Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Яроцький Віталій Леонідович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0011277 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011277


Яроцький Віталій Леонідович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2007) Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин
  2. [Д] (2007) Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин
  3. (2006) Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції)
  4. (2011) Цивільне право : Т. 1.
  5. (2011) Цивільне право : Т. 2.
  6. (2012) Цивільний кодекс України
  7. (2013) Приватноправові механізми здійснення та захисту суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб
  8. (2013) Програма навчальної дисципліни "Сімейне право України" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  9. (2013) Програма навчальної дисципліни "Цивільне право України"
  10. (2014) Цивільне право : Т. 1.
  11. (2014) Цивільне право : Т. 2.

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Економічна теорія та право
  2. Правова позиція

     Наукова періодика:

  1. (2012) Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин
  2. (2013) Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій
  3. (2014) Самозахист як правовий засіб захисту речових прав
  4. (2015) Акції та інвестиційні сертифікати як юридичні конструкції цінних паперів
  5. (2016) Реалії та перспективи здійснення страхування правового титулу на вітчизняному ринку страхових поичслуг
  6. (2017) Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування
  7. (2018) Приватноправовий примус в цивільних охоронних правовідносинах
  8. (2018) Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Цивільне право України : Ч. 1.
  2. (2004) Правовий зв'язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід
  3. (2006) Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції)
  4. (2007) Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин
  5. (2011) Цивільне право : Т. 1.
  6. (2011) Цивільне право : Т. 2.
  7. (2013) Приватноправові механізми здійснення та захисту суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Яроцький Віктор Валентинович (біологічні науки)
  2. Яроцький Віталій Леонідович (юридичні науки)
  3. Яроцький Володимир Андрійович (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського