Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Іваніна Вадим Віталійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0009276 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0009276


Іваніна Вадим Віталійович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2014) Агрохімічні основи біологізації системи удобрення культур в сівозмінах Правобережного Лісостепу України
 2. (2002) Грунти Білоцерківського району
 3. (2006) Довідник з гербології
 4. (2006) Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин
 5. (2007) Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості
 6. (2013) Рекомендації з системи ведення різноротаційних сівозмін залежно від господарської діяльності в умовах Лісостепу України
 7. (2016) Біологізація удобрення культур у сівозмінах
 8. (2019) Міскантус в Україні

    Наукова періодика:

 1. (2011) Баланс біогенних елементів та його регулювання в агроекосистемах Лісостепу за умов біологізації землеробства
 2. (2012) Баланс елементів живлення у зерно-буряковій сівозміні залежно від системи удобрення
 3. (2012) Динаміка фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого використання добрив у зернобуряковій сівозміні
 4. (2012) Енергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни
 5. (2012) Зміна агрохімічних показників чорнозему типового залежно від довготривалого застосування добрив у Лісостепу
 6. (2012) Місце і роль агрохімічної науки в розвитку буряківництва
 7. (2012) Оптимізація зерно-бурякової сівозміни в умовах біологізації землеробства
 8. (2012) Оптимізація удобрення зернових культур у зерно-буряковій сівозміні
 9. (2012) Резерви підвищення продуктивності цукрових буряків і стабілізації родючості ґрунту
 10. (2012) Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни
 11. (2012) Трансформація вуглецю в чорноземі
 12. (2013) Біологізація системи удобрення у формуванні калійного режиму чорнозему типового вилугуваного
 13. (2013) Вапнування в різних ланках сівозміни і його вплив на продуктивність сільськогосподарських культур
 14. (2013) Вплив ланок короткоротаційних сівозмін на забезпечення елементами живлення цукрових буряків
 15. (2013) Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
 16. (2013) Груповий та фракційний склад гумусу чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах
 17. (2013) Енергетичний баланс чорнозему типового вилугуваного та ефективність агротехнологій залежно від системи удобрення
 18. (2013) Заходи біологізації у формуванні фосфатного режиму чорнозему типового
 19. (2013) Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни
 20. (2013) Роль добрив у підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій
 21. (2014) Eнергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни
 22. (2016) Енергетична ефективність агротехнологій в різноротаційних сівозмінах
 23. (2016) Ефективність мікродобрив "Реаком" на посівах буряків цукрових
 24. (2016) Ефективність мікродобрив "Реаком" у підвищенні продуктивності цукрових буряків
 25. (2017) Азотний режим чорнозему вилугуваного за біологізації вирощування буряків цукрових
 26. (2017) Продуктивність буряків цукрових за традиційних та альтернативних систем удобрення
 27. (2018) Поживний режим чорнозему вилугуваного за різних систем удобрення буряків цукрових
 28. (2018) Родючість чорнозему опідзоленого у короткоротаційних зерно бурякових сівозмінах

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2014) Агрохімічні основи біологізації системи удобрення культур в сівозмінах Правобережного Лісостепу України
 2. (2002) Грунти Білоцерківського району
 3. (2006) Довідник з гербології
 4. (2006) Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин
 5. (2007) Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості
 6. (2012) Зміна енергопотенціалу чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення зерно-бурякової сівозміни
 7. (2016) Біологізація удобрення культур у сівозмінах
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського