Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Капліна Оксана Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012305 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012305


Капліна Оксана Володимирівна
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2009) Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права
 2. [Д] (2009) Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права
 3. [К] (1998) Проблеми реабілітації у кримінальному процесі України
 4. (2008) Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права
 5. (2010) Кримінальний процес
 6. (2011) Вибрані праці
 7. (2011) Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2011 роки)
 8. (2011) Програма навчальної дисципліни "Практикум з досудового розслідування"
 9. (2011) Юрій Михайлович Грошевий
 10. (2013) Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973 - 2012 роки)
 11. (2013) Кримінальний процес
 12. (2013) Кримінальний процес
 13. (2013) Програма навчальної дисципліни "Кримінальний процес"
 14. (2013) Програма навчальної дисципліни "Правові основи оперативно-розшукової діяльності"
 15. (2013) Тематика курсових робіт з кримінального процесу
 16. (2014) Кримінальний процес
 17. (2015) Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників
 18. (2015) Кримінальний процес
 19. (2015) Кримінальний процес
 20. (2015) Судовий контроль у кримінальному провадженні
 21. (2016) Кримінальний процес
 22. (2016) Кримінальний процес
 23. (2016) Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
 24. (2017) Гродзинський Моріц Маркович
 25. (2017) Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції. Перший Харківський кримінальний процесуальний полілог, (м. Харків, 16 грудня 2016 р.)
 26. (2018) Кримінальний процес
 27. (2018) Кримінальний процес
 28. (2018) Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
 29. (2018) Ривлін Абрам Львович
 30. (2018) Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції
 31. (2019) Микола Єгорович Шумило (до 70-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності)
 32. (2013) Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник прокуратури

    Наукова періодика:

 1. (2003) Проблеми забезпечення права на судовий захист особи щодо якої порушено кримінальну справу
 2. (2004) Міжнародно-правові стандарти захисту прав потерпілих в кримінальному процесі: інтерпретація і проблеми імплементації в національне законодавство України
 3. (2004) Теоретичні питання визначення поняття тлумачення норм кримінально-процесуального права
 4. (2005) Проблеми розповсюджувального тлумачення норм кримінально-процесуального права і забезпечення законності правозастосовної діяльності державних органів, що ведуть кримінальний процес
 5. (2006) Про тлумачення норм кримінально-процесуального права
 6. (2007) Історичне тлумачення норм кримінально-процесуального права
 7. (2007) Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання
 8. (2008) Правовий зміст принципів правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права
 9. (2008) Проблеми функціонального тлумачення норм кримінально-процесуального права
 10. (2010) Актуальні проблеми використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності
 11. (2010) Проблеми зловживання правом у кримінальному процесі
 12. (2011) Законність оперативно-розшукової діяльності як фактор допустимості матеріалів, одержаних в ході її проведення, як доказів у кримінальній справі
 13. (2011) Проблеми допустимості доказів, поданих відповідно до статті 66 КПК України особами із використанням технічних засобів отримання інформації
 14. (2011) Проблеми створення належного правового механізму захисту прав заявника про вчинений злочин
 15. (2011) Телеологічне (цільове) тлумачення норм кримінально-процесуального права
 16. (2012) Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України
 17. (2012) Проблеми єдності термінологічного наукового інструментарію при означенні способів тлумачення норм права
 18. (2013) Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, сутність
 19. (2013) Проблеми перегляду правових позицій Конституційним Судом України
 20. (2015) Проблеми вдосконалення нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій
 21. (2015) Проблеми повернення заставодавцю суми застави на стадії досудового розслідування
 22. (2016) Актуальні проблеми тлумачення окремих підстав для закриття кримінального провадження
 23. (2016) Імплементація міжнародно-правових стандартів у кримінальному провадженні України
 24. (2016) Рецензія на монографію "Судова влада"
 25. (2018) Проблеми визначення компетенції слідчого та прокурора на етапі закінчення досудового розслідування
 26. (2019) Критерії правомірності обмеження права власності під час арешту майна у кримінальному провадженні в світлі практики Європейського суду з прав людини
 27. (2019) Проблеми забезпечення розгляду кримінального провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом

    Реферативна інформація:

 1. (2003) Оскарження до суду постанови слідчого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи: актуальні проблеми
 2. (2005) Особливості тлумачення норм кримінально-процесуального права
 3. (2008) Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права
 4. (2009) Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права
 5. (2010) Кримінальний процес
 6. (2011) Вибрані праці
 7. (2011) Юрій Михайлович Грошевий (до 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності)
 8. (2013) Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників
 9. (2013) Кримінальний процес
 10. (2014) Кримінальний процес
 11. (2015) Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників
 12. (2016) Кримінальний процес
 13. (2016) Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
 14. (2017) Гродзинський Моріц Маркович
 15. (2018) Ривлін Абрам Львович
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського