Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бігич Оксана Борисівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0010858 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0010858


Бігич Оксана Борисівна
(доктор наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Бигич Оксана Борисовна (російська)

 • Інші форми імені:
 • Метьолкіна Оксана Борисівна • Додаткова спеціалізація:
 • 10.02.00 - Мовознавство
 • 13.00.10 - Інформ. комунікац. технології в освіті
  • Галузь науки: методика навчання іноземних мов, мультимедійні засоби навчання

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Окопна Яна Володимирівна (1982–) (педагогічні науки) - учень

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (1996) Індивідуалізація навчання аудіювання учнів 1 класу середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови
  2. [К] (1996) Індивідуалізація навчання аудіювання учнів 1 класу середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови
  3. (1999) Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
  4. (1999) Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах у таблицях
  5. (2001) Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (На матеріалі англійської мови)
  6. (2002) Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
  7. (2002) Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
  8. (2003) Курсова робота з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
  9. (2003) Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов
  10. (2004) Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
  11. (2004) Типова програма з курсу "Методика викладання англійської мови в початковій школі"
  12. (2006) Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи
  13. (2010) Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови
  14. (2011) Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції. Курс лекцій (схеми і таблиці)
  15. (2011) С. М. Назаров: вибрані сторінки наукового життя
  16. (2012) Готуймося до ЄВРО - 2012: спілкуймося англійською!
  17. (2012) Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації
  18. (2012) Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном
  19. (2013) Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика
  20. (2013) Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей
  21. (2014) Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень
  22. (2016) Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах. Англійська мова. Німецька мова. Французька мова. Іспанська мова
  23. (2016) Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії заходів французькою й іспанською мовами
  24. (2017) Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності
  25. (2017) Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності
  26. (2018) Посібник для самостійної роботи студентів магістратури з вибіркових дисциплін "Сучасні технології навчання іноземних мов і культур" і "Інноваційні підходи до навчання іноземних мов і культур"
  27. (2019) Посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату з вибіркової дисципліни "Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти"

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Київського національного лінгвістичного університету
  2. Іноземні мови
  3. (2013) Бібліотечка журналу Іноземні мови : Вип. 2(74). Позакласна робота з іноземної мови в початковій та основній школі: сценарії позакласних заходів

     Наукова періодика:

  1.  Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія : Педагогіка та психологія, Київ
  2. (2011) Експериментальна перевірка ефективності англомовної компетенції в діалогічному мовленні студентів-митників
  3. (2012) Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні
  4. (2014) "Tricolín: ayer, hoy, mañana": сценарій позакласного заходу з іспанської мови для молодших школярів
  5. (2014) Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою
  6. (2015) Лексичний складник лінгвосоціокультурної компетентності на уроках іспанської мови в початковій школі
  7. (2015) Методичний проект для учителя початкової школи "Азбука квітів – El abecedario de flores / The flower ABC"
  8. (2015) Мультимедійний наочний посібник "Las Navidades en Espaсa": два користувачі – два формати
  9. (2015) Навчання іспанської мови школярів у контексті культурологічного підходу (тема "Las Navidades")
  10. (2015) Освітній сайт як засіб формування у студентів-філологів компетентності в іспаномовному аудіюванні
  11. (2015) Позааудиторний захід з іспанської мови для студентів-філологів "Películas de animaciуn – los ganadores de los Premios Goya"
  12. (2015) Психолінгвістичні передумови формування франкомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів
  13. (2016) El oso traposo – віртуальний помічник учителя іспанської мови початкової школи
  14. (2016) Tío Spanish – віртуальний учитель / викладач іспанської мови
  15. (2016) Аналітичний огляд освітніх сайтів для навчання угорської мови
  16. (2017) Блог і подкаст технології формування міжкультурної компе тентності на різних ступенях навчання іноземної мови
  17. (2017) Блоги як сучасні засоби формування міжкультурної компетентності
  18. (2017) Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності
  19. (2017) Креативне письмо на уроках іноземної мови: малі віршовані форми як засоби формування міжкультурної компетентності
  20. (2018) Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у початковій школі
  21. (2018) Технології формування методичної компетентності викладача іноземної мови
  22. (2019) Автентичні медіа-ресурси як засіб формування у майбутніх учителів французької мови міжкультурної комунікативної компетентності
  23. (2019) Аналітичний огляд навчальних матеріалів "Tío Spanish: aprender español online"
  24. (2019) Сучасні формати диктанту з іноземної мови

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
  2. (2001) Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (На матеріалі англійської мови)
  3. (2002) Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
  4. (2003) Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов
  5. (2003) Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
  6. (2004) Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
  7. (2005) Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
  8. (2006) Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи
  9. (2009) Мультимедійний електронний навчальний посібник "Урок англійської мови в початковій школі": досвід розробки та результати апробації
  10. (2010) Електронні VS друковані навчальні посібники (на прикладі посібника "Урок англійської мови в початковій школі")
  11. (2010) Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови
  12. (2011) Мультимедійні посібники з іноземної мови професійного спрямування для студентів немовних спеціальностей
  13. (2011) С. М. Назаров: вибрані сторінки наукового життя
  14. (2012) Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації
  15. (2012) Набуття студентами знань про електронні засоби навчання іноземних мови
  16. (2012) Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном
  17. (2013) Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика
  18. (2013) Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей
  19. (2014) Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень
  20. (2015) Лексичний складник лінгвосоціокультурної компетентності на уроках іспанської мови в початковій школі
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського