Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Серьогіна Світлана Григорівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007610 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007610


Серьогіна Світлана Григорівна
(доктор наук)

Дивись також:

  Місце роботи:
 • Місто: Харків. Установа: Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування. Відомство: НАПрН (Національна академія правових наук).Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2013) Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект
 2. [К] (1998) Компетенція Президента України: теоретично- правові засади
 3. [К] (1998) Компетенція Президента України: теоретично- правові засади
 4. (2001) Теоретично- правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні
 5. (2005) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 6. (2005) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" для студентів ІІІ курсу
 7. (2005) Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
 8. (2005) Програма навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
 9. (2005) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
 10. (2007) Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні" (відповідно до вимог ECTS)
 11. (2007) Програма та завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація місцевого самоврядування в Україні"
 12. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
 13. (2010) Державне будівництво
 14. (2010) Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми
 15. (2010) Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні
 16. (2011) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 17. (2011) Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату Президента України
 18. (2011) Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики
 19. (2012) Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі
 20. (2012) Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід
 21. (2012) Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади Автономної Республіки Крим
 22. (2012) Програма навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
 23. (2012) Програма навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
 24. (2012) Програма навчальної дисципліни "Муніципальне право"
 25. (2012) Програма навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативних актів"
 26. (2012) Програма навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів" (освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", напрям підготовки 8.03040101 "Правознавство")
 27. (2013) Завдання для практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
 28. (2013) Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
 29. (2013) Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація місцевого самоврядування в Україні" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", напрям підготовки 8.03040101 "Правознавство")
 30. (2013) Конституційно-правове регулювання державної підтримки місцевого самоврядування: український і зарубіжний досвід
 31. (2013) Методичні рекомендації та завдання для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
 32. (2013) Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"
 33. (2013) Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Муніципальне право"
 34. (2013) Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів" (освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спеціальність 8.03040101 "Правознавство"
 35. (2013) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Муніципальне право"
 36. (2015) Стратегія проведення конституційної реформи в умовах інтеграції України до ЄС
 37. (2017) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 38. (2017) Добровільне об'єднання територіальних громад в Україні
 39. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право
 40. (2019) Державне будівництво і місцеве самоврядування

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Yearbook of Ukrainian Law
 2. Вісник Національної Академії правових наук України
 3. Державне будівництво та місцеве самоврядування
 4. (2013) Академічні правові дослідження : Вип. 15. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції

    Наукова періодика:

 1. (2006) Республіканська форма правління в політико-правовій теорії й практиці Стародавнього Риму
 2. (2006) Сутнісні ознаки республіканської форми правління на прикладі давньогрецьких держав
 3. (2007) Роль конституційних звичаїв у закріпленні форми правління
 4. (2013) Муніципальна реформа як чинник удосконалення функціонування системи місцевого самоврядування в Україні
 5. (2013) На шляху розвитку національної доктрини державного будівництва та місцевого самоврядування
 6. (2014) Організатор юридичної науки і освіти, видатний вчений-правознавець та громадський діяч – Василь Якович Тацій
 7. (2014) Особливості розподілу повноважень у виконавчо- розпорядчій сфері за різних моделей республіканської форми правління
 8. (2014) Особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей монархічної форми правління
 9. (2015) Повноваження органів державної влади в законодавчій сфері за монархічної форми правління
 10. (2016) Напрями вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в аспекті європейської інтеграції

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Компетенція Президента України: теоретично-правові засади
 2. (2001) Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні
 3. (2009) Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів
 4. (2010) Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми
 5. (2011) Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 6. (2011) Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату Президента України
 7. (2011) Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики
 8. (2012) Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі
 9. (2012) Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід
 10. (2013) Конституційно-правове регулювання державної підтримки місцевого самоврядування: український і зарубіжний досвід
 11. (2015) Стратегія проведення конституційної реформи в умовах інтеграції України до ЄС
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського