Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Добко Тетяна Василівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0008027 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0008027


Добко Тетяна Василівна (1959)
(доктор наук, професор )

Дивись також:Наукове звання: професор

Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
  Родина:
 1. Бабич Василь Степанович (1932–2016) (історичні науки) - батько

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2013) Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. - перше десятиліття ХХІ ст.)
 2. [К] (1994) Масові бібліотеки України в культурному розвитку суспільства 80-х років
 3. (1996) Бази даних служби довідково- бібліографічного обслуговування
 4. (1996) Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування
 5. (1997) Василь Степанович Бабич
 6. (1997) Василь Степанович Бабич
 7. (2000) Пошукова система WinSPIRS
 8. (2000) Пошукова система WinSPIRS. Інструкція користувача
 9. (2001) Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку
 10. (2002) Василь Степанович Бабич
 11. (2002) Василь Степанович Бабич
 12. (2002) Вістник: Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933-1939
 13. (2002) Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України. 1996-2001
 14. (2003) Олексій Семенович Онищенко
 15. (2003) Олексій Семенович Онищенко
 16. (2004) Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування
 17. (2006) Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
 18. (2010) Тарасовичі
 19. (2010) Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали (2001-2009 рр.)
 20. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
 21. (2012) Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, підготовлених бібліотеками науково-дослідних установ НАН України за 2011 рік
 22. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
 23. (2013) Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. - перше десятиліття ХХІ ст.)
 24. (2013) Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України за 2012 рік
 25. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності)
 26. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
 27. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
 28. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
 29. (2015) Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 30. (2015) Новальська Тетяна Василівна
 31. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
 32. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум : Т. 2. Матеріали до бібліографії
 33. (2017) Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 34. (2017) Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи
 35. (2018) Віктор Федорович Іваницький (1881-1955). Життя, віддане книзі
 36. (2018) Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
 2. Бібліотечний вісник
 3. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 4. Українська біографістика

    Наукова періодика:

 1. (1996) День аспіранта
 2. (1996) Засідання бібліографічної секції Української бібліотечної асоціації
 3. (1997) Комп’ютерна правова бібліотека
 4. (1997) Сітьове використання компакт-дисків у НБУВ
 5. (1997) Твори українських письменників у перекладах іншими мовами (шляхи бібліографічного пошуку:від традиційних джерел - до сучасних інформаційних технологій)
 6. (1999) Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток"
 7. (1999) Міжнародний науковий конгрес: "125 років НТШ"
 8. (1999) Російський біографічний словник
 9. (2000) Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії
 10. (2000) З особистої бібліотеки Богдана Ясінського
 11. (2001) Зустріч Юрія Єханурова з колективом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 12. (2001) Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття"
 13. (2001) Презентація видання "Літературно-науковий вісник: Покажчик змісту"
 14. (2001) Українська революція і державність (1917 - 1920 рр.): Наук.-бібліогр. вид. / НАН України, НБУВ. - К., 2001. - 816 с.
 15. (2002) Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій
 16. (2002) Книжкова колекція о. Богдана Желехівського у фондах НБУВ
 17. (2002) Презентація покажчика "Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939”
 18. (2002) Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуговування електронними інформаційними ресурсами”
 19. (2003) Бібліографія у сучасному електронному середовищі
 20. (2003) Довідково-бібліографічне обслуговування електронну еру: розвиток навігаторської функції
 21. (2003) Інновації в системі бібліотечного сервісу
 22. (2005) Презентації видань НБУВ
 23. (2006) Ключ до пізнання часопису "Кіевская старина”
 24. (2007) Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани
 25. (2008) Восьма загальноросійська науково-практична конференція "Сучасні користувачі автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем: проблеми обслуговування, вивчення та навчання"
 26. (2008) Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики
 27. (2008) Ювілей Павли Рогової
 28. (2009) Бібліограф, бібліофіл, лікар Михайло Грузов
 29. (2009) Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві
 30. (2009) Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами
 31. (2009) Нове видання з бібліографічної сухомлиністики
 32. (2009) Семимовний словник прислів'їв і приказок
 33. (2010) Бібліографічне видання з питань реформування освіти у незалежній Україні
 34. (2010) Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування)
 35. (2011) XII Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині"
 36. (2011) До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери
 37. (2011) Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне
 38. (2011) Система довідково-бібліографічного обслуговування у НБУВ: тенденції і перспективи розвитку
 39. (2012) Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства
 40. (2012) Платні інформаційні послуги у бібліотеках України: правові засади і практика
 41. (2013) Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива
 42. (2013) Довідково-бібліографічна діяльність - пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства
 43. (2013) Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда
 44. (2013) Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність
 45. (2014) Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0
 46. (2014) Знана майстриня бібліотечної справи
 47. (2015) Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів
 48. (2015) Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників: історія, формування та використання
 49. (2016) Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність
 50. (2016) Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання
 51. (2017) Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової
 52. (2017) Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. (перша половина ХХ ст.)
 53. (2017) Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів
 54. (2017) Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи
 55. (2017) Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України (Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 "Інформ., бібл. та архів. справа" / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с.)
 56. (2018) Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
 57. (2018) Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення
 58. (2018) Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу
 59. (2018) Універсальне довідкове видання символів України
 60. (2019) Бібліограф Зофія Врублевська
 61. (2019) Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької
 62. (2019) Приклад високого служіння бібліотечній справі

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2013) Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. - перше десятиліття ХХІ ст.)
 2. (2000) Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії
 3. (2000) Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування
 4. (2002) Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій
 5. (2002) Василь Степанович Бабич
 6. (2002) Вістник: Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939
 7. (2002) Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і практика
 8. (2002) Презентація покажчика "Вісник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939"
 9. (2002) Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуговування електронними інформаційними ресурсами"
 10. (2003) Бібліотекар у системі задоволення інформаційних запитів владних структур
 11. (2003) Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні
 12. (2003) Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції
 13. (2003) Інновації в системі бібліотечного сервісу
 14. (2003) Інформаційно-бібліографічні ресурси з культурології
 15. (2003) Інформаційно-бібліографічні ресурси з культурології: (Закінч.)
 16. (2004) Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування
 17. (2005) Міжнародний досвід довідково-бібліографічного забезпечення інформаційних запитів владних структур
 18. (2006) Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
 19. (2006) Развитие библиографоведения в Украние: этапы и тенденции
 20. (2007) Електронні інформаційні ресурси провідних бібліотек Європи: можливості використання
 21. (2007) Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани
 22. (2009) Бібліограф, бібліофіл, лікар Михайло Грузов
 23. (2009) Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами
 24. (2010) Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування)
 25. (2011) Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне
 26. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
 27. (2011) Система довідково-бібліографічного обслуговування у НБУВ: тенденції і перспективи розвитку
 28. (2012) Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства
 29. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
 30. (2013) Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива
 31. (2013) Довідково-бібліографічна діяльність - пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства
 32. (2013) Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. - перше десятиліття ХХІ ст.)
 33. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності)
 34. (2013) Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність
 35. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності)
 36. (2014) Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0
 37. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
 38. (2015) Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників: історія, формування та використання
 39. (2016) Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність
 40. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум : Т. 2. Матеріали до бібліографії
 41. (2017) Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014 - 2017)"
 42. (2018) Віктор Федорович Іваницький (1881 - 1955). Життя, віддане книзі
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського