Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Лобузіна Катерина Вілентіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007916 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007916


Лобузіна Катерина Вілентіївна (1968)
(доктор наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Лобузина Екатерина Вилентиевна (російська)

 • Інші форми імені:
 • Бардієр Катерина Вілентіївна • Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
  • Галузь науки: Library & Information Science

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Родина:
  1. Сорокіна Наталія Георгієвна (1936–2001) (фізико-математичні науки) - мати

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2013) Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ
  2. [К] (2007) Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек
  3. [К] (2007) Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек
  4. (2010) Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах
  5. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  6. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
  7. (2011) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  8. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Ч. 1.
  9. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Ч. 2.
  10. (2012) Газети України 1946 -1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  11. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  12. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  13. (2012) Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності
  14. (2012) Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності
  15. (2013) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  16. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  17. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
  18. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
  19. (2015) Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  20. (2015) Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
  21. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
  22. (2016) Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант
  23. (2017) Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  24. (2017) Українська канадіана

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
  2. Бібліотечний вісник
  3. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  4. Рукописна та книжкова спадщина України
  5. Українська біографістика

     Наукова періодика:

  1. (1999) Межі предметної галузі ком'ютерних наук та відображення її структури в рубрикаторі НБУВ
  2. (2000) "Інформаційна та обчислювальна техніка”: (ієрархічна структура розділу рубрикатора)
  3. (2000) Службова База Даних Систематизатора
  4. (2002) Структура лінгвістичного забезпечення сучасних інформаційних сервісів
  5. (2003) Класифікаційні схеми у структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек
  6. (2007) Музичний фонд НБУВ: створення електронного каталогу
  7. (2009) Ілюстрований електронний каталог "Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського"
  8. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків)
  9. (2010) Возможности системы автоматизации "Ирбис64" для организации работы специализированных фондов научных библиотек
  10. (2010) Український кіноплакат 1920–1990 рр. у фондах НБУВ: наукове упорядкування, дослідження та представлення матеріалів зібрання
  11. (2011) Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища
  12. (2011) Інформаційні технології в організації роботи спеціалізованих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  13. (2011) Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір
  14. (2011) Онлайнові бібліотечні послуги: нові підходи та технології
  15. (2011) Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи
  16. (2011) Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ
  17. (2012) Бібліотека 3:0: знання, сховища даних та експерти
  18. (2012) Бібліотечні технології як засіб управління документальними інформаційними ресурсами суспільства
  19. (2012) Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки
  20. (2012) Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам’ятки НБУВ"
  21. (2012) Онлайновий інформаційний ресурс "Історико-культурні фонди"
  22. (2012) Оцифровка библиотечных фондов как средство предоставления доступа к историко-культурному и научному наследию
  23. (2012) Роль бібліотечних класифікацій в організації знань
  24. (2012) "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського" як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки
  25. (2012) Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення
  26. (2012) Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  27. (2012) Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек
  28. (2012) Технологія організації комплексних бібліотечних юридичних інформаційних ресурсів
  29. (2012) Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини
  30. (2012) Формування електронних картографічних ресурсів наукової бібліотеки
  31. (2012) Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища
  32. (2013) Інтегрований меморіальний ресурс "Електронна бібліотека та архів В.І. Вернадського"
  33. (2013) Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело формування іміджу держави
  34. (2013) Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів
  35. (2013) Системно-інтегрована технологія побудови сховища знань бібліотеки
  36. (2014) Меморіальна електронна колекція "Т. Г. Шевченко" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
  37. (2015) Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек
  38. (2015) Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології
  39. (2015) Проблемно-орієнтовані бази знань бібліотек як джерельна база соціогуманітарних досліджень
  40. (2015) Створення електронних ресурсів особових архівних фондів інстутуту рукопису національної бібіліотеки україни імені в.і. вернадського
  41. (2016) Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
  42. (2016) Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи
  43. (2017) Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів
  44. (2017) Видання, затребуване наукою і практикою (Рец. на кн.. : Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі: монографія / О. Ю. Мар’їна; Харк. Держ. акад. культури. – Харків, 2017. – 280 с.)
  45. (2017) Информационный портал "Наука Украины: доступ к знаниям"
  46. (2018) Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
  47. (2018) Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі
  48. (2018) Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій
  49. (2019) Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій
  50. (2019) Тематичний пошук в електронних каталогах національних бібліотек

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2013) Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ
  2. (1998) Удосконалення структури та змістового наповнення розділів з прикладної математики й інформатики "Рубрикатора НБУВ" (з метою покращання доступності бібліографічної інформації)
  3. (1999) Межі предметної галузі комп'ютерних наук та відображення її структури в рубрикаторі НБУВ
  4. (2000) Інформаційна та обчислювальна техніка (ієрархічна структура розділу рубрикатора)
  5. (2000) Розробка доповнень до рубрикатора: система категорій спеціальних типових поділів
  6. (2000) Службова База Даних Систематизатора
  7. (2000) Термінологічні проблеми та методичні засади розробки доповнень до рубрикатора
  8. (2001) Кібернетика в політематичному середовищі наукової бібліотеки
  9. (2001) Лінгвістичне забезпечення електронних бібліотек
  10. (2001) Лінгвістичне забезпечення предметних галузей комп'ютерних наук і кібернетики
  11. (2002) Засоби підтримки лінгвістичного забезпечення електронних каталогів бібліотек
  12. (2002) Структура лінгвістичного забезпечення сучасних інформаційних сервісів
  13. (2002) Тематично орієнтовані лінгвістичні засоби Інтернету та електронних бібліотек
  14. (2003) Класифікаційні схеми у структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек
  15. (2006) Класифікаційні схеми як засіб представлення знань в електронних бібліотеках
  16. (2007) Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек
  17. (2007) Музичний фонд НБУВ: створення електронного каталогу
  18. (2008) Читальний зал відділу формування музичного фонду НБУВ: автоматизація обслуговування та статистичної звітності
  19. (2009) Ілюстрований електронний каталог "Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського"
  20. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам'яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків)
  21. (2010) Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах
  22. (2010) Український кіноплакат 1920 - 1990 рр. у фондах НБУВ: наукове упорядкування, дослідження та представлення матеріалів зібрання
  23. (2011) Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища
  24. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  25. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
  26. (2011) Інформаційні технології в організації роботи спеціалізованих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  27. (2011) Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір
  28. (2011) Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи
  29. (2011) Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ
  30. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Ч. 1.
  31. (2012) Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам'ятки НБУВ"
  32. (2012) Онлайновий інформаційний ресурс «Історико-культурні фонди»
  33. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  34. (2012) Роль бібліотечних класифікацій в організації знань
  35. (2012) "Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського" як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки
  36. (2012) Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  37. (2012) Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності
  38. (2012) Технологія організації комплексних бібліотечних юридичних інормаційних ресурсів
  39. (2012) Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини
  40. (2012) Формування електронних картографічних ресурсів наукової бібліотеки
  41. (2013) Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело формування іміджу держави
  42. (2013) Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів
  43. (2014) Меморіальна електронна колекція "Т. Г. Шевченко" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
  44. (2015) Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек
  45. (2015) Київські газети 1838 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  46. (2016) Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського