Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Задихайло Дмитро Вітольдович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007774 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007774


Задихайло Дмитро Вітольдович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2013) Правові засади формування та реалізації економічної політики держави
  2. (2000) Підприємницьке право України
  3. (2002) Програма навчальної дисципліни "Банківське право"
  4. (2002) Програма навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право"
  5. (2002) Програма навчальної дисципліни "Правові основи зовнішньоекономічної діяльності"
  6. (2002) Програма навчальної дисципліни "Правові основи інвестиційної діяльності в Україні"
  7. (2002) Програма навчальної дисципліни "Правові основи підприємницької діяльності"
  8. (2002) Програма навчальної дисципліни "Торговельне право"
  9. (2005) Програма навчальної дисципліни "Господарське право"
  10. (2006) Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави
  11. (2006) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Господарське право". Загальна частина
  12. (2008) Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Господарське право" (відповідно до вимог ECTS)
  13. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права
  14. (2010) Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське право"
  15. (2010) Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях
  16. (2011) Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері
  17. (2011) Шляхи формування національної інноваційної системи та удосконалення інноваційного законодавства
  18. (2012) Господарське право
  19. (2012) Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави
  20. (2013) Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення
  21. (2013) Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Господарське право"
  22. (2013) Засоби та механізми господарсько-правового регулювання
  23. (2013) Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення
  24. (2013) Програма навчальної дисципліни "Господарське право"
  25. (2013) Програма навчальної дисципліни "Медичне право"
  26. (2013) Програма навчальної дисципліни "Організація правової роботи на підприємствах, в установах, організаціях" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  27. (2013) Програма навчальної дисципліни "Право СОТ та зовнішньоекономічні контракти"
  28. (2013) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Господарське право" та методичні рекомендації до їх написання
  29. (2014) Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України
  30. (2015) Основні завдання модернізації правового господарського порядку в Україні
  31. (2018) Завдання господарсько-правової політики Української держави
  32. (2018) Завдання сучасної господарсько-правової політики української держави
  33. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Національної Академії правових наук України
  2. Економічна теорія та право
  3. Правова позиція

     Наукова періодика:

  1. (1999) До концепції Підприємницького кодексу України
  2. (2009) Сучасні функції держави в контексті модернізації конституційно-правового регулювання
  3. (2010) Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи
  4. (2011) Законодавче забезпечення діяльності Уряду України в умовах інноваційності суспільного розвитку
  5. (2011) Модернізація правового господарського порядку в Україні (визначення масштабу проблематики)
  6. (2011) Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку
  7. (2012) Економічна система як органічний об’єкт законодавчого забезпечення
  8. (2012) Економічна та господарсько-правова політика держави: співвідношення та законодавче забезпечення
  9. (2012) Перше монографічне дослідження правового забезпечення державно- приватного партнерства
  10. (2012) Розподіл економічної влади в механізмі економічного народовладдя в Україні
  11. (2013) Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин
  12. (2013) Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення
  13. (2013) Холдингові об’єднання як форма концентрації економічної влади:правові позиції
  14. (2014) Відносини економічної влади в системі правового господарського порядку
  15. (2014) Державна економічна політика та завдання правового регулювання
  16. (2014) Державне макроекономічне регулювання: питання систематизацї правового забезпечення
  17. (2014) До концепції правового забезпечення механізму економічної політики держави
  18. (2014) Економічна влада та економічне народовладдя: проблема правової регламентації
  19. (2014) Економічна влада та концентрація капіталу суб’єктів господарювання (правові аспекти)
  20. (2014) Окремі завдання оптимізації правового забезпечення господарських відносин
  21. (2017) Державний механізм макроекономічного впливу як цілісний об’єкт законодавчого забезпечення
  22. (2017) Питання удосконалення механізму організаційно-господарського впливу держави на сферу господарювання
  23. (2018) Модель національної економіки в координатах балансу економічної влади (правовий аспект)

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2013) Правові засади формування та реалізації економічної політики держави
  2. (2000) Підприємницьке право України
  3. (2010) Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях
  4. (2011) Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері
  5. (2011) Шляхи формування національної інноваційної системи та удосконалення інноваційного законодавства
  6. (2012) Господарське право
  7. (2012) Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави
  8. (2015) Основні завдання модернізації правового господарського порядку в Україні
  9. (2018) Завдання господарсько-правової політики Української держави
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського