Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Зінченко Олена Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012250 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012250


Зінченко Олена Володимирівна
(доктор наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Zinchenko O. (англійська)
 • Зинченко Елена Владимировна (російська) • Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки
  • Галузь науки: Law


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2009) Еволюція Державної ради в системі російської монархії (1905-1917 рр.)
  2. [Д] (2009) Еволюція Державної ради в системі російської монархії (1905-1917 рр.)
  3. [К] (2002) Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ-початок ХХ ст.)
  4. [К] (2002) Б.Н.Чичерин в либеральном движении Росии (вторая половина ХІХ - начало ХХ вв.)
  5. (2005) Державна рада Російської імперії 1906-1916 років
  6. (2010) Б.М.Чичерін - провідний теоретик лібералізації Росії (друга половина XIX - початок XX століть)
  7. (2010) Законодавча діяльність Державної ради Російської імперії (1906-1917)
  8. (2012) Історія вчень про державу і право: у таблицях і дефініціях
  9. (2013) Представники України в Державній раді Російської імперії 1906-1917 років
  10. (2016) Порівняльне правознавство у таблицях
  11. (2016) Порівняльне правознавство: Хрестоматія для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів
  12. (2017) Юридична деонтологія
  13. (2018) Порівняльне правознавство у таблицях
  14. (2018) Правова карта сучасного світу
  15. (2018) Юридична деонтологія

     Наукова періодика:

  1. (2009) Правовий статус суб’єктів туристичної діяльності як основа національного туристичного законодавства
  2. (2009) Становлення радянської судової системи на Поділлі на початку 1920-х рр.
  3. (2010) Питання про смертну кару в Державній раді Російської імперії (1906–1907 рр.)
  4. (2010) "Прогресивний блок" як чинник падіння російської монархії
  5. (2010) Чичерінська антиобщинна концепція (економічні аспекти)
  6. (2010) Чичерінська концепція правової держави
  7. (2011) Маніфест 3 червня 1907 р. в Російській імперії — державний переворот чи вдосконалення виборчої системи?
  8. (2011) Основні державні закони Російської Імперії 1906 р. – конституція чи "конституційний костюм" самодержавства?
  9. (2011) Принципи федеративного устрою ФРН та Російської Федерації: порівняльний аналіз
  10. (2011) Сучасна історіографія державної ради Російської імперії 1906-1917 років
  11. (2011) Юридичні конструкції як найвища форма правової абстракції
  12. (2012) Функції юридичних конструкцій: теоретико-правовий аналіз
  13. (2013) Аналіз концепції конституційної монархії Ш. Л. Де Монтеск’е в науковому доробку Б. М. Чичеріна
  14. (2013) Декларація прав людини і громадянина 1789 р. – предтеча правової і політичної культури сьогодення
  15. (2013) Успадкування за звичаєвим правом африканських держав (на прикладі Кенії, Свазіленду й Танзанії)
  16. (2013) Юридичні конструкції: провідний напрям у формуванні теоретичної та практичної юриспруденції
  17. (2014) Витоки та еволюція верхньої палати російського парламенту (1801–1993 рр.)
  18. (2014) Глобальні проблеми сучасності та Україна
  19. (2014) Еволюція ідей декларації прав людини і громадянина від 1789 р. до початку ХХІ ст
  20. (2014) Конституції африканських держав про захист прав людини
  21. (2014) Психологічний аналіз проблеми інтернет-спілкування
  22. (2014) Теоретико-правова природа декотрих видів юридичних конструкцій
  23. (2014) Універсалізм юридичних конструкції в контексті їх функціонального застосування
  24. (2014) Юридичні конструкції як засіб регулятивного впливу на право
  25. (2015) Економічна сутність основних засобів у нормативно-правовому забезпеченні: обліковий аспект
  26. (2015) Конституції Замбії та Північної Нігерії про статус палат вождів у законодавчих установах (порівняльний аналіз)
  27. (2015) Московський Патріархат РПЦ в Україні —загроза її суверенітету і територіальній цілісності
  28. (2015) Права людини в конституціях Франції та Польщі (подібності і відмінності)
  29. (2015) Теоретико-методичні засади обліку амортизації основних засобів
  30. (2016) Емпіричне дослідження зв’язку поняттєвого мислення підлітків із характеристиками інтернет-спілкування
  31. (2016) Інтелектуальна власність в умовах інноваційної економіки
  32. (2016) Інтелектуальна власність в умовах інноваційної економіки
  33. (2016) Порівняльний аналіз конституцій Польщі і Франції 1791 р.
  34. (2016) Теоретико-правові засади використання та захисту комерційної таємниці в сучасних економічних умовах
  35. (2017) Конституції Скандинавських країн: порівняльний аналіз
  36. (2017) Мережева маніпуляція як причина підліткових самогубств: теоретичний аналіз проблеми
  37. (2018) Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз)
  38. (2018) Психолого-педагогічні аспекти управління науково-дослідницькою діяльністю студентів педагогічних закладів вищої освіти
  39. (2018) Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз)

     Реферативна інформація:

  1. [К] (2013) Юридичні конструкції як засіб пізнання правових явищ
  2. (2001) Состав и структура государственного совета России (1906 - 1916 гг.)
  3. (2002) Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.)
  4. (2004) Право запиту Державної ради Російської імперії 1906 - 1916 рр.
  5. (2005) Державна рада Російської імперії 1906 - 1916 років
  6. (2009) Еволюція Державної ради в системі російської монархії (1905 - 1917 рр.)
  7. (2010) Б. М. Чичерін - провідний теоретик лібералізації Росії (друга половина XIX - початок XX століть)
  8. (2010) Деякі аспекти розуміння юридичних конструкцій
  9. (2010) Законодавча діяльність Державної ради Російської імперії (1906 - 1917)
  10. (2011) Сутнісна характеристика юридичних конструкцій
  11. (2013) Представники України в Державній раді Російської імперії 1906 - 1917 років
  12. (2016) Порівняльне правознавство у таблицях
  13. (2017) Юридична деонтологія
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Зінченко Оксана Анатоліївна (філологічні науки)
  2. Зінченко Оксана Юріївна (біологічні науки)
  3. Зінченко Олександр Анатолійович (фармацевтичні науки)
  4. Зінченко Олександр Володимирович (психологічні науки)
  5. Зінченко Олександр Іванович (сільськогосподарські науки)
  6. Зінченко Олександра Василівна (біологічні науки)
  7. Зінченко Олена Анатоліївна (біологічні науки)
  8. Зінченко Олена Антонівна (економічні науки)
  9. Зінченко Олена Володимирівна (історичні науки)
  10. Зінченко Олена Євгенівна (технічні науки)
  11. Зінченко Олена Іванівна (технічні науки)
  12. Зінченко Олена Костянтинівна (медичні науки)
  13. Зінченко Олена Миколаївна (економічні науки)
  14. Зінченко Олена Миколаївна (медичні науки)
  15. Зінченко Олена Сергіївна (філологічні науки)
  16. Зінченко Ольга Анатоліївна (економічні науки)
  17. Зінченко Ольга Валентинівна (технічні науки)
  18. Зінченко Ольга Вікторівна (сільськогосподарські науки)
  19. Зінченко Ольга Володимирівна (юридичні науки)
  20. Зінченко Ольга Зіновіївна (філологічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського