на монографію за авторством Юрія Михайловича Бисаги, Дмитра Миколайовича Бєлова, Інни Миколаївни Берназюк, Олега Володимировича Марцеляка та Руслани Павлівни Натуркач "Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання"

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2013) Поділ влади в умовах різних форм правління
 2. (1999) Законодавча влада в Україні
 3. (2012) Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського