Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Марченко Ольга Сергіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012006 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012006


Марченко Ольга Сергіївна
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Marchenko Olga (англійська)
 • Марченко Ольга Сергеевна (російська)
 • Marchenko Olha (англійська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2008) Консалтингові ресурси та їх функціонування в інноваційних системах національної економіки
  2. (1997) Вступ до маркетингу
  3. (1997) Принципи менеджменту
  4. (1999) Основи економічної теорії : Ч. 2.
  5. (2008) Консалтингові ресурси національних інноваційних систем
  6. (2010) Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз
  7. (2011) Економіка підприємства
  8. (2011) Національна економіка
  9. (2011) Програма навчальної дисципліни "Економіка підприємства"
  10. (2012) Міжнародна економіка
  11. (2012) Програма навчальної дисципліни "Економіка інтелектуальної власності"
  12. (2013) Менеджмент
  13. (2013) Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Менеджмент" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", спеціальність 6.030401 "Правознавство")
  14. (2013) Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Менеджмент юридичної фірми"
  15. (2013) Програма навчальної дисципліни "Менеджмент юридичної фірми"
  16. (2014) Вірність професії
  17. (2014) Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу
  18. (2015) Економіка інтелектуальної власності
  19. (2016) Економічна теорія

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Економічна теорія та право

     Наукова періодика:

  1. (2009) Фінансова основа міського самоврядування Єлисаветграда в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст.
  2. (2010) Інтеграція знань як основа інноваційного розвитку
  3. (2010) Освітня функція консалтингу
  4. (2011) Взаємодія органів міського самоврядування з губернською адміністрацією в 1870 – 1900-х роках (на прикладі міста Єлисаветграда)
  5. (2011) Доцільність підготовки фахівців з фізичної реабілітації на сучасному етапі
  6. (2011) Консалтингові чинники комерціалізації інновацій
  7. (2011) Ресурсний підхід до визначення фірми як інтегратора знань
  8. (2012) Взаємодія місцевого самоврядування й елементів громадянського суспільства: історіографія проблеми
  9. (2012) Економічний розвиток заштатних міст і містечок Херсонської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
  10. (2012) Особливості розвитку купецтва в Єлисаветграді в ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі сім’ї купців Воїнових)
  11. (2012) Розвиток малого підприємництва: теорія і практика державної підтримки
  12. (2013) Болгарське національне відродження в джерелах XVII – ХVІІІ ст.
  13. (2013) Економічна ефективність надрокористування на шахті, що планується до закриття
  14. (2013) Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств
  15. (2014) Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій
  16. (2015) Впровадження системи управління іноземними колоніями Російської імперії на півдні України в другій половині ХVIII ст. – 1804 р.
  17. (2015) Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини
  18. (2016) Дуалістичний підхід в контексті деформації земельних відносин на національному рівні від глобалізаційних впливів
  19. (2016) Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності
  20. (2016) Сучасний стан локомотивного господарства залізниць України
  21. (2018) Conceptualisation of the phenomenon of corruption: international practices and Ukrainian experience

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Основи економічної теорії : Ч. 2.
  2. (2008) Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз
  3. (2008) Консалтингові ресурси та їх функціонування в інноваційних системах національної економіки
  4. (2010) Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз
  5. (2011) Економіка підприємства
  6. (2011) Національна економіка
  7. (2012) Міжнародна економіка
  8. (2013) Менеджмент
  9. (2014) Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу
  10. (2015) Економіка інтелектуальної власності
  11. (2015) Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини
  12. (2016) Економічна теорія
  13. (2018) Видання з автографами українських діячів науки і культури : Вип. 1.
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Марченко Оксана Анатоліївна (географічні науки ; економічні науки)
  2. Марченко Оксана Анатоліївна (педагогічні науки)
  3. Марченко Оксана Володимирівна (юридичні науки)
  4. Марченко Оксана Миколаївна (біологічні науки)
  5. Марченко Оксана Юріївна (фізичне виховання та спорт)
  6. Марченко Олег Миколайович (історичні науки)
  7. Марченко Олександр Анатолійович (фізико-математичні науки)
  8. Марченко Олександр Миколайович (медичні науки)
  9. Марченко Олександр Олександрович (фізико-математичні науки)
  10. Марченко Олександра Миколаївна (ветеринарні науки)
  11. Марченко Олексій Андрійович (біологічні науки)
  12. Марченко Олексій Васильович (філософські науки)
  13. Марченко Олексій Ігорович (фізико-математичні науки)
  14. Марченко Олексій Михайлович (національна безпека)
  15. Марченко Олена Анатоліївна (юридичні науки)
  16. Марченко Олена Антоліївна (філософські науки)
  17. Марченко Олена Вікторівна (педагогічні науки ; філософські науки)
  18. Марченко Олена Іванівна (економічні науки)
  19. Марченко Олена Миколаївна (історичні науки)
  20. Марченко Олена Михайлівна (педагогічні науки)
  21. Марченко Олена Олександрівна (юридичні науки)
  22. Марченко Олена Олексіївна (економічні науки)
  23. Марченко Олена Юріївна (філологічні науки)
  24. Марченко Олеся Володимирівна (юридичні науки)
  25. Марченко Ольга Анатоліївна (сільськогосподарські науки)
  26. Марченко Ольга Василівна (економічні науки)
  27. Марченко Ольга Геннадіївна (педагогічні науки)
  28. Марченко Ольга Іванівна (економічні науки)
  29. Марченко Ольга Михайлівна (економічні науки)
  30. Марченко Ольга Олександрівна (медичні науки)
  31. Марченко Ольга Олексіївна (технічні науки)
  32. Марченко Ольга Сергіївна (економічні науки)
  33. Марченко Ольга Юріївна (медичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського