Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дмитрук Юрій Михайлович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0011677 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011677


Дмитрук Юрій Михайлович (1959)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Dmytruk Yuriy (англійська)
 • Dmytruk Yurij (англійська)


  • Науковий ступінь:
  • Рік: 1995. Cтупінь: Кандидат. Спеціальність: Сільськогосподарські науки. 06.00.03 - Місто: Київ. Установа: Національний аграрний університет
  • Рік: 2006. Cтупінь: Доктор. Спеціальність: Біологічні науки. 03.00.18 - Грунтознавство Місто: Харків. Установа: Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" УААН

  Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 06.00.00 - Сільськогосподарські науки
 • 03.00.18 - Грунтознавство
  • Галузь науки: Soil Sciences

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Вархол Оксана Володимирівна (1983–) (біологічні науки) - учень
  2. Назаренко Іван Іванович (1932–2007) () - вчитель

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2006) Біогеохімія грунтового покриву природно-антропогенних екосистем Західно-Українського краю та Українських Карпат
  2. [Д] (2006) Біогеохімія грунтового покриву природно-антропогенних екосистем Західно-Українського краю та Українських Карпат
  3. [К] (1995) Залежність вмісту важких металів від еродованості та властивостей чорноземів опідзолених і сірих лісових грунтів Західного Лісостепу України
  4. [К] (1995) Залежність вмісту важких металів від еродованості та властивостей чорноземів опідзолених і сірих лісових грунтів Західного Лісостепу України
  5. (1996) Географія грунтів : Ч. 1.
  6. (2002) Земельні ресурси : Ч. 1.
  7. (2003) Географія грунтів : Ч. 2.
  8. (2004) Біогеохімія
  9. (2006) Грунтознавство з основами геології
  10. (2006) Еколого-геохімічний аналіз грунтового покриву агроекосистем
  11. (2007) Структура грунтового покриву
  12. (2008) Грунти траянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз
  13. (2008) Моніторинг земельних ресурсів
  14. (2012) Визначення фонового вмісту важких металів у ґрунтах
  15. (2017) Soil science working for a living

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Агрохімія і грунтознавство
  2. Біологічні системи

     Наукова періодика:

  1. (2008) Використання окремих підходів при аналізі еколого-геохімічного статусу ґрунтів різних типів
  2. (2011) Оцінка вмісту та розподілу рухомого фосфору у ґрунтах районів східнослов’янських (VIII–X ст. н.е.) пам’яток
  3. (2014) Ґрунти річкових долин стадії активного ерозійного врізу (на прикладі річки басейну річки Прут, Передкарпаття)
  4. (2015) Особливості пізньоголоценової еволюції ґрунтів Передкарпаття
  5. (2016) Еколого-еволюційний аналіз вмісту літію у ґрунтах
  6. (2016) Окремі аспекти багатовимірного аналізу еволюції еколого-геохімічного статусу ґрунтів
  7. (2018) Біогеохімія ґрунтового покриву в Антропоцені: потреби та можливості
  8. (2018) Вміст та перерозподіл фосфору в ґрунтах агроекосистеми Західного лісостепу
  9. (2019) Оцінка профільного розподілу вуглецю лабільної та водорозчинної форм органічної речовини ґрунтів
  10. (2019) Предикативні ґрунтові картографічні матеріали як елемент сучасних великомасштабних обстежень

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Свинець та кадмій у грунтах Прут-Дністровського межиріччя
  2. (1999) Селен у грунтах Буковини
  3. (2002) Земельні ресурси : Ч. 1.
  4. (2003) Географія грунтів : Ч. 2.
  5. (2004) Біогеохімія
  6. (2005) Вплив ландшафтно-екологічних умов на профільний розподіл важких металів у грунтах Покутсько-Буковинських Карпат
  7. (2005) Геохімічні особливості грунтів агроландшафтів Передкарпаття
  8. (2005) Уміст та розподіл важких металів у грунтах Чивчин
  9. (2006) Біогеохімія грунтового покриву природно-антропогенних екосистем Західно-Українського краю та Українських Карпат
  10. (2006) Грунтознавство з основами геології
  11. (2006) Еколого-геохімічний аналіз грунтового покриву агроекосистем
  12. (2007) Структура грунтового покриву
  13. (2008) Грунти траянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз
  14. (2008) Еколого-генетичні умови грунтів Українських Карпат за вмістом калію
  15. (2008) Залежність вмісту форм калію від вологості зразків грунтів
  16. (2012) Визначення фонового вмісту важких металів у грунтах
  17. (2015) Особливості пізньоголоценової еволюції грунтів Передкарпаття
  18. (2018) Вміст та перерозподіл фосфору в грунтах агроекосистеми Західного Лісостепу
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського