Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0009223 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0009223


Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна
(доктор наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Voskoboinikova Olena (англійська) • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2014) Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця XX ст. - 10-х років XXI ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи
  2. [Д] (2014) Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця XX ст. - 10-х років XXI ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи
  3. [К] (1999) Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1918 - 1999 рр.) як об'єкт історико- бібліотекознавчого дослідження
  4. [К] (2000) Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918 - 1999 рр.) як об'єкт історико- бібліотекознавчого дослідження
  5. (2004) Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  6. (2006) Організація роботи бібліотеки науково- дослідної установи Національної Академії Наук України : Вип. 4.
  7. (2007) Каталогізація електронних ресурсів
  8. (2012) Шевченко Ірина Олександрівна
  9. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  10. (2014) Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація
  11. (2015) Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року "Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України"
  12. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж
  13. (2016) VII Львівський міжнародний бібліотечний форум "Модерна бібліотек@" в мінливому світі", 14-17 верес. 2016 р.
  14. (2016) Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири", 1-4 березня 2016 р., смт. Славське, Львівської області
  15. (2016) Форум молодих бібліотекарів "Бібліотека на мапі міста", 7-8 квітня 2016 р., м. Київ
  16. (2017) VIII Львівський міжнародний бібліотечний форум "Бібліотек@: від ідеальної до ефективної", 13-16 вересня 2017 року
  17. (2018) Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті
  18. (2018) Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Бібліотечний вісник
  2. Інтегровані комунікації
  3. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  4. Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в ... році

     Наукова періодика:

  1. (1998) Формування та розвиток системи документопостачання НБУВ (1918-1997 рр.)
  2. (2000) Формування фонду наукової літератури універсальних та спеціальних наукових бібліотек України
  3. (2001) Третя міжнародна книжкова виставка-ярмарок "Книжковий сад - 2001 р."
  4. (2002) Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії
  5. (2002) Бібліотечно-інформаційне обслуговування лю’дей з обмеженими можливостями
  6. (2002) Молодь у бібліотечній справі (Рецензія на: Молодые в библиотечном деле: кадровая политика: Сб. материалов Первой междунар. Науч.-практ. Кліф. "Молодые в библиотечном деле” (23 – 24 апреля 2001 г., Москва) и заседания секции РБА "Молодые в библиотечном деле” (23 мая 2001 г., Саратов). Вып. 1 / МК Российской Федерации. Библиотечный благотворительный фонд. Российская библиотечная ассоциация. Централизованная библиотечная система”Кунцево” г. Москва; Сост. И отв. За выпуск Т. С. Макаренко; Науч. Ред. Л. М. Инькова. – М., 2002. – 335 с. – (Программа: Молодые в библиотечном деле))
  7. (2003) Принципи формування стратегії і управління розвитком інноваційної діяльності бібліотек
  8. (2003) Теорія і практика бібліотечної справи ХХІ столітті (новий фаховий збірник)
  9. (2004) Сучасні засоби професійних інформаційних комунікацій
  10. (2005) Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки
  11. (2005) Україно-сербський круглий стіл із сучасних питань бібліотечної справи та книговидавничої діяльності
  12. (2006) Бібліотеки, музеї, архіви у формуванні інтелектуального та інформаційного простору
  13. (2006) Міжнародний форум книги, науки і культури
  14. (2007) Бібліотекознавча спадщина: формування електронних ресурсів
  15. (2007) Бібліотечна думка в контексті європейського історико-культурного розвитку ХVІІІ- початку ХХ ст.
  16. (2007) Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства
  17. (2008) Бібліотекознавча стратегія формування фонду наукових видань Національної бібліотеки
  18. (2008) Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі
  19. (2008) Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору
  20. (2009) "Відкритий Світ" американських бібліотек. Інформаційні ресурси публічних бібліотек м. Сієтла
  21. (2010) Академічні видання України в інтернет-просторі: реалії і перспективи
  22. (2010) Бібліотечно-інформаційна діяльність: наукове забезпечення
  23. (2010) Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі
  24. (2011) Бібліотечно-інформаційна діяльність: системний підхід
  25. (2012) Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу
  26. (2012) Визначальні світові стратегії розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)
  27. (2012) Вироблення консолідованої стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери — вимога сучасності
  28. (2012) Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери
  29. (2012) Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ в період глобалізації: постановка питання
  30. (2012) Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення базових складових
  31. (2013) Всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс з питань педагогіки, психології та розвитку освіти
  32. (2013) Інформаційна діяльність як приорітетний напрям функціонування бібліотечно-інформаційної сфери у ХХІ ст.
  33. (2013) Розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в контексті пріоритетів національної та міжнародної інформаційної політики
  34. (2014) Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України
  35. (2015) Методологія бібліотекознавчих досліджень: новітні підходи
  36. (2015) Михайло Семенович Слободяник – видатний український учений-бібліотекознавець
  37. (2015) Небачені світи дитячого письменника
  38. (2016) Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах
  39. (2017) Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації
  40. (2017) Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади
  41. (2018) До 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського
  42. (2018) Рецензія на монографію Збанацької О. М. "Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів"
  43. (2019) Шановні колеги – члени редколегії, автори і читачі прийміть наші найщиріші вітання з нагоди 15-річчя журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія"!

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2014) Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця XX ст. - 10-х років XXI ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи
  2. (1998) Наукові видання у фонді НБУВ як об'єкт бібліотекознавчого дослідження
  3. (1998) Формування та розвиток системи документопостачання НБУВ (1918-1997 р.р.)
  4. (1999) Джерелознавчо-документальні видання України: визначення та класифікація
  5. (1999) Наукові видання сучасної України: динаміка і тенденції розвитку
  6. (2000) Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1918 - 1999 рр.) як об'єкт історико-бібліотекознавчого дослідження
  7. (2000) Наукові твори у фондах НБУВ: типолого-книгознавче дослідження структури і змісту
  8. (2000) Формування фонду наукової літератури універсальних та спеціальних наукових бібліотек України
  9. (2001) Маркетинговий підхід до формування науково-інформаційного ресурсу Національної бібліотеки
  10. (2001) Наукові видання України та їх роль в інтелектуальному розвитку суспільства
  11. (2002) Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії
  12. (2002) Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з обмеженими можливостями
  13. (2002) Інформаційний моніторинг документного потоку як складова бібліотечно-інформаційного сервісу
  14. (2002) Соціально-професійна структура наукової бібліотеки: тенденції змін
  15. (2003) Принципи формування стратегії і управління розвитком інноваційної діяльності бібліотек
  16. (2004) Міжнародний досвід та правове забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності
  17. (2004) Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  18. (2004) Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2003 р. : Вип. 8.
  19. (2004) Сучасні засоби професійних інформаційних комунікацій
  20. (2005) Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки: [Матеріали роботи міжнар. наук. конф., 11 - 12 жовт. 2005 р., м. Київ]
  21. (2006) Інноваційна діяльність бібліотек: системний підхід
  22. (2006) Методологія сучасних бібліотекознавчих досліджень
  23. (2007) Бібліотекознавча думка в контексті європейського історико-культурного розвитку XVIII – початку ХХ ст.
  24. (2007) Бібліотекознавча спадщина: формування електронних ресурсів: [за матеріалами міжнар. наук. конф. "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках", 9 - 10 жовт. 2007 р., Київ]
  25. (2007) Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства
  26. (2008) Інноваційна діяльність наукової бібліотеки у теоретико-методологічних і дослідних розробках сучасного бібліотекознавства
  27. (2008) Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі
  28. (2008) Спеціальні історичні дисципліни
  29. (2009) Інформаційний простір сучасної наукової бібліотеки
  30. (2010) Академічні видання України в інтернет-просторі: реалії і перспективи
  31. (2011) Бібліотечно-інформаційна діяльність: системний підхід
  32. (2012) Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу
  33. (2012) Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери
  34. (2012) Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення базових складових
  35. (2013) Інформаційна діяльність як пріоритетний напрям функціонування бібліотечно-інформаційної сфери у ХХІ ст.
  36. (2013) Розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в контексті пріоритетів національної та міжнародної інформаційної політики
  37. (2014) Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України
  38. (2014) Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація
  39. (2015) Методологія бібліотекознавчих досліджень: новітні підходи
  40. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж
  41. (2016) Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах
  42. (2018) Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського