Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Битяк Юрій Прокопович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0011539 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011539


Битяк Юрій Прокопович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2006) Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
  2. [Д] (2006) Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
  3. (1995) Таможенное право Украины
  4. (1997) Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 января 1997 года)
  5. (1997) Таможенное право Украины
  6. (1999) Основы государства и права
  7. (2000) Адміністративне право України
  8. (2001) Адміністративне право України
  9. (2001) Українська державність: становлення, досвід, проблеми
  10. (2002) Виконавча влада і адміністративне право
  11. (2002) Правові проблеми реформування регіональної влади
  12. (2002) Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право України"
  13. (2003) Административное право Украины
  14. (2003) Конституція України
  15. (2003) Конституція України
  16. (2004) Адміністративне право України : Т. 1. Загальна частина
  17. (2004) Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 1804-2004
  18. (2004) Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні
  19. (2005) Адміністративне право України : Т. 2. Особлива частина
  20. (2005) Адміністративне право України
  21. (2005) Державна служба в Україні: організаційно-правові засади
  22. (2005) Місцеве самоврядування в умовах демократичної держави
  23. (2006) Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення
  24. (2007) Місцеве самоврядування в Україні: сучасність та перспективи
  25. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни "Адміністративне право" (відповідно до вимог ЕСТS)
  26. (2007) Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту
  27. (2007) Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства
  28. (2008) Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина
  29. (2008) Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні
  30. (2008) Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту
  31. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
  32. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
  33. (2009) Адміністративне право України : Т. 2. Особлива частина
  34. (2009) Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України
  35. (2009) Організація місцевої влади в Україні: сучасний стан та перспективи
  36. (2009) Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до європейських стандартів
  37. (2010) Адміністративне право
  38. (2010) Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України
  39. (2010) Громадянське суспільство і права людини
  40. (2010) Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку
  41. (2010) Державне будівництво
  42. (2010) Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми
  43. (2010) Правова система України: проблеми і тенденції розвитку
  44. (2010) Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції
  45. (2010) Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации
  46. (2011) Кодекс України про адміністративні правопорушення
  47. (2011) Кодекс України про адміністративні правопорушення
  48. (2011) Особливості розгляду податкових спорів в контексті прийняття Податкового кодексу України
  49. (2011) Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : Т. 2. Конституционные основы правовой системы Украины и проблемы ее совершенствования
  50. (2011) Правове забезпечення становлення економіки інноваційного типу в Україні
  51. (2011) Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату Президента України
  52. (2011) Формування європейського правового простору: історія і сучасність
  53. (2012) Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід
  54. (2012) Принципы финансового права
  55. (2012) Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади Автономної Республіки Крим
  56. (2013) Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ
  57. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
  58. (2014) Адміністративне право. Альбом схем
  59. (2014) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1804 - 2014
  60. (2015) Адміністративне право. Альбом схем
  61. (2016) Адміністративне право
  62. (2016) Корупція в Україні: організаційно-правові аспекти протидії
  63. (2016) Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики
  64. (2016) Основи публічного адміністрування
  65. (2016) Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків
  66. (2017) Адміністративне право
  67. (2017) Адміністративне право
  68. (2017) Добровільне об'єднання територіальних громад в Україні
  69. (2017) Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: правове регулювання та напрямки оптимізації
  70. (2017) Світ без корупції: міф чи реальність? в рамках I Харківського міжнародного юридичного форуму "Право та проблеми розвитку у глобалізованому світі"
  71. (2018) Адміністративне право
  72. (2018) Основи публічного адміністрування
  73. (2018) Публічна служба
  74. (2018) Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків
  75. (2018) Сучасні виміри безпеки
  76. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право
  77. (2019) Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Yearbook of Ukrainian Law
  2. Державне будівництво та місцеве самоврядування
  3. Проблеми законності
  4. Юрист України
  5. (2013) Академічні правові дослідження : Вип. 15. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції

     Наукова періодика:

  1. (2009) Проблемні питання вдосконалення процесу державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні
  2. (2013) Основні напрями наукових досліджень у галузі конституційного, муніципального,міжнародного права, адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права
  3. (2014) Напрями розвитку системи державного управління та її правове забезпечення
  4. (2015) Пріоритетні напрями забезпечення ефективного функціонування публічної служби в України

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Основы государства и права
  2. (2000) Адміністративне право України
  3. (2001) Адміністративне право України
  4. (2001) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 1.
  5. (2001) Українська державність: становлення, досвід, проблеми
  6. (2002) Виконавча влада і адміністративне право
  7. (2002) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 2.
  8. (2002) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 4.
  9. (2002) Правові проблеми реформування регіональної влади
  10. (2003) Административное право Украины
  11. (2003) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 5.
  12. (2003) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 6.
  13. (2003) Конституція України
  14. (2004) Адміністративне право України : Т. 1. Загальна частина
  15. (2004) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 7.
  16. (2004) Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні
  17. (2005) Адміністративне право України : Т. 2. Особлива частина
  18. (2005) Адміністративне право України
  19. (2005) Державна служба в Україні: організаційно-правові засади
  20. (2005) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 10.
  21. (2005) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 9.
  22. (2005) Місцеве самоврядування в умовах демократичної держави
  23. (2006) Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
  24. (2006) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 11.
  25. (2006) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 12.
  26. (2006) Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення
  27. (2006) Проблеми визначення системи законодавства про державну службу
  28. (2006) Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах за участю суб'єктів владних повноважень
  29. (2007) Адміністративне право України
  30. (2007) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 14.
  31. (2007) Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту
  32. (2007) Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства
  33. (2007) Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку
  34. (2008) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 15.
  35. (2008) Державне будівництво та місцеве самоврядування : Вип. 16.
  36. (2008) Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку
  37. (2008) Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту
  38. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
  39. (2008) Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації
  40. (2009) Адміністративне право України : Т. 2. Особлива частина
  41. (2009) Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України
  42. (2009) Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету
  43. (2009) Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному етапі
  44. (2009) Проблеми правового забезпечення економічної політики держави на сучасному етапі
  45. (2009) Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до європейських стандартів
  46. (2010) Адміністративне право
  47. (2010) Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України
  48. (2010) Громадянське суспільство і права людини
  49. (2010) Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку
  50. (2010) Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми
  51. (2010) Правова система України: проблеми і тенденції розвитку
  52. (2010) Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції
  53. (2010) Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации
  54. (2011) Особливості розгляду податкових спорів в контексті прийняття Податкового кодексу України
  55. (2011) Правове забезпечення становлення економіки інноваційного типу в Україні
  56. (2011) Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату Президента України
  57. (2011) Формування європейського правового простору: історія і сучасність
  58. (2012) Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний та вітчизняний досвід
  59. (2012) Принципы финансового права
  60. (2013) Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ
  61. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
  62. (2016) Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики
  63. (2016) Основи публічного адміністрування
  64. (2016) Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського