Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ярошенко Олег Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0011537 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011537


Ярошенко Олег Миколайович
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2007) Джерела трудового права України
 2. [Д] (2007) Джерела трудового права України
 3. [К] (1999) Правовий статус сторін трудових правовідносин
 4. [К] (1999) Правовий статус сторін трудових правовідносин
 5. (2001) Завдання до практичних занять з навчальної дисциплини "Право соціального забезпечення"
 6. (2002) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення"
 7. (2004) Засоби масової інформації під час виборів Президента України
 8. (2006) Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України
 9. (2009) Кодифікація трудового законодавства України
 10. (2009) Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації
 11. (2009) Право соціального забезпечення в Україні
 12. (2009) Правове регулювання праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
 13. (2009) Трудове право України
 14. (2010) Колективні договори у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: схеми, таблиці, примірні форми, бібліографія, нормативно-правові акти та роз'яснення
 15. (2010) Трудове право України в схемах і таблицях
 16. (2010) Трудове право України
 17. (2011) Кодекс законів про працю України
 18. (2011) Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)
 19. (2011) Правовідносини із загальнообов'язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект
 20. (2011) Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України
 21. (2011) Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики
 22. (2011) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право України"
 23. (2012) Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект
 24. (2012) Кодекс законів про працю України
 25. (2012) Трудове право
 26. (2013) Навчально-методичний посібник для практичних занять з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спеціальність 8.03040101 "Правознавство"
 27. (2013) Програма навчальної дисципліни "Трудове право" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
 28. (2014) Держава та її органи як суб'єкти трудового права: теоретико-прикладний нарис
 29. (2014) Домашні працівники – спеціальні суб'єкти трудового права України
 30. (2014) Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні
 31. (2014) Трудове право України
 32. (2015) Пенсійне забезпечення
 33. (2015) Право соціального забезпечення в Україні
 34. (2015) Правові засади функціонування системи професійного розвитку працівників в Україні
 35. (2015) Трудове право
 36. (2016) Трудове право
 37. (2017) Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку
 38. (2017) Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"
 39. (2017) Пенсійне забезпечення
 40. (2017) Трудове право
 41. (2017) Трудове право
 42. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 11. Трудове право
 43. (2018) Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"
 44. (2018) Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика
 45. (2018) Трудове право
 46. (2019) Право соціального забезпечення
 47. (2019) Трудове право
 48. (2019) Трудове право
 49. (2019) Трудове право

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник Національної Академії правових наук України
 2. Право та інновації
 3. Проблеми законності
 4. Соціальне право

    Наукова періодика:

 1. (2003) Правові питання щодо визначення джерел трудового права
 2. (2004) До питання про співвідношення норм міжнародного і національного трудового права
 3. (2004) Рішення Конституційного Суду України як джерела трудового права
 4. (2004) Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх виникнення
 5. (2005) Щодо окремих питань виконання міжнародних договорів про працю
 6. (2005) Щодо основних проблем реалізації джерел трудового права
 7. (2010) Поняття та види принципів права соціального забезпечення
 8. (2011) Зміни в організації виробництва і праці: погляд з позицій трудового права
 9. (2013) Основні ознаки відсторонення працівника від роботи: на прикладі відмінностей від суміжних правових явищ
 10. (2013) Рівність трудових прав працівників – основна засада конституційно-правового регулювання соціально-трудових відносин
 11. (2013) Утвердження засад соціальної держави як напрям конституціоналізації трудового законодавства
 12. (2013) Щодо окремих проблемних питань централізованого правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку
 13. (2014) Щодо центрального місця соціальної держави в системі суб’єктів трудового права України
 14. (2016) Основні напрямки утвердження засад соціальної держави у трудовому прав
 15. (2016) Особливості припинення трудового договору у зв’язку з укладенням трудового договору (контракту), всупереч вимогам закону України "Про запобігання корупції"
 16. (2016) Укладення трудового договору, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", як самостійна підстава припинення трудового договору
 17. (2017) До питання про предмет права соціального забезпечення
 18. (2018) Актуальні питання практики припинення трудового договору з підстави закінчення строку
 19. (2018) Рецензія на монографію Я. В. Сімутіної "Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин"
 20. (2019) Проблеми забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень
 21. (2019) Система джерел трудового права України: проблема гармонійного поєднання приватного і публічного

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Правове регулювання праці іноземців в Україні
 2. (1999) До питання трудової правосуб'єктності працівників
 3. (1999) Правовий статус сторін трудових правовідносин
 4. (2000) Щодо дискримінації в реалізації права на працю
 5. (2000) Щодо основних прав та обов'язків роботодавців
 6. (2003) Правові питання щодо визначення джерел трудового права
 7. (2004) До питання про співвідношення норм міжнародного і національного трудового права
 8. (2004) Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх виникнення
 9. (2005) Щодо окремих питань виконання міжнародних договорів про працю
 10. (2005) Щодо основних проблем реалізації джерел трудового права
 11. (2006) Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України
 12. (2007) Джерела трудового права України
 13. (2009) Кодифікація трудового законодавства України
 14. (2009) Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації
 15. (2009) Право соціального забезпечення в Україні
 16. (2009) Трудове право України
 17. (2010) Трудове право України в схемах і таблицях
 18. (2011) Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)
 19. (2011) Правовідносини із загальнообов'язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект
 20. (2011) Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України
 21. (2011) Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики
 22. (2012) Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект
 23. (2012) Трудове право
 24. (2014) Домашні працівники – спеціальні суб'єкти трудового права України
 25. (2014) Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні
 26. (2014) Трудове право України
 27. (2015) Особливості застосування сучасної інформаційної зброї
 28. (2015) Пенсійне забезпечення
 29. (2015) Право соціального забезпечення в Україні
 30. (2015) Правові засади функціонування системи професійного розвитку працівників в Україні
 31. (2017) Пенсійне забезпечення
 32. (2017) Трудове право
 33. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 11. Трудове право
 34. (2018) Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Ярошенко Олег Леонтійович (економічні науки)
 2. Ярошенко Олег Миколайович (юридичні науки)
 3. Ярошенко Олександр Олександрович (медичні науки)
 4. Ярошенко Олександр Олександрович (фізико-математичні науки)
 5. Ярошенко Олексій Федорович (економічні науки)
 6. Ярошенко Олена Анатоліївна (медичні науки)
 7. Ярошенко Олена Василівна (економічні науки)
 8. Ярошенко Олена Григорівна (медичні науки)
 9. Ярошенко Олена Дмитрівна (юридичні науки)
 10. Ярошенко Олена Іванівна (економічні науки)
 11. Ярошенко Олена Миколаївна (мистецтвознавство)
 12. Ярошенко Олеся Василівна (педагогічні науки)
 13. Ярошенко Ольга Григорівна (1950–) (педагогічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського