Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Єрмолаєв Віктор Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0011472 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011472


Єрмолаєв Віктор Миколайович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2006) Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження)
  2. [Д] (2006) Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження)
  3. (1995) Студент і закон
  4. (1998) Місцеве самоврядування в Україні
  5. (2002) Вибори народних депутатів України у питаннях та відповідях
  6. (2002) Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII-XVIII ст.)
  7. (2005) Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження)
  8. (2007) Історія вищих представницьких органів влади в Україні
  9. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
  10. (2012) Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
  11. (2013) Історія держави і права України
  12. (2014) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення", 14 листопада 2014 року
  13. (2014) Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі
  14. (2016) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 1. Історія держави і права України
  15. (2017) Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика
  16. (2017) Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)
  17. (2017) "Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства

     Наукова періодика:

  1. (2002) Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст.
  2. (2003) Про склад і компетенцію боярської думи Київської Русі
  3. (2004) Українська Центральна Рада – перший український парламент
  4. (2006) Українська Центральна Рада: організація і порядок роботи
  5. (2010) Деякі питання становлення вітчизняного парламентаризму в новітню добу
  6. (2010) Про двопалатний парламент: з історії парламентаризму в Україні
  7. (2012) З досвіду сеймового представництва у Великому князівстві Литовському й Речі Посполитій
  8. (2012) Місцеві представницькі органи влади Великого Князівства Литовського й Речі Посполитої
  9. (2012) Про форму правління та державний режим Гетьманщини часів Б. Хмельницького (до 365-ї річниці Національної революції 1648 р.)
  10. (2013) Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення (до 365-річчя Національної революції 1648 р.)
  11. (2013) Нова книга про великого князя і законодавця Київської Русі
  12. (2013) Про деякі спірні питання історіїдержавотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького
  13. (2014) Суд присяжних в Україні: історико-правові аспекти (до 150-річчя судової реформи 1864 р.)
  14. (2015) Правда Руська Ярослава Мудрого: до витоків і традицій вітчизняного законодавства
  15. (2016) Державницька думка гетьманів України (середина ХVІІ–ХVІІІ ст.): змістовні аспекти
  16. (2017) Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського
  17. (2018) Про конституційний процес в Українській Народній Республіці 1917–1918 рр.

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Місцеве самоврядування в Україні
  2. (2000) Історія держави і права України : Т. 1.
  3. (2002) Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII - XVIII ст.)
  4. (2003) Віче в Київській Русі - важлива складова державного механізму
  5. (2005) Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження)
  6. (2006) Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження)
  7. (2007) Історія вищих представницьких органів влади в Україні
  8. (2013) Історія держави і права України
  9. (2014) Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі
  10. (2014) Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення
  11. (2016) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 1. Історія держави і права України
  12. (2017) Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Єрмолаєв Вадим Анатольевич (технічні науки)
  2. Єрмолаєв Віктор Миколайович (юридичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського