Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Скрильник Євген Володимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0008426 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0008426


Скрильник Євген Володимирович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2012) Теоретичне та технологічне обґрунтування виробництва і застосування органічних та органо-мінеральних добрив
 2. (2012) Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів
 3. (2012) Раціональні способи переробки та застосування посліду у сільськогосподарському виробництві
 4. (2018) Агротехнології виробництва та застосування нових видів добрив
 5. (2018) Виробництво добрив на основі вторинної сировини та їх залучення в системи удобрення сільськогосподарських культур в умовах органічного виробництва

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Агрохімія і грунтознавство
 2. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва

    Наукова періодика:

 1. (2014) Динаміка органічного вуглецю у ґрунтах різного гранулометричного складу після внесення осадів стічних вод
 2. (2014) Трансформація органічної речовини чорнозему опідзоленого в умовах удобрення осадами міських стічних вод
 3. (2015) Агрохімічні підходи до виробництва органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у короткоротаційних сівозмінах
 4. (2015) Вплив антропогенних факторів на гумусний стан і вміст поживних речовин у чорноземі типовому
 5. (2016) Сучасні проблеми біологічної деградації чорноземів і способи збереження їх родючості
 6. (2016) Якість місцевої сировини різного походження та способи її раціонального використання в сільському господарстві
 7. (2017) Вплив систем обробітку ґрунту на розподіл та якість гумусових речовин чорнозему типового
 8. (2017) Вплив ферментативної активності чорнозему типового на склад і гідрофобно-гідрофільні властивості гумінових кислот за різного обробітку ґрунту
 9. (2017) Інфрачервона спектросопія гумінових кислот чорнозему опідзоленого після внесення посліду і компостів на його основі
 10. (2017) Науково-організаційні та нормативно-правові аспекти утилізації осадів комунальних стічних вод (на прикладі європейського досвіду)
 11. (2017) Оптичні властивості гумінових кислот чорнозему опідзоленого після внесення посліду і компостів на його основі
 12. (2018) Агроекологічна характеристика осадів cтічних вод м. Харкова
 13. (2018) Розрахункові моделі балансу гумусу як показника агроекологічної стабільності організації землекористування (огляд)
 14. (2019) Вплив систем удобрення на органічну речовину та агрохімічні показники чорнозему типового

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2012) Теоретичне та технологічне обгрунтування виробництва і застосування органічних та органо-мінеральних добрив
 2. (1998) Вплив добрив і рослинних решток на гумусний стан грунтів
 3. (2000) Використання відходів птахівництва у сільськогосподарському виробництві
 4. (2000) Оцінка ролі післяжнивних решток у підтриманні гумусового стану грунту
 5. (2006) Відходи органічного походження: проблеми та перспективи їх застосування
 6. (2012) Екологічний стан грунтів України
 7. (2015) Агрохімічні підходи до виробництва органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у короткоротаційних сівозмінах
 8. (2018) Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (грунтів) в Україні
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського