Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Попик Володимир Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0008522 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0008522


Попик Володимир Іванович (1952)
(доктор наук, член-кореспондент НАНУ)

Дивись також:Наукове звання:
Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
  • Галузь науки: біографістика, формування національного науково-інформаційного простору, наукознавство, історія суспільно-політичного руху, етнокультурні проблеми, охорона історико-культурного середовища

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2014) Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток
  2. (2006) Матеріали до українського біографічного словника : Вип. 1. А
  3. (2007) Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір
  4. (2008) Реєстр імен українського біографічного словника
  5. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  6. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
  7. (2011) М. В. Келдиш та українська наука
  8. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій
  9. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
  10. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
  11. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  12. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  13. (2012) Степан Онисимович Сірополко (1872-1959)
  14. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
  15. (2013) Видатні болгари в історії України
  16. (2013) Видатні поляки в історії України
  17. (2013) Видатні росіяни в історії України
  18. (2013) Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
  19. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток
  20. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності)
  21. (2013) Ресурси довідкової біографічної інформації. Історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
  22. (2013) Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
  23. (2013) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  24. (2013) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  25. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства
  26. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності)
  27. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України
  28. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  29. (2014) Історичні студії
  30. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  31. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі
  32. (2014) Національні інформаційні ресурси як інтеграційний чинник вітчизняного соціокультурного середовища
  33. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства
  34. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
  35. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
  36. (2015) Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  37. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж
  38. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії
  39. (2015) Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору
  40. (2015) Український науковий інститут книгознавства (1922 - 1936)
  41. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)
  42. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
  43. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання
  44. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
  45. (2016) Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності
  46. (2016) Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні
  47. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум : Т. 2. Матеріали до бібліографії
  48. (2017) Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек
  49. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України
  50. (2018) Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918 - 1933) Всеукраїнської академії наук
  51. (2018) Бібліотека. Наука. Комунікація
  52. (2018) Національна академія наук України (1918-2018)

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Бібліотечний вісник
  2. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  3. Рукописна та книжкова спадщина України
  4. Українська біографістика
  5. Українська біографістика

     Наукова періодика:

  1.  Бібліотечний вісник, Київ
  2.  Українська біографістика, Київ
  3. (1996) Вітте Сергій Юлійович
  4. (1996) Проблеми відображення в Українському біографічному словнику історичних і культурних зв’язків України з народами Європи та персоналій діячів неукраїнського походження
  5. (1999) Бобринський О. О.
  6. (1999) Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника
  7. (2003) Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів
  8. (2004) Проблеми формування електронного українського біографічного архіву
  9. (2004) Українська біографістика
  10. (2005) Круглий стіл "Українська біографістика"
  11. (2005) Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів
  12. (2005) Спільна сесія інститутів та наукових відділів НБУВ
  13. (2005) Технології формування і використання ресурсів електронного Українського біографічного словника
  14. (2006) Віталій Сергійович Чишко (1951-2003) — засновник і перший директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (До 55-річчя від дня народження)
  15. (2006) Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку
  16. (2008) Другі Чишківські читання з історичної біографістики
  17. (2008) Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство
  18. (2008) Перші Чишківські читання з історичної біографістики
  19. (2008) Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття
  20. (2009) Біографістика та дослідження українсько-російських історичних і культурних взаємозв’язків
  21. (2009) Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці
  22. (2009) Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі
  23. (2010) Біографіка і новітні інформаційні технології
  24. (2010) Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації
  25. (2010) Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації
  26. (2010) Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники та довідники як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів
  27. (2011) Біографіка і новітні інформаційні технології : Секція міжнародної наукової конференції "Еволюція структури та функцій бібліотекознавствапід впливом сучасних інформаційних технологій"
  28. (2011) Біографіка у сучасному інформаційному просторі
  29. (2011) Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації
  30. (2011) Глобалізаційні виклики і національний суверенітет : круглий стіл "Національний суверенітет України в умовах глобалізації" (Київ, 3 грудня 2010 р.)
  31. (2011) Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики
  32. (2011) Ранні етапи формування ресурсів біографічної інформації на східноєвропейських землях
  33. (2011) Світовий досвід формування ресурсів історико-біографічної інформації за нової і новітньої доби
  34. (2011) Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку : Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чичка (1951-2003)
  35. (2011) Українська біографістика на зламі століть: зміна дослідницьких парадигм
  36. (2012) "Біографіка у сучасному інформаційному просторі": секція Міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища"
  37. (2012) Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі
  38. (2012) Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності
  39. (2012) Круглий стіл "Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція у майбутнє"
  40. (2012) Місце і роль бібліотек у формуванні та інтеграції ресурсів біографічної інформації
  41. (2012) "Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі" : Восьмі Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003)
  42. (2012) Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення та новітні тенденції розвитку
  43. (2012) Становлення української довідкової біографіки: від Козацької доби до витоків Національного відродження
  44. (2012) Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності
  45. (2013) Здобутки й завдання українських бібліотек в інтеграції та поширенні ресурсів біографічної інформації
  46. (2013) Колективний портрет нації в Інтернеті
  47. (2013) Тенденції розвитку діяльності бібліотек у репрезентації пам’яті про видатних співвітчизників
  48. (2014) Електронні ресурси, присвячені Тарасові Шевченку, як відображення сучасного стану розвитку вітчизняного віртуального інформаційного простору
  49. (2014) Створення фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору
  50. (2015) Джерела з біографістики, родинної історії та генеалогії в глобальних інформаційних мережах
  51. (2015) Доступ до світових ресурсів наукової інформації як складова розбудови національного науково-інформаційного простору
  52. (2015) Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки
  53. (2015) Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка"
  54. (2015) Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору
  55. (2015) Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору
  56. (2015) Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України
  57. (2016) Знакові постаті національної історії та культури
  58. (2016) Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек
  59. (2018) Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року)
  60. (2018) Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2014) Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток
  2. (2001) Етнічне походження, самоідентифікація та етнокультурна приналежність особи
  3. (2003) Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів
  4. (2004) Українська біографістика
  5. (2005) Круглий стіл "Українська біографістика"
  6. (2005) Пріоритети розвитку сучасної української біографістики: вчора, сьогодні, завтра
  7. (2005) Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів
  8. (2005) Спільна сесія інститутів та наукових відділів НБУВ
  9. (2005) Технології формування і використання ресурсів електронного Українського біографічного словника: [Матеріали роботи міжнар. наук. конф., 11 - 12 жовт. 2005 р., м. Київ]
  10. (2005) Українська біографістика : Вип. 3.
  11. (2006) Всесвітня біографічна інформаційна система та завдання формування українського національного біографічного архіву
  12. (2006) Матеріали до українського біографічного словника : Вип. 1. А
  13. (2006) Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку
  14. (2007) Вітчизняні електронні біографічні інформаційні ресурси: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку
  15. (2007) Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку: [за матеріалами міжнар. наук. конф. "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках", 9 - 10 жовт. 2007 р., Київ]
  16. (2008) Довідкова біографістика у електронному інформаційному просторі України
  17. (2008) Другі Чишківські читання з історичної біографістики
  18. (2008) Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство
  19. (2008) Перші Чишківські читання з історичної біографістики
  20. (2008) Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття
  21. (2008) Українська біографістика : Вип. 4.
  22. (2009) Біографістика та дослідження українсько-російських історичних і культурних взаємозв’язків
  23. (2009) Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці
  24. (2009) Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному просторах
  25. (2010) Біографіка і новітні інформаційні технології
  26. (2010) Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації
  27. (2010) Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації
  28. (2010) Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники та довідники як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів
  29. (2011) Біографіка і новітні інформаційні технології : Секція міжнародної наукової конференції "Еволюція структури та функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій"
  30. (2011) Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації
  31. (2011) Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики
  32. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  33. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
  34. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій
  35. (2011) Ранні етапи формування ресурсів біографічної інформації на східноєвропейських землях
  36. (2011) Світовий досвід формування ресурсів історико-біографічної інформації за нової і новітньої доби
  37. (2011) Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку: Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чичка (1951 - 2003)
  38. (2011) Українська біографістика на зламі століть: зміна дослідницьких парадигм
  39. (2012) Біографіка у сучасному інформаційному просторі: секція Міжнар. наук. конф. "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища"
  40. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Ч. 1.
  41. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства
  42. (2012) Місце і роль бібліотек у формуванні та інтеграції ресурсів біографічної інформації
  43. (2012) Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі : Восьмі Біограф. читання, присвяч. пам’яті засновника і першого директора Ін-ту біограф. дослідж. НБУВ доктора іст. наук, проф. В. С. Чишка (1951 – 2003)
  44. (2012) Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення та новітні тенденції розвитку
  45. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  46. (2012) Становлення українcької довідкової біографіки: від Козацької доби до витоків Національного відродження
  47. (2012) Степан ИвановичСтепан Онисимович Сірополко (1872 - 1959)
  48. (2012) Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція у майбутнє
  49. (2012) Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності
  50. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
  51. (2013) Здобутки й завдання українських бібліотек в інтеграції та поширенні ресурсів біографічної інформації
  52. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток
  53. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності)
  54. (2013) Колективний портрет нації в Інтернеті
  55. (2013) Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
  56. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства
  57. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності)
  58. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середвища на соціокультурну сферу України
  59. (2014) Газети України 1917 - 1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  60. (2014) Історичні студії
  61. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  62. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі
  63. (2014) Національні інформаційні ресурси як інтеграційний чинник вітчизняного соціокультурного середовища
  64. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства
  65. (2014) Створення фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору
  66. (2015) Biography - біографіка - біографістика - біобібліографія: понятійний арсенал історико-біографічних досліджень
  67. (2015) Київські газети 1838 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  68. (2015) Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка"
  69. (2015) Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору
  70. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж
  71. (2015) Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору
  72. (2015) Український науковий інститут книгознавства (1922 - 1936)
  73. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856 - 2013)
  74. (2015) Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України
  75. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
  76. (2016) Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек
  77. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум : Т. 2. Матеріали до бібліографії
  78. (2017) Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек
  79. (2017) Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. - 1941 р.)
  80. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України
  81. (2018) Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918 - 1933) Всеукраїнської академії наук
  82. (2018) Віктор Федорович Іваницький (1881 - 1955). Життя, віддане книзі
  83. (2018) Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського