Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Яковюк Іван Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0008708 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0008708


Яковюк Іван Васильович
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2014) Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України
 2. [К] (2000) Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення
 3. [К] (2000) Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення
 4. (2003) Конституційно-правові засади становлення української державності
 5. (2007) Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства
 6. (2010) Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України
 7. (2010) Громадянське суспільство і права людини
 8. (2010) Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку
 9. (2010) Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми
 10. (2010) Правова система України: проблеми і тенденції розвитку
 11. (2011) Формування європейського правового простору: історія і сучасність
 12. (2012) Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі
 13. (2012) Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі
 14. (2012) Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади Автономної Республіки Крим
 15. (2013) Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз
 16. (2015) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : Ч. 1.
 17. (2015) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : Ч. 2.
 18. (2015) Стратегія проведення конституційної реформи в умовах інтеграції України до ЄС
 19. (2016) Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики
 20. (2017) Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні
 21. (2019) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях)
 22. (2019) Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях)

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник Національної Академії правових наук України
 2. Правова позиція
 3. Приватне та публічне право
 4. Проблеми законності
 5. (2013) Академічні правові дослідження : Вип. 14. Історія європейської інтеграції від Рімської імперії до Європейського Союзу
 6. (2013) Академічні правові дослідження : Вип. 15. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції

    Наукова періодика:

 1. (2009) Європейський Союз і Україна: еволюція взаємовідносин
 2. (2010) Державний суверенітет і права людини: питання співвідношення і пріоритету
 3. (2010) Імперська модель як основа організації влади в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз
 4. (2010) Особливості впливу наднаціональної організації на державний суверенітет країн-кандидатів та країн-сусідів (на прикладі Європейського Союзу)
 5. (2012) Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема співвідношення
 6. (2013) Ідея об’єднаної Європи у творчій спадщині Ф. Науманна
 7. (2013) Система джерел права Європейського Союзу:загальна характеристика
 8. (2014) Економічна функція держави і роль Європейського Союзу в її реалізації
 9. (2014) Європейський Парламент: динаміка правового статусу
 10. (2014) Інноваційна стратегія ЄС: уроки для України
 11. (2014) Концепція "імперського федералізму" та її роль у модернізації Британської імперії
 12. (2014) Лобізм в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз
 13. (2014) Теоретичні основи європейської інтеграції
 14. (2017) Європейське оборонне співтовариство: витоки становлення інтеграції в оборонній сфері
 15. (2017) Проблеми забезпечення безпеки України в контексті політики НАТО щодо Російської Федерації
 16. (2018) Правове регулювання політики національної безпеки країн Балтії в контексті еволюції стратегічних концепцій НАТО

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2014) Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України
 2. (1998) Про обсяг поняття "соціальна держава" (на основі порівняльного аналізу моделей ФРН і України)
 3. (2000) Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення
 4. (2002) Загальна теорія держави і права
 5. (2003) Конституційно-правові засади становлення української державності
 6. (2007) Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства
 7. (2010) Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України
 8. (2010) Громадянське суспільство і права людини
 9. (2010) Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку
 10. (2010) Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми
 11. (2010) Правова система України: проблеми і тенденції розвитку
 12. (2011) Формування європейського правового простору: історія і сучасність
 13. (2012) Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі
 14. (2012) Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі
 15. (2013) Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз
 16. (2015) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : Ч. 1.
 17. (2015) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : Ч. 2.
 18. (2015) Стратегія проведення конституційної реформи в умовах інтеграції України до ЄС
 19. (2016) Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського