Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Алексієвець Леся Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0011259 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011259


Алексієвець Леся Миколаївна (1976)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Alexiyevets Lesya (англійська)
 • Алексиевец Леся (російська) • Наукове звання: професор
   Галузь науки: Історія України, всесвітня історія

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Родина:
  1. Алексієвець Марія Олександрівна (1947–) (історичні науки) - мати
  2. Алексієвець Микола Миронович (1941–) (історичні науки) - батько

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2007) Польща в 1918-1926 рр.: особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою
  2. [Д] (2007) Польща в 1918-1926 рр.: особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою
  3. [К] (2000) Києво- Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних слов'янських країн (XVII-XVIII ст.ст.)
  4. [К] (2000) Києво-Могилянська академія в суспільному житті України і зарубіжних слов'янських країн (XVII-XVIII ст. ст.)
  5. (1995) Києво- Могилянська академія в історії України і зарубіжних слов'янських країн (до 380-річчя заснування академії)
  6. (1995) Києво-Могилянська академія в історії України і зарубіжних слов'янських країн
  7. (1997) Києво- Могилянська академія у суспільному житті України (XVII-XVIIIст.)
  8. (1999) Києво- Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних країн (ХVІІ- ХVІІІ ст.ст.)
  9. (1999) Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних країн (ХVІІ - ХVІІІ ст.ст.)
  10. (2002) Роль М.Грушевського у піднесенні національної самосвідомості українського народу (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.)
  11. (2006) Польща: утвердження незалежної держави 1918-1926
  12. (2008) Історія світової культури : Ч. 2. Від бароко до сучасності
  13. (2012) Україна в міжнародних відносинах : Вип. 3. Предметно-тематична частина: К - О
  14. (2012) Україна в міжнародних відносинах : Вип. 3. Предметно-тематична частина: К - О
  15. (2012) Україна найдавнішого часу - ХVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання : Кн. 1.
  16. (2012) Україна ХІХ - початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання : Кн. 2.
  17. (2014) Про нас: кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Україна - Європа - Світ
  2. (2009) Україна-Європа-Світ : 2009, Вип.2. Серія: Історія, міжнародні відносини
  3. (2009) Україна-Європа-Світ : 2009, Вип.3. Серія: Історія, міжнародні відносини
  4. (2010) Україна-Європа-Світ : 2010, Вип.4. Серія: Історія, міжнародні відносини

     Наукова періодика:

  1. (2002) Польське питання на Паризькій мирній конференції. Визначення кордонів Польської держави
  2. (2004) Відродження Польщі 1918 р. як закономірна подія в польській національній історії
  3. (2012) Історія України – органічна частина всесвітньої історії
  4. (2012) Комар В. Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 360 с.
  5. (2012) На одній землі Разом: міжнародний контекст історії України
  6. (2012) Україна – Польща 1920–1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УСРР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали / НАН України. Інститут історії України; упорядкування, коментарі, вступна стаття: Н. С. Рубльова, О. С. Рубльов. – К.: Дух і Літера, 2012. – 624 с.
  7. (2012) Україна в системі міжнародних відносин: деякі особливості й проблеми (1991–2011)
  8. (2012) Україна та її європейський контекст: історія і сучасність
  9. (2012) Україна–Європа–Світ: "єдність у різноманітті” як відповідь на виклики ХХІ ст. (есей)
  10. (2012) "Україна–Європа–Світ”: думки удосвіта
  11. (2012) Янків М. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат (політико-економічний і секторальний аналіз): монографія / М. Янків. – Львів: Світ, 2011. – 384 с.
  12. (2013) 95-річчя державного відродження слов’ян Центральної та Південно-Східної Європи
  13. (2013) Історіографічні оцінки суспільно-політичного розвитку Польщі в постсоціалістичний період (1989–2001)
  14. (2013) Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси
  15. (2013) Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура населення Донбасу : (етнополітичний аспект динаміки) / монографія. – К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 188 с.
  16. (2013) У пошуках іронії історії. Кремень В., Ткаченко В. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження) / В. Кремень, В. Ткаченко. – 2-ге вид., допов. – К.: Т-во "Знання” України, 2013. – 471 с.
  17. (2013) Україна як провісник і код майбутнього
  18. (2014) Білорусь: соціально-економічні аспекти розвитку
  19. (2014) Годлевська В. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982–1996 рр.)
  20. (2014) З надією
  21. (2014) Кожен твір як відкриття Світу, і зустріч як пізнання Себе
  22. (2014) Наука у системі реформування вищої школи в контексті Закону України "Про вищу освіту”
  23. (2014) "По мові – передмова...”
  24. (2014) Тарас Шевченко – всесвіт…
  25. (2014) Фотоджерела 2014-го в Україні
  26. (2014) Цивілізаційна сутність науки і освіти України
  27. (2014) Цивілізаційні засади української історіографії
  28. (2015) 2015: у пошуках миру
  29. (2015) Великі історії міст як ніша сили українського сьогодення
  30. (2015) Дубровиця крізь віки: основні віхи історичного розвитку
  31. (2015) Національна освіта і наука: українсько-всесвітній контекст діяльності кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії тнпу ім. В. Гнатюка
  32. (2015) Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі / Сергій Плохій. – Київ: Критика, 2015. – 430 с.
  33. (2015) Польща 1918–1926 рр.: освітні тенденції у контексті творення державності
  34. (2015) Тернопільському національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка – 75!
  35. (2015) Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.)
  36. (2015) Уродженець Дубровиці Георгій Шарпак – лауреат Нобелівської премії
  37. (2015) Фотоджерела: Дубровиця у роках
  38. (2016) 2016: у пошуках істини
  39. (2016) Мала конституція 1919 р. у розбудові Польської держави
  40. (2016) Михайло Грушевський в контексті сучасності
  41. (2016) Україна в світовій цивілізації
  42. (2016) Шлях у 25 років: Україна
  43. (2017) Архетип і ментальність через призму історії
  44. (2017) Грубінко А. В. Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990–2016 рр. ): монографія. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 668 с.
  45. (2017) Менталітет і цивілізація у контексті історії
  46. (2017) Михайло Конончук: повернення
  47. (2017) Наука як ключ до пізнання істини
  48. (2017) Слово про нашого автора професора Ярослава Калакуру
  49. (2018) Або що створює історія...
  50. (2018) Етнічний менталітет та його особливості
  51. (2018) Теоретико-методологічні основи дослідження трансформації зовнішньої політики України до європейсько–атлантичного процесу (1991–2015)
  52. (2018) Хрущовська "відлига" як відновлення самоідентифікації українського народу

     Реферативна інформація:

  1. (1997) Києво-Могилянська академія у суспільному житті України (XVII-XVIII ст.)
  2. (1999) Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних країн (ХVІІ - ХVІІІ ст.ст.)
  3. (2000) Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних слов'янських країн (XVII - XVIII ст.)
  4. (2002) Польща: шляхом відродження державної незалежності
  5. (2002) Роль М.Грушевського у піднесенні національної самосвідомості українського народу (кінця ХІХ - початку ХХ ст.)
  6. (2006) Польща: утвердження незалежної держави 1918 - 1926
  7. (2007) Польща в 1918-1926 рр.: особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою
  8. (2008) Історія світової культури : Ч. 2. Від бароко до сучасності
  9. (2008) Україна - Європа - Світ : Вип. 1.
  10. (2009) Україна - Європа - Світ
  11. (2012) Польща: міжнародні відносини у добу відродження, 1918 - 1923 рр.
  12. (2012) Україна в міжнародних відносинах : Вип. 3.. Предметно-тематична частина: К - О
  13. (2012) Україна найдавнішого часу - ХVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання : Кн. 1.
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського