Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Божко Володимир Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007650 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007650


Божко Володимир Миколайович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2013) Теорія правового регулювання оплати праці
 2. [К] (2002) Колективно-договірне регулювання заробітної плати
 3. (2005) Колективно-договірне регулювання заробітної плати
 4. (2010) Генеза правового регулювання оплати праці
 5. (2011) Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект
 6. (2013) Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : Ч. 1.
 7. (2013) Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : Ч. 2.
 8. (2015) Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади

    Наукова періодика:

 1. (2000) Наймані працівники як суб’єкти організації заробітної плати
 2. (2000) Поняття договірного регулювання заробітної плати
 3. (2004) Професійні спілки та їх об’єднання як суб’єкти договірно-правових відносин із заробітної плати
 4. (2005) Поняття заробітної плати
 5. (2010) Генеза правового регулювання оплати праці в Україні впродовж Х–ХХ століть
 6. (2010) Дослідження термінологічних відмінностей оплати праці від заробітної плати в наукових працях другої половини ХХ століття
 7. (2010) Погляд на співвідношення змісту термінів "заробітна плата" і "оплата праці" крізь призму дисертаційних досліджень
 8. (2010) Правове регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості на території сучасної України на початку ХХ століття
 9. (2010) Щодо розмежування змісту термінів"заробітна плата" і "оплата праці"
 10. (2011) Аналіз впливу принципів права на законодавство крізь призму правових позицій Конституційного суду Російської Федерації
 11. (2011) Аналіз дотримання законодавцем принципів, проголошених ним у вітчизняному законодавстві
 12. (2011) Вплив принципів права на розвиток законодавства (аналіз правових позицій Конституційного Суду України)
 13. (2011) Обсяг права на справедливу заробітну плату
 14. (2011) Погляд на функції оплати праці крізь призму теоретично-правових досліджень
 15. (2012) Принцип рівності в оплаті праці
 16. (2017) Роздуми над змістом правового статусу ліквідатора
 17. (2018) Порівняльно-правовий аналіз особливостей проходження публічної служби в Україні та Європейському Союзі

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2013) Теорія правового регулювання оплати праці
 2. (2002) Колективно-договірне регулювання заробітної плати
 3. (2005) Колективно-договірне регулювання заробітної плати
 4. (2010) Генеза правового регулювання оплати праці
 5. (2011) Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект
 6. (2015) Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Божко Вадим В'ячеславович (медичні науки)
 2. Божко Валерій Павлович (технічні науки)
 3. Божко Віра Геннадіївна (педагогічні науки)
 4. Божко Владислав Володимирович (технічні науки)
 5. Божко Володимир Вячеславович (технічні науки)
 6. Божко Володимир Миколайович (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського