Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Поліщук Ігор Олексійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012377 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012377


Поліщук Ігор Олексійович
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2009) Електоральний процес постсоціалістичного суспільства: політико-культурний вимір (на прикладі України, Росії та Польщі)
 2. [Д] (2009) Електоральний процес постсоціалістичного суспільства: політико-культурний вимір (на прикладі України, Росії та Польщі)
 3. [К] (1998) Українська ментальність у контексті процесу державотворення
 4. [К] (1998) Українська ментальність у контексті процесу державотворення
 5. (1998) Політологія
 6. (2008) Еволюція культури політичних виборів в Україні
 7. (2012) Виборчі технології в модерному електоральному процесі США та Україні
 8. (2012) Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни"Політологія"
 9. (2012) Програма навчальної дисципліни "Зовнішня політика України"
 10. (2013) Політологія : Ч. 2.
 11. (2013) Політологія
 12. (2014) Міжнародна інформація
 13. (2015) Політологічний енциклопедичний словник
 14. (2016) Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика
 15. (2018) Політологія

    Наукова періодика:

 1. (2010) Постмодерні трансформації взаємодії між народом і владою
 2. (2011) Позачергові парламентські кампанії 2007 року в Україні й Польщі як засіб подолання політичної кризи
 3. (2011) Сучасні медіатехнології
 4. (2012) Електоральний процес в Україні і Польщі в посткомуністичний період: політико-культурний аспект
 5. (2013) Історична політична ментальність ураїнства: проекція у сучасність
 6. (2013) Маніпулятивний потенціал сучасних виборчих технологій
 7. (2013) політична культура: дефініція, структура та функції
 8. (2013) Політичне маніпулювання: сутність та проблема його обмеження
 9. (2013) Розвиток електоральної політології у вітчизняному дискурсі: бібліографічний огляд
 10. (2014) Вплив глобалізації на Україну
 11. (2014) Застосування логістичної концепції кадрового менеджменту
 12. (2014) Політична культура козаччини
 13. (2014) Політична культура постсоціалістичних України та Польщі: особливості трансформацій
 14. (2014) Політичні медіатехнології
 15. (2014) Традиційна політична культура України
 16. (2015) Взаємовплив громадян та політичної влади за умов культурних трансформацій
 17. (2015) Виборчі технології: сутність та різновиди
 18. (2015) Електоральна політологія в науковому дискурсі України
 19. (2015) Інформаційний аспект гібридної війни в Україні
 20. (2015) Основні підходи до аналізу політичної культури як важливої складової демократичних перетворень
 21. (2016) Електоральна культура транзитивних суспільств
 22. (2016) Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи
 23. (2016) Етногенеза українського народу та утворення його первісної ментальності
 24. (2016) Концептуально-методологічні основи дослідження виборчих практик
 25. (2016) Політико-правова ментальність українства: концептуально-методологічні засади дослідження
 26. (2016) Українська ментальність: минуле та майбутнє
 27. (2017) До визначення поняття "політико-правова ментальність"
 28. (2017) Ментальна підойма української державності на початку ХХ ст.
 29. (2017) Поняття "національна ментальність"
 30. (2018) Модерна політична ментальність українського народу
 31. (2018) Модернізація партійної системи як засіб демократизації політичного режиму України
 32. (2018) Феномен електоральної культури у транзитивних суспільствах

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Політологія
 2. (2001) Ментальність українства: політичний аспект
 3. (2001) Політичні знання та політичні інтереси громадян у контексті виборчого процесу (вітчизняний та іноземний досвід)
 4. (2003) Демократичні традиції в Україні
 5. (2005) Виборчий процес як детермінанта сучасної політики
 6. (2005) Політичні партії як суб'єкти виборчого процесу
 7. (2008) Еволюція культури політичних виборів в Україні
 8. (2009) Електоральний процес постсоціалістичного суспільства: політико-культурний вимір (на прикладі України, Росії та Польщі)
 9. (2010) Постмодерні трансформації взаємодії між народом і владою
 10. (2011) Виборча система: оптимальна модель для України
 11. (2012) Виборчі технології в модерному електоральному процесі США та Україні
 12. (2013) Політологія : Ч. 2.
 13. (2013) Політологія
 14. (2014) Міжнародна інформація
 15. (2015) Політологічний енциклопедичний словник
 16. (2016) Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Поліщук Іван Полікарпович (медичні науки)
 2. Поліщук Іван Семенович (сільськогосподарські науки)
 3. Поліщук Ігор Костянтинович (біологічні науки)
 4. Поліщук Ігор Олексійович (політичні науки)
 5. Поліщук Інна Іванівна (історичні науки)
 6. Поліщук Ірина Анатоліївна (медичні науки)
 7. Поліщук Ірина Борисівна (фізико-математичні науки)
 8. Поліщук Ірина Вікторівна (державне управління)
 9. Поліщук Ірина Георгіївна (економічні науки)
 10. Поліщук Ірина Петрівна (сільськогосподарські науки)
 11. Поліщук Ірина Романівна (економічні науки)
 12. Поліщук Ірина Юріївна (хімічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського