Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Настюк Василь Якович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0010876 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0010876


Настюк Василь Якович (1952)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Nastiuk Vasyl Ya. (англійська)
 • Настюк Василий (російська) • Наукове звання: професор
   Галузь науки: Національна безпека, таможене право, адміністративне право.

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2005) Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні
  2. [Д] (2005) Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні
  3. (2001) Митне право України
  4. (2003) Норми митного права: теорія і практика застосування
  5. (2008) Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки та протидії тероризму
  6. (2008) Міжнародно-правовий режим протидії тероризму
  7. (2008) Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України
  8. (2009) Адміністративно-правові режими в Україні
  9. (2009) Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України
  10. (2012) Збірник законодавчих актів з питань протидії корупції
  11. (2012) Програма навчальної дисципліни "Митне регулювання захисту прав інтелектуальної власності"
  12. (2013) Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ
  13. (2013) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Митне право України"
  14. (2013) Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ"
  15. (2013) Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття
  16. (2015) Адміністрування наркоконтролю в Україні
  17. (2016) Адміністрування наркоконтролю в Україні
  18. (2016) Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики
  19. (2016) Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків
  20. (2017) Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні
  21. (2017) Адміністрування наркоконтролю в Україні
  22. (2017) Світ без корупції: міф чи реальність? в рамках I Харківського міжнародного юридичного форуму "Право та проблеми розвитку у глобалізованому світі"
  23. (2018) Адміністрування наркоконтролю в Україні
  24. (2018) Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків
  25. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право
  26. (2019) Юридична відповідальність за корупційні правопорушення

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Львівського торговельно-економічного університету
  2. Вісник Національної Академії правових наук України
  3. Інформація і право
  4. Проблеми законності

     Наукова періодика:

  1. (2001) Митні процеси та злочинність в Україні: їх взаємозв’язок
  2. (2002) Загальні умови ефективної дії митно-правових норм
  3. (2009) Роль та значення висновків державної експертизи під час переміщення культурних цінностей через митний кордон України
  4. (2010) До питання про міжнародний досвід функціонування антикорупційних систем
  5. (2011) Формування системи інформаційного законодавства в Україні
  6. (2013) Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення
  7. (2013) Протидія корупції як один із засобів забезпечення ефективної антитерористичної діяльності в Україні
  8. (2014) Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України
  9. (2014) Сутність і причини корупційних проявів в Україні
  10. (2015) Політико-правові проблеми протидії корупційним явищам в Україні
  11. (2015) Правовий захист інформаційних прав і свобод в Україні: проблеми та перспективи
  12. (2015) Принципи перевірки судами рішень публічної адміністрації: порівняльно-правовий аспект
  13. (2016) Стандарти демократичного контролю над сектором безпеки
  14. (2018) Административно-правовые режимы в сфере оборота наркотиков в секторе безопасности: типология и признаки
  15. (2018) Рецензія на монографію Л. М. Дорофеєвої "Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції"

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Адміністративне право України
  2. (2001) Адміністративне право України
  3. (2001) Класифікація митно-правових норм: проблеми методології
  4. (2001) Митне право України
  5. (2003) Норми митного права: теорія і практика застосування
  6. (2005) Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні
  7. (2005) Роль правової культури у формуванні професіоналізму працівника митних органів
  8. (2008) Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки та протидії тероризму
  9. (2008) Міжнародно-правовий режим протидії тероризму
  10. (2008) Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України
  11. (2009) Адміністративно-правові режими в Україні
  12. (2009) Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України
  13. (2013) Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ
  14. (2013) Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття
  15. (2015) Адміністрування наркоконтролю в Україні
  16. (2016) Адміністрування наркоконтролю в Україні
  17. (2016) Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики
  18. (2016) Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Настюк Василь Якович (1952–) (юридичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського