Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Палієнко Марина Геннадіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012173 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012173


Палієнко Марина Геннадіївна
(доктор наук)

Дивись також:Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2009) Архівні центри в українській еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій)
 2. (1998) Повернення із забуття: портрет вченого, журналіста, видавця Володимира Науменка
 3. (2002) Історичне джерелознавство
 4. (2003) Історичне джерелознавство
 5. (2006) Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів
 6. (2008) Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій)
 7. (2008) Архівні центри української еміграції
 8. (2012) Ярослав Степанович Калакура
 9. (2018) Професор Марко Варшавчик
 10. (2019) Державний архів Дніпропетровської області : Т. 1. Фонди дорадянського періоду

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Етнічна історія народів Європи

    Наукова періодика:

 1. (2001) "Куди прямують архіви..?" (До виходу в світ збірника праць Шарля Кечкеметі)
 2. (2002) Скарбниця української історії в США (з історії створення та діяльності Мезею-архіву ім. Д. Антоновича Українскьої Вільної Академії Наук)
 3. (2003) Форум угорських архівістів
 4. (2004) Український національний музей-архів у Празі (1923-1930): історія створення та основні напрями діяльності
 5. (2005) "Був вірний Петлюрі, є і залишаюся...” (діяльність Івана Рудичева на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі)
 6. (2007) Джерела з історії української еміграції у фондах Російського державного військового архіву
 7. (2010) (Рец.) Іваненко О. Українсько-французькі зв’язки: наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII – початок XX ст.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 320 с.
 8. (2010) Архівна діяльність Аркадія Животка у Чехословаччині
 9. (2011) Архівна спадщина української еміграції: основні етапи формування
 10. (2011) Між Тарновом та Прагою: джерела до історії заснування українського архівного осередку в Чехословаччині
 11. (2011) Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація
 12. (2011) Роль митрополита Андрея Шептицького в збереженні архівних колекцій української еміграції у Відні
 13. (2013) Архівна місія о. Теофіла Горникевича (з історії збереження архівів ЗУНР та В. Липинського у Відні)
 14. (2014) Образ "Киевской старины" у спогадах та епістолярії сучасників
 15. (2014) Тоїчкін Д. Клинкова зброя козацької старшини XVI – першої половини XIX ст.: проблеми атрибуції та класифікації
 16. (2015) Архівна система Туреччини: становлення, еволюція, сучасна організація
 17. (2015) Доля людини на тлі епохи: життєвий шлях Осипа Мельниковича
 18. (2015) Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку європейської і американської моделей архівної освіти
 19. (2015) Спеціальні історичні дисципліни в системі підготовки істориків-архівістів: європейські традиції та національний досвід
 20. (2015) Становлення української етнології – сучасне бачення. Рецензія на моно¬графію Ростислава Конти "Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940): історіографія". – К.: "ВАДЕКС", 2014. – 455 с.
 21. (2016) Архівіст інформаційного суспільства: проблеми модернізації системи професійної освіти
 22. (2016) Архівна система Австрії: історичні витоки, еволюція, сучасна організація
 23. (2016) Образ "архіву" в сучасному науковому дискурсі: множинність інтерпретацій
 24. (2017) 27-й Міжнародний день архівів: нотатки з форуму архівістів у м. Трієст (Італія) (16–17 жовтня 2017 р.)
 25. (2017) Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства
 26. (2017) Новий путівник по колекційних фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 27. (2017) "Празький архів" у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія
 28. (2018) Актуальні питання захисту персональних даних та збереження приватних архівів на 28-му Міжнародному архівному форумі у м. Трієст (Італія)
 29. (2018) Інформаційно-джерельний потенціал архівних збірок Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 22/53)
 30. (2018) Міжнародне архівне співробітництво: від зародження ідей до реалізації масштабних проектів у добу інформаційного суспільства (до 70-річчя Міжнародної ради архівів)

    Реферативна інформація:

 1. (2002) Історичне джерелознавство
 2. (2003) Історичне джерелознавство
 3. (2004) Український історичний кабінет у Празі (1930 - 1945 рр.): проблеми комплектування, збереження та використання архівних фондів
 4. (2005) "Кіевская старина" (1882 - 1906)
 5. (2005) "Кіевская старина" (1882 - 1906)
 6. (2005) "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
 7. (2006) Архіви української еміграції в радянських спецсховищах (переміщення, опрацювання, використання)
 8. (2006) Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів
 9. (2008) Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій)
 10. (2008) Архівні центри української еміграції: створення, функціонування, доля документальних колекцій
 11. (2009) Архівні центри в українській еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій)
 12. (2015) Доля людини на тлі епохи: життєвий шлях Осипа Мельниковича
 13. (2017) Археографічні студії професора Я. Калакури
 14. (2018) Професор Марко Варшавчик
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського